เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


คณะเภสัชศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 5/2562

อ่านแล้ว 214 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562  
เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารส่วนงานต่างๆ และเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย

Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


เมอร์ส (MERS-CoV) : ไวรัสมรณะ 5 วินาทีที่แล้ว
แอสไพริน (aspirin) 8 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015