เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลจัดกิจกรรม KM โครงการ Active Research Activities ครั้งที่ 11

อ่านแล้ว 178 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562  
เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.00 น. งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ งานคลังและพัสดุ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้โครงการ Active Research Activities (ARA) ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ ’แนวทางการบริหารจัดการเงินทุนวิจัย’ ณ ห้องประชุม 606 อาคารราชรัตน์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วิสุดา สุวิทยาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายการคลัง และคุณสุกัญญา สุวรรณานุรักษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดงานคลังและพัสดุ เป็นวิทยากรร่วมชี้แจงกระบวนการบริหารจัดการเงินทุนวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรสายวิชาการทที่เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


แอสไพริน (aspirin) 16 วินาทีที่แล้ว
ดนตรีบำบัด 18 วินาทีที่แล้ว
โรคไข้เลือดออก 27 วินาทีที่แล้ว
มะตูมซาอุ ผักหลายชื่อ 28 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015