เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


อาจารย์เภสัชมหิดลรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านแล้ว 178 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2562  
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.บุษบา จินดาวิจักษณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน หัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ภก.วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ ในโอกาสที่เข้ารับโล่และคำประกาศเกียรติคุณ ’รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 ประเภทวิชาการ/วิจัย จากสมาคมศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งพิธีมอบรางวัลถูกจัดขึ้น ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 นอกจากนี้ ในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว ยังมี เภสัชกรหญิงวิชชุนี พิตรากูล ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทบริการ อีกด้วย
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สัตว์เลี้ยงกับยา 8 วินาทีที่แล้ว
วิตามินซีกับโรคเกาต์ 13 วินาทีที่แล้ว
ยาหอม กับคนวัยทำงาน 22 วินาทีที่แล้ว
ยาลดไขมันในเลือด 27 วินาทีที่แล้ว
เครื่องสำอางกับสุขภาพ 29 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015