เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล


เภสัชมหิดลต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Taylor’s University ประเทศมาเลเซีย

อ่านแล้ว 230 ครั้ง   
ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562  
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.มัลลิกา ชมนาวัง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก School of Pharmacy, Taylors University ประเทศมาเลเซีย ณ ห้องบรรยาย 404 อาคารราชรัตน์ โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้ง 4 คนได้เข้าร่วมโครงการ Student Mobility Program ประจำปี 2562 และรับการฝึกอบรมทางวิชาชีพเภสัชกรรมที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และดูงานแหล่งฝึกงานภายนอก ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม พ.ศ. 2562
Photo Galleryบทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ผลของชาต่อแม่และเด็ก 14 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015