เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 1/407  
ภาควิชาเภสัชเคมีจัดบรรยายพิเศษโดยอาจารย์อาคันตุกะ

ตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 32 ครั้ง

เภสัชมหิดลจัดประชุมเปิดโครงการวิจัยเภสัชพันธุศาสตร์เพื่อการใช้ยาสมเหตุผลในประเทศไทย

ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 194 ครั้ง

อาจารย์เภสัชมหิดลร่วมอภิปราย หัวข้อ ’การปลดล็อคและแนวทางการควบคุมการใช้กัญชาทางการแพทย์’

ตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 92 ครั้ง

ภาควิชาเภสัชวินิจฉัยจัดนิทรรศการผลงานนักศึกษา วิชาเลือกเสรี ภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (transformative learning)

ตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 132 ครั้ง

เภสัชมหิดลต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น

ตั้งแต่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถูกเปิดอ่านแล้ว 100 ครั้ง

  หน้า 1/407  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015