บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

  หน้า 7/19  
เลือดจาง โลหิตจาง กับยาฉีดอีพีโอ (EPO)

EPO เป็นชื่อย่อของยาอีริโทรโพอิติน (erythropoietin) ซึ่งเป็นยาประเภทฮอร์โมนที่สังเคราะห์ขึ้น ยานี้มีที่ใช้ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ใช้แก้ไขภา... อ่านแล้ว 91,762ครั้ง

อ่านแล้ว 91,762 ครั้ง

ยาอมแก้ไอ ยาอมแก้เจ็บคอ

เมื่อมีอาการเจ็บคอ หรือมีอาการไอ หลายคนเดินเข้ามาร้านยาเพื่อที่จะหาซื้อยาอมบรรเทาอาการดังกล่าว ซึ่งร้านยาบางร้านมักวางไว้บนชั้นรวมกับสินค้า... อ่านแล้ว 123,323ครั้ง

อ่านแล้ว 123,323 ครั้ง

เมอร์ส (MERS-CoV) : ไวรัสมรณะ

MERS-CoV หรือ Middle East Respiratory Syndrome-Corona Virus เป็นเชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจในกลุ่มเชื้อโคโรนาไวรัส ซึ่งเชื้อ MERS-CoV เ... อ่านแล้ว 77,666ครั้ง

อ่านแล้ว 77,666 ครั้ง

อันตรกิริยาระหว่างส้มโอกับยา (ตอนที่ 2)

อ่านบทความ “อันตรกิริยาระหว่างส้มโอกับยา (ตอนที่ 1) รายชื่อยาที่สามารถเกิดอันตรกิริยากับเกรปฟรุตได้ ได้ถูกรวบรวมไว้ในตารางข้างล่างนี้ ... อ่านแล้ว 10,927ครั้ง

อ่านแล้ว 10,927 ครั้ง

อันตรกิริยาระหว่างส้มโอกับยา (ตอนที่ 1)

ในช่วงปีที่ผ่านมา มีข่าวแพร่หลายทางอินเตอร์เนตว่า การรับประทานส้มโอพร้อมกับยานั้น อาจทำให้ตีกันกับยาได้ และได้มีข้อห้าม ข้อควรระวัง ในการรับปร... อ่านแล้ว 28,251ครั้ง

อ่านแล้ว 28,251 ครั้ง

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ .. ที่นี่มีคำตอบ

ประเทศไทยพบโรคไข้หวัดใหญ่ประมาณร้อยละ 30 ของผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันพบมากในฤดูฝนช่วงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม และ... อ่านแล้ว 76,117ครั้ง

อ่านแล้ว 76,117 ครั้ง

  หน้า 7/19  
ดูทั้งหมด หมวดสุขภาพและความงาม หมวดความรู้การใช้สมุนไพร หมวดความรู้เรื่องยา หมวดอาหารและอาหารเสริม หมวดโรคภัยและการป้องกัน หมวดความรู้ทั่วไปด้านเภสัช


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ขยับกาย สบายชีวี 2 วินาทีที่แล้ว
อโรมาเธอราพี (Aromatherapy) 9 วินาทีที่แล้ว
ตกขาว .. รักษาอย่างไร 23 วินาทีที่แล้ว
ไขมันทรานส์ 24 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015