ผลงานวิจัยนำเสนอ ปี 2540
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 | 2539 | 2538 | 2534 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 543 |

ผลงานวิจัยนำเสนอระดับนานาชาติ


1
Appropriateness of criteria for empirical antibiotic usage for community-acquired pneumonia.
A Riewpaiboon, V.B. Sunderland,, S. Sirinavin, S. Jirasmitha, S. Kongpatanakul Australasian Pharmaceutical Science Association (APSA) Conference 26-28 November 1997 1997 ผลงานจาก: งานบริหารทั่วไป, งานคลังและพัสดุ.
2
Effects of aloe preparation on histamine-stimulated gastric acid and pepsin secretion in gastric fistula rats.
Sumrongkit C, Suvitayavat W, Thirawarapan S, Bunyapraphatsara N. PharmaIndochina Bangkok, Thailand. 20-23 May 1997.(Poster) 1997 ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย.
3
Factors affecting the in vitro propagation of the Thai medicinal plant Andrographis paniculata Nees and stability of andrographolide content in regenerated clones.
Prathanturarug S, Schaffner W, Berger Bueter K. Bulletin SGPW/SSA 1997; 8:43 ผลงานจาก: งานคลังและพัสดุ.
4
Gastric acid inhibition and gastric lesion protective effects of aloe preparation.
Suvitayavat W, Thirawarapan S, Bunyapraphatsara N, Watanabe K. Pharma Indochina Bangkok, Thailand. 20-23 May 1997. (Poster) 1997 ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย.
5
In vitro propagation of Andrographis paniculata Nees. And stability of andrographolide content in regenerated clones.
Prathanturarug S, Schaffner W, Berger Bueter K. Bulletin SGPW/SSA 1997; 8:43 ผลงานจาก: งานคลังและพัสดุ.ผลงานวิจัยนำเสนอระดับชาติ


1
The preformulation development of multivesicular liposomes containing tetracaine.
Srigritsanapol A, Chantasart D,Chaivanon P,Phattanramanuskul P. The 11th International Symposium on Microencapsulation 1997; : 27-29 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015