ผลงานวิจัยนำเสนอ ปี 2545
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 | 2539 | 2538 | 2534 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 543 |

ผลงานวิจัยนำเสนอระดับนานาชาติ


1
Comparative Molecular Field Analysis (CoMFA) Study on Phthalimide Derivatives as HIV-1 Reverse Transcriptase Inhibitors.
Ungwitayatorn J, Samee W, Sripha K, Matayatsuk C, and Pimthon J. The 19th Federation of Asian Pharmaceutical Association (FAPA), Seoul, South Korea, 4-7 October 2002 page18 2002: 18 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี.
2
Conservation of Zingiber cf.petiolatum Theilade using in vitro propagation.
Prathanturarug S, Pongsiri N, Suwacharangoon S, Jenjittikul T. 3rd Symposium on the Zingiberaceae, Khon Kaen, Thailand. 2002 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์.
3
Molecular cloning and expression analysis of A lysine specific proteinase, protease IV from Pseudomonas aeruginosa.
Traidej M, Caballero AR, Marquart M, Thibodeaux BA, O"Callaghan RJ ARVO Annual Meeting, Fort Lauderdale, FL, May 2002 2002 ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา.
4
Pseudomonas protease and corneal virulence.
Caballero AR, Thibodeaux BA, Marquart M, Traidej M, O"Callaghan RJ ARVO Annual Meeting, Fort Lauderdale, FL, May 2002 2002 ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา.
5
The effectiveness of fluoroquinolone antibiotics administered prophylactically for Staphylococcus aureus keratitis.
Dajcs JJ, Thibodeaux BA, Girgis DO, Traidej M, O"Callaghan RJ, Stroman DW, Schlech BA, Carreras N ARVO Annual Meeting, Fort Lauderdale, FL, May 2002 2002 ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา.ผลงานวิจัยนำเสนอระดับชาติ


1
Pharmacist participation in therapeutic phenytoin monitoring. (oral presentation).
Chulavatnatol S, Tragulpiankit P, Chanawong A, Viranuvatti K, Wananukul W. งานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เรื่อง ”Facing Changes in Pharmacotherapy and Pharmacy Profession” กรุงเทพฯ วันที่ 22 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2545. 2002 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
2
Study of the appropriateness of ciprofloxacin use pattern in in-patients at Lerdsin Hospital.
Tanyasaensook K, Chulavatnatol S, Harnsomburana T, Jaisue S. งานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เรื่อง .”Facing Changes in Pharmacotherapy and Pharmacy Profession” กรุงเทพฯ วันที่ 22 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 2002 ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015