ผลงานวิจัยนำเสนอ ปี 543
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2540 | 2539 | 2538 | 2534 | 2526 | 2525 | 2524 | 2523 | 543 |

ผลงานวิจัยนำเสนอระดับนานาชาติ


1
Cost structure of hospital-based pharmaceutical services in Thailand: a consideration of reimbursement (oral presentation) presented at the Fourth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences.
Riewpaiboon A Fourth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences Poster ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
2
Drug cost model of injuries due to road traffic accident (poster presentation) presented at the Fourth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences.
Riewpaiboon A Fourth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences Poster ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
3
Dynamic financial models of emergency care of NHSO, Thailand (first award podium presentation) presented at the ISPOR 2nd Asia-Pacific Conference.
Riewpaiboon A ISPOR 2nd Asia-Pacific Conference poster ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
4
Evaluation of cost and appropriateness of antibiotic prescribing for community-acquired pneumonia using a novel computer program.
Riewpaiboon A, Sunderland VB, Passmore PR, Sirinavin S, Jirasmitha S, Tangcharoensathien V, Kongpatanakul S, Jeanpeerapong N, Russameechan S, Sansaneeyashewin C, Lertsupochavanich J, Kidkeuakarun R, Pokakul P 1st International Conference on Improving Use of Medicines (ICIUM) Chiang Mai, Thailand. www.who.int/dap-icium/posters/4f4_text.html ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
5
Herbal expenditure in Thailand in the year 2001.
Riewpaiboon A ISPOR First Asia-Pacific Conference, Kobe, Japan Poster ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
6
Increasing appropriate antibiotic prescribing in a Thai regional hospital by an innovative incentive scheme.
Riewpaiboon A 14th International Conference on Pharmacoepidemiology Poster-briefly oral ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
7
Institutional cost analysis employing Microsoft Excel: an efficient approach for developing countries.
Riewpaiboon A ISPOR First Asia-Pacific Conference, Kobe, Japan Workshop Poster ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
8
Is drug cost able to predict total cost of emergency health care? (poster presentation) presented at the Fourth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences.
Riewpaiboon A Fourth Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences Poster ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
9
Utilization of Chitinous Waste by High Chitinase Producing Nomuraea rileyi Isolated in Thailand: Cloning and Expression of Chitinase Gene of N. rileyi.
Chanpen Wiwat, Ruxjinda Wattanalai, Drion Boucias, Kunio Ohmiya. Biotechnology for sustainable utilization of biological resources in the tropics. IC Biotec, Osaka University, Japan 17:296301 ผลงานจาก: .ผลงานวิจัยนำเสนอระดับชาติ


1
Increasing herbal product consumption in Thailand during the period of 2001-2003 (oral presentation) presented at the Second International Conference on Improving Use of Medicines.
Riewpaiboon A Second International Conference on Improving Use of Medicines Poster ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015