ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2562
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2516 |

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


1
A Pathophysiological Model of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease Using Precision-Cut Liver Slices.
Prins GH, Luangmonkong T, Oosterhuis D, Mutsaers HAM, Dekker FJ, Olinga P*. Nutrients 2019; 11(3).
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. Indexed in=Scopus
2
Adiponectin gene rs1501299 polymorphism is associated with increased risk of anterior cruciate ligament rupture.
Udomsinprasert W, Yuktanandana P, Tanpowpong T, Malila S, Jiamjarasrangsi W, Honsawek S*. Biomedical Reports 2019; 10(2): 133-139.
ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี. Indexed in=Scopus
3
Annual relative increased in inpatient mortality from antimicrobial resistant nosocomial infections in Thailand.
Phodha T, Riewpaiboon A, Malathum K, Coyte PC. Epidemiology and infection 2019; 147: e133.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
4
Clinical efficacy of 0.5% topical mangosteen extract in nanoparticle loaded gel in treatment of mild-to-moderate acne vulgaris: A 12-week, split-face, double-blinded, randomized, controlled trial.
Lueangarun S, Sriviriyakul K, Tempark T, Managit C, Sithisarn P. Journal of Cosmetic Dermatology 2019; (Article in Press).
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Indexed in=Scopus
5
Correlation between antimicrobial consumption and the prevalence of carbapenem-resistant Escherichia coli and carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae at a university hospital in Thailand.
Prakobsrikul N, Malathum K, Santanirand P, Chumnumwat S, Piebpien P, Montakantikul P*. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 2019; 44(2): 292-299
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
6
Cost analysis of pilot school-based HPV vaccination program in two provinces of Lao PDR.
Riewpaiboon A*, Pathammavong C, Fox K, Hutubessy R. Pharmaceutical Sciences Asia 2019; 46(1): 46-53.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
7
CRISPR/Cas9-mediated one step bi-allelic change of genomic DNA in iPSCs and human RPE cells in vitro with dual antibiotic selection.
Supharattanasitthi W, Carlsson E, Sharif U, Paraoan L*. Scientific Reports 2019; 9(1).
ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา. Indexed in=Scopus
8
Development and validation of a high-performance thin layer chromatography method for the simultaneous quantitation of α- and γ-mangostins in Thai stingless bee propolis.
Chewchinda S, Vongsak B.* Brazilian Journal of Pharmacognosy 2019; (Article in Press).
ผลงานจาก: ภาควิชาอาหารเคมี. Indexed in=Scopus
9
Development and validation of stability indicating HPLC method for determination of adrenaline tartrate.
Kongkiatpaiboon S, Duangdee N, Chewchinda S, Poachanukoon O, Amnuaypattanapon K*. Journal of King Saud University - Science 2019; 31(1): 48-51.
ผลงานจาก: ภาควิชาอาหารเคมี. Indexed in=Scopus
10
Development of a Novel Nanoemulsion Formulation to Imporve Intestinal Absorption of Cannabidiol.
Nakano Y, Tajima M, Sugiyama E, Sato VH, Sato H. Medical Cannabis and Cannabinoids 2019; (Article in Press).
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา.
11
Economic burden of rotavirus diarrhea in Thailand: Report from a pilot study on rotavirus vaccination.
Rochanathimoke O, Riewpaiboon A*, Tharmaphornpilas P, Jiamsiri S, Thavorncharoensap M, Postma MJ. Vaccine 2019; 37(4): 587-594.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
12
Effect of kiwifruit on metabolic health in patients with cardiovascular risk factors: A systematic review and meta-analysis.
Suksomboon N, Poolsup N, Lin W. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy 2019; 12: 171-180.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
13
Effect of Sucrier Banana Peel Extracts on Inhibition of Melanogenesis through the ERK Signaling Pathway.
Phacharapiyangkul N, Thirapanmethee K, Sa-ngiamsuntorn K, Panich U, Lee C-H, Chomnawang MT*. Internationational Journal of Medical Sciences 2019; 16(4): 602-606.
ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาชีวเคมี, งานบริหารทั่วไป.
14
Efficacy and safety of celecoxib on the incidence of recurrent colorectal adenomas: A systematic review and meta-analysis.
Veettil SK, Nathisuwan S, Ching SM, Jinatongthai P, Lim KG, Kew ST, Chaiyakunapruk N. Cancer Management and Research 2019; 11: 561-571.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. Indexed in=Scopus
15
Enhanced accumulation of high-value deoxymiroestrol and isoflavonoids using hairy root as a sustainable source of Pueraria candollei var. mirifica.
Udomsin O, Yusakul G, Kraithong W, Udomsuk L, Kitisripanya T, Juengwatanatrakul T, Putalun W*. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 2019; 136(1): 141-151.
ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Indexed in=Scopus
16
Enhanced inter-compartmental Ca2+ flux modulates mitochondrial metabolism and apoptotic threshold during aging.
Madreiter-Sokolowski CT*, Waldeck-Weiermair M, Bourguignon M-P, Villeneuve N, Gottschalk B, Klec C, Stryeck S, Radulovic S, Parichatikanond W, Frank S, Madl T, Malli R, Graier WF. Redox Biology 2019; 20: 458-466.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. Indexed in=Scopus
17
Impact of uncharged and charged stabilizers on in vitro drug performances of clarithromycin nanocrystals.
Soisuwan S, Teeranachaideekul V, Wongrakpanich A, Langguth P, Junyaprasert VB*. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 2019; 137: 68-76.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
18
In vitro and in vivo evidence of hypouricemic and anti-inflammatory activities of Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner heartwood extract.
Sato VH, Chewchinda S, Parichatikanond W, Vongsak B. Journal of Traditional and Complementary Medicine 2019; (Article in Press).
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา, ภาควิชาอาหารเคมี.
19
Increased serum glypican-3 is associated with liver stiffness and hepatic dysfunction in children with biliary atresia.
Sirisomboonlarp K, Udomsinprasert W,  McConachie E,  Woraruthai T,  Poovorawan Y, Honsawek S . CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEPATOLOGY 2019; 5(1): 48-54.
ผลงานจาก: . Indexed in=ISI
20
Isodon rugosus (Wall. ex Benth.) codd in vitro cultures: Establishment, phytochemical characterization and in vitro antioxidant and anti-aging activities.
Abbasi BH*, Siddiquah A, Tungmunnithum D, Bose S. Younas M, Garros L, Drouet S, Giglioli-Guivarc’h N, Hano C. International Journal of Molecular Sciences 2019; 20(2).
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์. Indexed in=Scopus
21
Pharmacological mechanisms of the water leaves extract of Lysiphyllum strychnifolium for its anti-inflammatory and anti-hyperuricemic actions for gout treatment.
Sato VH, Chewchinda S, Nuamnaichati N, Mangmool S, Sungthong B, Lertsatitthanakorn P, Ohta S, Sato H. PHARMACOGNOSY MAGAZINE 2019; 15(60): 98-106
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. Indexed in=ISI
22
Phytochemical Profiles, Antioxidant and Antibacterial Activities of 11 Phellinus Mushrooms Collected in Thailand.
Sunthudlakhar P, Sithisarn P, Wannissorn B, Jarikasem S, Rojsanga P  NATURAL PRODUCTS JOURNAL 2019; 9(2): 144-156.
ผลงานจาก: . Indexed in=ISI
23
Phytostilbenoid production in white mulberry (Morus alba L.) cell culture using bioreactors and simple deglycosylation by endogenous enzymatic hydrolysis.
Komaikul J, Kitisripanya T, Inyai C, Likhitwitayawuid K, Sritularak B, Tanaka H, Putalun W*. In Vitro Cellular and Developmental Biology - Plant 2019; 55(2): 199-208.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Indexed in=Scopus
24
Potent Anti-Proliferation on the Colon Cancer Cell Line (HT-29) of Liposomal Formulations Entrapped with Semi-Purified Job’s Tears (Coix lacryma-jobi Linn.) Fractions.
Manosroi A, Sainakham M, Abe M , Sakai K, Sinchaipanid N, Manosroi W, Manosroi J.  JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY 2019; 19(4): 1996-2007.
ผลงานจาก: . Indexed in=ISI
25
Potent Anti-Proliferation on the Colon Cancer Cell Line (HT-29) of Liposomal Formulations Entrapped with Semi-Purified Job’s Tears (Coix lacryma-jobi Linn.) Fractions.
Manosroi A, Sainakham M, Abe M, Sakai K, Sinchaipanid N, Manosroi W, Manosroi J. Journal of nanoscience and nanotechnology 2019; 19(4): 1996-2007.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. Indexed in=ISI
26
Preparation of an injectable modified chitosan-based hydrogel approaching for bone tissue engineering.
Saekhor K, Udomsinprasert W, Honsawek S, Tachaboonyakiat W*. International Journal of Biological Macromolecules 2019; 123: 167-173.
ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี. Indexed in=Scopus
27
Real-World Safety of Intravitreal Bevacizumab and Ranibizumab Treatments for Retinal Diseases in Thailand: A Prospective Observational Study (vol 38, pg 853, 2018.
Sangroongruangsri S, Chaikledkaew U, Kumluang S, Wu O, Geue C  , Ratanapakorn T, Leelahavarong P, Ingsrisawang L, Ruamviboonsuk P, Taweebanjongsin W, Choovuthayakorn CLINICAL DRUG INVESTIGATION 2019; 39(1): 115.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, งานคลังและพัสดุ. Indexed in=ISI
28
Relationship of medication adherence and quality of life among heart failure patients.
Silavanich V, Nathisuwan S, Phrommintikul A, Permsuwan U. Heart and Lung 2019; 48(2): 105-110.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
29
Revisit Roles of HTA on Drug Policy in Universal Health Coverage in Thailand: Where Are We? And What Is Next?.
Tanvejsilp P, Taychakhoonavudh S, Chaikledkaew U, Chaiyakunapruk N, Ngorsuraches S*. Value in Health Regional Issues 2019; 18: 78-82.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
30
Roles of pharmacogenomics in non-anthracycline antineoplastic-induced cardiovascular toxicities: A systematic review and meta-analysis of genotypes effect.
Leong SL, Chaiyakunapruk N, Tassaneeyakul W, Arunmanakul P, Nathisuwan S, Lee SWH.* International Journal of Cardiology 2019; 280: 190-197.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, งานบริหารทั่วไป. Indexed in=Scopus
31
Simultaneous HPTLC quantification of three caffeoylquinic acids in Pluchea indica leaves and their commercial products in Thailand.
Chewchida S, Vongsak B*. Brazilian Journal of Pharmacognosy 2019; (Article in Press).
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
32
Skin Permeation Enhancement in Aqueous Solution: Correlation With Equilibrium Enhancer Concentration and Octanol/Water Partition Coefficient.
Li SK*, Chantasart D. Journal of Pharmaceutical Sciences 2019; 108(1): 350-357.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม, ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
33
Synthesis of D-FucNAc-D-ManNAcA Disaccharides Based on the Capsular Polysaccharides Staphylococcus aureus Type 5 and 8.
Visansirikul S, Kolodziej SA, Demchenko AV*. Journal of Organic Chemistry 2019; 84(1): 216-227.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. Indexed in=Scopus
34
Taxonomic revision of Clinacanthus (Acanthaceae) in Thailand.
Bongcheewin B, Darbyshire I, Satitpatipan V, Kongsawadworakul P. PHYTOTAXA 2019; 391(4): 253-263.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์. Indexed in=ISI
35
Three functional foods from Garcinia mangostana L. Using low-α-mangostin aqueous extract of the pericarp: Product development, bioactive compound extractions and analyses, and sensory evaluation.
Lomarat P, Moongkarndi P, Jaengprajak J, Samer J, Srisukh V. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 2019; 43(1): 49-56.
ผลงานจาก: ภาควิชาอาหารเคมี, ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาสรีรวิทยา. Indexed in=Scopus
36
Towards multiplexed near-infrared cellular imaging using gold nanostar arrays with tunable fluorescence enhancement.
Theodorou IG, Ruenraroengsak P, Gonzalez-Carter DA, Jiang Q, Yagüe E, Aboagye EO, Coombes RC, Porter AE, Ryan MP, Xie F*. Nanoscale 2019; 11(4): 2079-2088
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
37
Treatment of dementia and mild cognitive impairment with or without cerebrovascular disease: Expert consensus on the use of Ginkgo biloba extract, EGb 761 ®.
Kandiah N*, Ong PA, Yuda T, Ng L-L, Mamun K, Merchant RA, Chen C, Dominguez J, Marasigan S, Ampil E, Nguyen VT, Yusoff S, Chan YF, Yong F.M., Krairit O, Suthisisang C, Senanarong V, Ji Y, Thukral R, Ihl R. CNS Neuroscience and Therapeutics 2019; 25(2): 288-298.
ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี, งานคลังและพัสดุ, ภาควิชาเภสัชวิทยา, ภาควิชาจุลชีววิทยา. Indexed in=Scopus
38
Vitamin D and liver fibrosis: Molecular mechanisms and clinical studies.
Udomsinprasert W, Jittikoon J*. Biomedicine and Pharmacotherapy 2019; 109: 1351-1360.
ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี. Indexed in=Scopusผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ


1
ระดับ LIME-1 methylation ในเซลล์เยื่อบุข้อของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม.
นิภาภรณ์ ธีระวัฒนพงศ์, สีหธัช งามอุโฆษ, วันวิสาข์ อุดมสินประเสริฐ, ธนัญญา ทองตัน, อารี ตนาวสี, สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก*. Chulalongkorn Medical Journal 2019; 63: 1-13.
ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี.

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015