ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2561
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2516 |

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


1
β-Cyclodextrin-based ternary complexes of haloperidol and organic acids: the effect of organic acids on the drug solubility enhancement.
Rakkaew P, Suksiriworapong J, Chantasart D*. Pharmaceutical Development and Technology 2018; 23(7): 715-722.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
2
A comparison of EQ-5D-3L index scores using Malaysian, Singaporean, Thai, and UK value sets in Indonesian cervical cancer patients.
Endarti D*, Riewpaiboon A, Thavorncharoensap M, Praditsitthikorn N, Hutubessy R, Kristina SA. Value in Health Regional Issues 2018; 15: 50-55.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=scopus
3
A comprehensive review of Non-Steroidal anti-inflammatory drug use in The Elderly.
Wongrakpanich S*, Wongrakpanich A, Melhad K, Rangaswami J. Aging and Disease 2018; 9(1): 143-150
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=4.648 Indexed in=ISI
4
A critical view of different botanical, molecular, and chemical techniques used in authentication of plant materials for cosmetic applications.
Drouet S., Garros L., Hano C., Tungmunnithum D., Renouard S., Hagège D., Maunit B., Lainé É. Cosmetics 2018; 5(2)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์. Indexed in=Scopus
5
A monoclonal antibody-based enzyme-linked immunosorbent assay for determination of homoharringtonine.
Pongkitwitoon B, Sakamoto S, Nagamitsu R, Putalun W, Tanaka H, Morimoto S. Planta Medica 2018; 84(14): 1038-1044
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์. Indexed in=scopus
6
A novel immortalized hepatocyte-like cell line (imHC) supports in vitro liver stage development of the human malarial parasite Plasmodium vivax.
Pewkliang Y, Rungin S, Lerdpanyangam K, Duangmanee A, Kanjanasirirat P, Suthivanich P, Sa-Ngiamsuntorn K, Borwornpinyo S, Sattabongkot J, Patrapuvich R*, Hongeng S. Malaria Journal 2018; 17(1): Art.No.50
ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี. Indexed in=scopus, WOS
7
Anti-hyperglycemic effect and subchronic toxicity of the combined extract from sattagavata - mathurameha - tubpikarn anti-diabetic herbal formulae.
Peungvicha P*, Vallisuta O, Mangmool S, Sirithamwanich T, Sirithamwanich R. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 2018; 42(1): 6-13
ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, ภาควิชาเภสัชวิทยา. Indexed in=scopus
8
Antipsoriatic Effects of Wannachawee Recipe on Imiquimod-Induced Psoriasis-Like Dermatitis in BALB/c Mice.
Na Takuathung M., Wongnoppavich A., Panthong A., Khonsung P., Chiranthanut N., Soonthornchareonnon N., Sireeratawong S. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 2018; 2018.
ผลงานจาก: งานคลังและพัสดุ, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Indexed in=Scopus
9
Applying the lists of risk drugs for Thai elderly (LRDTE) as a mechanism to account for patient age and medicine severity in assessing potentially inappropriate medication use.
Prasert V*, Akazawa M, Shono A, Chanjaruporn F, Ploylearmsang C, Muangyim K, Wattanapongsatit T, Sutin U. Research in Social and Administrative Pharmacy 2018; 14(5):451-458
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=scopus, WOS
10
Carbamazepine-induced Stevens-Johnson syndrome/toxic epidermal necrolysis overlap in a Filipino with positive HLA-B75 serotype.
Capule F, Tragulpiankit P, Mahasirimongkol S, Wichukchinda N, Jittikoon J, Alentajan-Aleta LT, Jay-V James Barit, Casanova-Gutierrez J, Cabral-Lim L, Baltazar Reyes JP, Roa F, Katrina Faith San Gabriel, Catherine Lynn Silao. BMJ Case Reports 2018 (Article in Press)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาชีวเคมี.
11
Challenges of Delivering HIV/AIDS Services to Migrant Patients in the Perspective of Hospital Management.
Chungsivapornpong W., Sooksriwong C. Journal of Health Management 2018; 20(3): 325-336.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
12
Characterization, biological activities and safety evaluation of different varieties of Thai pigmented rice extracts for cosmetic applications.
Teeranachaideekul V., Wongrakpanich A., Leanpolchareanchai J., Thirapanmethee K., Sirichaovanichkarn C. Pharmaceutical Sciences Asia 2018; 45(3): 140-153.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาจุลชีววิทยา. Indexed in=Scopus
13
Comparative efficacy of bevacizumab, ranibizumab, and aflibercept for treatment of macular edema secondary to retinal vein occlusion: a systematic review and network meta-analysis.
Sangroongruangsri S., Ratanapakorn T., Wu O., Anothaisintawee T., Chaikledkaew U. Expert Review of Clinical Pharmacology 2018; 11(9): 903-916.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, งานกลยุทธ์และแผน. Indexed in=Scopus
14
Comparative performance of pharmacogenetics-based warfarin dosing algorithms derived from caucasian, asian, and mixed races in Thai population.
Chumnumwat S, Yi K, Lucksiri A, Nosoongnoen W, Chindavijak B, Chulavatnatol S, Sarapakdi A, Nathisuwan S*. Cardiovascular Therapeutics 2018; 36(2): e12315
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=scopus, WOS
15
Comparison of mean centering of ratio spectra based spectrophotometric approach and HPLC method for quantitative determination of pirenoxine in the presence of methylparaben and propylparaben.
Wasito H., Buranaphalin S., Sratthaphut L., Suntornsuk L., Wilairat P., Phechkrajang C.M. Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research 2018; 52(2): 284-292.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. Indexed in=Scopus
16
Compliance with guidelines for stress ulcer prophylaxis in surgical and orthopedic units at ramathibodi hospital.
Chumnumwat S, Dilokpatanamongkol P, Wiriyanont T, Sricholwattana T, Lekpittaya N, Sa-Ngasoongsong P, Sumritpradit P*. Journal of the Medical Association of Thailand 2018; 101(1): 58-62
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=scopus
17
Controllable encapsulation of α-mangostin with quaternized β-cyclodextrin grafted chitosan using high shear mixing.
Phunpee S, Suktham K, Surassmo S, Jarussophon S, Rungnim C, Soottitantawat A, Puttipipatkhachorn S, Ruktanonchai UR.* International Journal of Pharmaceutics 2018; 538(1): 21-29
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. Indexed in=scopus, WOS
18
Culm internodal anatomy of the tribe oryzeae (Poaceae) in Thailand.
Sumanon P., Swangpol S.C., Traiperm P. Chiang Mai Journal of Science 2018; 45(2): 832-845.
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
19
Development of γ-oryzanol rich extract from leum pua glutinous rice bran loaded nanostructured lipid carriers for topical delivery.
Pornputtapitak W*, Pantakitcharoenkul J, Panpakdee R, Teeranachaideekul V, Sinchaipanid N. Journal of Oleo Science 2018; 67(2): 125-133
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. Indexed in=scopus
20
Development of a colloidal gold nanoparticle-based immunochromatographic strip for the one-step detection of miroestrol and puerarin.
Krittanai S., Kitisripanya T., Udomsin O., Tanaka H., Sakamoto S., Juengwatanatrakul T., Putalun W. Biomedical Chromatography 2018; (Article in Press)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, ภาควิชาชีวเคมี. Indexed in=Scopus
21
Differentiation-inducing effect in human colon cancer cells of essential oils.
Rattanamaneerusmee A., Thirapanmethee K., Nakamura Y., Chomnawang M.T. Pharmaceutical Sciences Asia 2018; 45(3): 154-160.
ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา. Indexed in=Scopus
22
Dyslipidemia Among Thai HIV-Infected Adults Receiving Antiretroviral Therapy: A Hospital-Based Report.
So-Ngern A, Khan-asa B, Montakantikul P, Manosuthi W*. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 2018; 49(1): 60-67.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
23
Economic burden of multidrug-resistant tuberculosis: a multicenter study across Vietnamese regions.
Nam V.X., Nhung N.V., Hoa N.B., Thuy H.T.T., Phuong N.T.M., Anh N.T., Ngoc Anh L.T., Trung V.Q., Ha T.V., Meeyai A., Thavorncharoensap M., Chaikledkaew U. International Journal of Tuberculosis and Lung Disease 2018; 22(8): 912-917.
ผลงานจาก: งานคลังและพัสดุ, งานบริหารทั่วไป, ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
24
Economic cost of tobacco-related cancers in Sri Lanka.
Amarasinghe H., Ranaweera S., Ranasinghe T., Chandraratne N., Kumara D.R., Thavorncharoensap M., Abeykoon P., De Silva A. Tobacco Control 2018; 27(5): 542-546.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
25
Economic costs of alcohol use in Sri Lanka.
Ranaweera S, Amarasinghe H, Chandraratne N*, Thavorncharoensap M., Ranasinghe T, Karunaratna S, Kumara D, Santatiwongchai B, Chaikledkaew U, Abeykoon P, De Silva A. PLoS ONE 2018; 13(6): Art.no.e0198640
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=scopus, WOS
26
Education on antimicrobials, antimicrobial resistance, and infectious diseases in pharmacy curricula, Thailand.
Paiboonvong T, Pummangura C, Tedtaisong P, Thamlikitkul V, Tragulpiankit P, Suansanae T, Sukkha S, Montakantikul P.* Pharmaceutical Sciences Asia 2018; 45(2): 105-113
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=scopus
27
Effects of sucralose on insulin and glucagon-like peptide-1 secretion in healthy subjects: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial.
Lertrit A., Srimachai S., Saetung S., Chanprasertyothin S., Chailurkit L.-O., Areevut C., Katekao P., Ongphiphadhanakul B., Sriphrapradang C. Nutrition 2018; 55-56: 125-130.
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
28
Efficacy and safety of semaglutide in type 2 diabetes compared with sitagliptin, exenatide ER, insulin glargine, basal insulin and placebo: A systematic review.
Lin W., Suwannoi L., Suksomboon N. Pharmaceutical Sciences Asia 2018; 45(3): 123-130.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
29
Enhanced supersaturation of chlortetracycline hydrochloride by amorphous solid dispersion.
Apiwongngam J., Limwikrant W., Jintapattanakit A., Jaturanpinyo M. Journal of Drug Delivery Science and Technology 2018; 47: 417-426.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม, ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
30
Enzyme linked immunosorbent assay for total potent estrogenic miroestrol and deoxymiroestrol of Pueraria candollei, a Thai herb for menopause remedy.
Yusakul G, Kitisripanya T, Juengwatanatrakul T, Sakamoto S, Tanaka H, Putalun W.* Journal of Natural Medicines 2018; 72(3): 641-650
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Indexed in=scopus, WOS
31
Epac is required for exogenous and endogenous stimulation of adenosine A2B receptor for inhibition of angiotensin II-induced collagen synthesis and myofibroblast differentiation.
Phosri S, Bunrukchai K, Parichatikanond W, Sato VH, Mangmool S.* Purinergic Signalling 2018; 14(2): 141-156
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. Indexed in=scopus, WOS
32
Fabrication and characterization of triple-responsive composite hydrogel for targeted and controlled drug delivery system.
Siangsanoh C, Ummartyotin S*, Sathirakul K, Rojanapanthu P, Treesuppharat W. Journal of Molecular Liquids 2018; 256: 90-99
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=scopus, WOS
33
Fabrication and evaluation of Eudragit® polymeric films for transdermal delivery of piroxicam.
Chantasart D*, Tocanitchart P, Wongrakpanich A, Teeranachaideekul V, Junyaprasert VB. Pharmaceutical Development and Technology 2018; (Article in Press)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.86 Indexed in=Scopus
34
Health related quality of life impact from rotavirus diarrhea on children and their family caregivers in Thailand.
Rochanathimoke O, Riewpaiboon A, Postma MJ, Thinyounyong W, Thavorncharoensap M.* Expert Review of Pharmacoeconomics and Outcomes Research 2018; 18(2): 215-222
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
35
Health utilities of patients with multiple sclerosis and neuromyelitis optica spectrum disorders in Thailand.
Siritho S., Thavorncharoensap M., Chanatittarat C., Pasogpakdee P., Apiwattanakul M., Prayoonwiwat N., Chankrachang S., Riewpaiboon A., Chaikledkaew U. Multiple Sclerosis and Related Disorders 2018; 24: 151-156.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
36
Hepatic autotaxin overexpression in infants with biliary atresia.
Udomsinprasert W., Vejchapipat P., Klaikeaw N., Chongsrisawat V., Poovorawan Y., Honsawek S. PeerJ 2018; 2018: 7.
ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี. Indexed in=Scopus
37
High power deep UV-LEDs for analytical optical instrumentation.
Li Y, Dvořák M, Nesterenko PN, Nuchtavorn N, Macka M.* Sensors and Actuators, B: Chemical 2018; 255: 1238-1243
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม, ภาควิชาเภสัชเคมี.
38
High-throughput miniaturized screening of nanoparticle formation via inkjet printing.
Styliari ID, Conte C, Pearce AK, Hüsler A, Cavanagh RJ, Limo MJ, Gordhan D, Nieto-Orellana A, Suksiriworapong J, Couturaud B, Williams P, Hook AL, Alexander MR, Garnett MC, Alexander C*, Burley JC, Taresco V. Macromolecular Materials and Engineering 2018; 303: 8.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
39
Impact of Early Versus Late Intravenous Followed by Oral Nimodipine Treatment on the Occurrence of Delayed Cerebral Ischemia Among Patients With Aneurysm Subarachnoid Hemorrhage.
Samseethong T, Suansanae T, Veerasarn K, Liengudom A, Suthisisang C. Annals of Pharmacotherapy 2018; Article in Press.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชวิทยา. Indexed in=Pubmed
40
Implementation of [ 18 F]-labeled amyloid brain PET imaging biomarker in the diagnosis of alzheimer’s disease: first-hand experience in Thailand.
Thientunyakit T*, Sethanandha C, Muangpaisan W, Chawalparit O, Arunrungvichian K, Siriprapa T, Thongpraparn T, Chanachai R, Gelovani J. Nuclear Medicine Communications 2018; 39(2): 186-192
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี.
41
Improved resolution of fluoroquinolones using cetyltrimethyl ammonium bromide–micellar electrokinetic chromatography and its application to residue analysis in surface water.
Prutthiwanasan B, Suntornsuk L.* Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences 2018; 1092: 306-312
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี.
42
In vitro and ex vivo anti-fibrotic effects of LY2109761, a small molecule inhibitor against TGF-β.
Luangmonkong T, Suriguga S, Adhyatmika A, Adlia A, Oosterhuis D, Suthisisang C, de Jong KP, Mutsaers HAM, Olinga P. Toxicol Appl Pharmacol. 2018; 15(355): 127-137.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. Indexed in=pubmed
43
In vitro assessment of Enterococcus faecalis MTC 1032 as the potential probiotic in food supplements.
Tinrat S., Khuntayaporn P., Thirapanmethee K., Chomnawang M.T. Journal of Food Science and Technology 2018; 55(7): 2384-2394.
ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา. Indexed in=Scopus
44
In vitro performances and cellular uptake of clarithromycin nanocrystals produced by media milling technique.
Soisuwan S., Teeranachaideekul V., Wongrakpanich A., Langguth P., Junyaprasert V.B. Powder Technology 2018; 338: 471-480.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
45
In-capillary derivatization with fluorescamine for the rapid determination of adamantane drugs by capillary electrophoresis with UV detection.
Prapatpong P., Nuchtavorn N., Macka M., Suntornsuk L. Journal of Separation Science 2018; (Article in Press)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. Indexed in=Scopus
46
Incidence and risk factors for venous thromboembolism in Thai hospitalized lymphoma patients.
Kunawuttinankorn W*, Tanyasaensook K, Rojnuckarin P. Pharmaceutical Sciences Asia 2018; 45(2): 114-122
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
47
Influenza vaccination in acute coronary syndromes patients in Thailand: The cost-effectiveness analysis of the prevention for cardiovascular events and pneumonia.
Sribhutorn A., Phrommintikul A., Wongcharoen W., Chaikledkaew U., Eakanunkul S., Sukonthasarn A. Journal of Geriatric Cardiology 2018; 15(6): 413-421.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
48
Interfacial tension of turmeric nanoparticles.
Auychaipornlert S, Lawanprasert PP*, Piriyaprasarth S, Sithisarn P. ScienceAsia 2018; 44(1): 11-17
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย.
49
Interventions and strategies to Improve Oral anticoagulant use in patients with atrial fibrillation: a Systematic review of systematic Reviews.
Ng SS, Lai NM, Nathisuwan S, Chaiyakunapruk N.* Clinical Drug Investigation 2018; 38(7): 579-591
ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี, ภาควิชาเภสัชกรรม.
50
Knowledge, attitude, practice (KAP) and health related quality of life of priests with type 2 diabetes mellitus in Thailand.
Rajbhandari S, Riewpaiboon A, Peradhammanon P, Rattanaphanit S, Chanjaruporn F.* Pharmaceutical Sciences Asia 2018; 45(2): 93-104
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
51
Mangosteen peel extract exhibits cellular antioxidant activity by induction of catalase and heme oxygenase-1 mRNA expression.
Jaisupa N, Moongkarndi P, Lomarat P, Samer J, Tunrungtavee V, Muangpaisan W, Mangmool S.* Journal of Food Biochemistry 2018; 42(3): e12511
ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาอาหารเคมี, ภาควิชาสรีรวิทยา, ภาควิชาเภสัชวิทยา.
52
Marcanine G, a new cytotoxic 1-azaanthraquinone from the stem bark of Goniothalamus marcanii Craib.
Thanuphol P, Asami Y, Shiomi K, Wongnoppavich A, Tuchinda P, Soonthornchareonnon N*. Natural Product Research. 2018: 1-8. (Article in Press)
ผลงานจาก: ภาควิชาอาหารเคมี, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Indexed in=scopus
53
Measurement and Determinants of Quality of Life of Older Adults in Ho Chi Minh City, Vietnam.
Vo N.X., Vo T.Q., Watanapongvanich S., Witvorapong N. Social Indicators Research 2018; (Article in Press)
ผลงานจาก: งานบริหารทั่วไป. Indexed in=Scopus
54
Modelling the health economic impact of influenza vaccination strategies for high-risk children in Vietnam.
Vo T.Q., Chaikledkaew U., Van Hoang M., Riewpaiboon A. Journal of Clinical and Diagnostic Research 2018; 12(6): LC26-LC32.
ผลงานจาก: งานบริหารทั่วไป, ภาควิชาเภสัชกรรม, งานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ. Indexed in=Scopus
55
NAT2 ultra-slow acetylator and risk of anti-tuberculosis drug-induced liver injury: A genotype-based meta-analysis.
Suvichapanich S, Fukunaga K, Zahroh H, Mushiroda T, Mahasirimongkol S*, Toyo-Oka L, Chaikledkaew U, Jittikoon J, Yuliwulandari R, Yanai H, Wattanapokayakit S, Tokunaga K. Pharmacogenetics and Genomics 2018; 28(7): 167-176
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาชีวเคมี. Indexed in=WOS
56
Non-neurotoxic activity of Malayan krait (Bungarus candidus) venom from Thailand.
Charoenpitakchai M, Wiwatwarayos K, Jaisupa N, Rusmili MRA, Mangmool S, Hodgson WC, Ruangpratheep C, Chanhome L, Chaisakul J.* Journal of Venomous Animals and Toxins Including Tropical Diseases 2018; 24(1)9
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. Indexed in=WOS
57
Oncogenic RAS-induced perinuclear signaling complexes requiring KSR1 regulate signal transmission to downstream targets.
Basu SK, Lee S, Salotti J, Basu S, Sakchaisri K, Xiao Z, Walia V, Westlake CJ, Morrison DK, Johnson PF.* Cancer Research 2018; 78(4): 891-908
ผลงานจาก: งานบริหารทั่วไป, ภาควิชาเภสัชวิทยา. Indexed in=WOS
58
Optimization of extraction method and HPLC analysis of six caffeoylquinic acids in pluchea indica leaves from different provenances in Thailand.
Kongkiatpaiboon S, Chewchinda S, Vongsak B.* Brazilian Journal of Pharmacognosy 2018; 28(2): 145-150
ผลงานจาก: ภาควิชาอาหารเคมี. Indexed in=WOS
59
Pharmacodynamic evaluation of oral amoxicillin, amoxicillin/clavulanate, cefditoren, and azithromycin against streptococcus pneumoniae-caused respiratory tract infections: A monte carlo simulation.
Jannual S, Montakantikul P, Houngsaitong J, Thamlikitkul V, Sonthisombat P.* Journal of the Medical Association of Thailand 2018; 101(3): 305-312
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=scopus
60
Pharmacokinetic and pharmacodynamic approach in adult critically-ill patients treated with standard dose of vancomycin for MRSA infection.
Setiawan E, Montakantikul P.* Journal of the Medical Association of Thailand 2018; 101(5): 555-562
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=scopus
61
Pharmacological effects of Chatuphalatika in hyperuricemia of gout.
Sato VH, Sungthong B, Rinthong PO, Nuamnaichati N, Mangmool S, Chewchida S, Sato H. Pharmaceutical Biology 2018; 56(1): 76-85.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. Indexed in=Pubmed
62
Preparation of nanoemulsions by phase inversion temperature (PIT) method.
Jintapattanakit A*. Pharmaceutical Sciences Asia 2018; 45(1): 1-12.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
63
Probabilistic Risk Assessment of Inorganic Arsenic via Consumption of Herbs Collected in Thailand.
Monboonpitak N., Ruangwises S., Buranaphalin S., Ruangwises N. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 2018; 2018.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. Indexed in=Scopus
64
Prognostic indicators for heart failure hospitalization in acute coronary syndrome patients: An observational study under the influenza vaccination trial.
Sribhutorn A., Phrommintikul A., Wongcharoen W., Chaikledkaew U., Eakanunkul S., Patumanond J., Sukonthasarn A. Journal of the Medical Association of Thailand 2018; 101(8): 1043-1049
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
65
Protective effect of α-mangostin on high glucose induced endothelial cell apoptosis.
Jittiporn K., Moongkarndi P., Samer J., Suvitayavat W. Walailak Journal of Science and Technology 2018; 15(8): 579-587.
ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาสรีรวิทยา. Indexed in=Scopus
66
Re-evaluation of generic characters for Blinkworthia (Convolvulaceae) based on morphology and reproductive organ development.
Rattanakrajang P., Traiperm P., Staples G.W. Plant Systematics and Evolution 2018; 304(3): 405-429.
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
67
Sustained β-AR stimulation induces synthesis and secretion of growth factors in cardiac myocytes that affect on cardiac fibroblast activation.
Nuamnaichati N, Sato VH, Moongkarndi P, Parichatikanond W, Mangmool S.* Life Sciences 2018; 193: 257-269
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา, ภาควิชาจุลชีววิทยา. Indexed in=scopus, WOS
68
Symptomatic orthostatic hypotension in parkinson’s disease patients: prevalence, associated factors and its impact on balance confidence.
Klanbut S, Phattanarudee S*, Wongwiwatthananukit S, Suthisisang C, Bhidayasiri R. Journal of the Neurological Sciences 2018; 385: 168-174
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. Indexed in=scopus, WOS
69
Synthesis and properties of a biodegradable polymer-drug conjugate: methotrexate-poly(glycerol adipate).
Suksiriworapong J*, Taresco V, Ivanov DP, Styliari ID, Sakchaisri K, Junyaprasert VB, Garnett MC. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 2018; 167: 115-125
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชวิทยา. Indexed in=scopus, WOS
70
Synthetically lethal nanoparticles for treatment of endometrial cancer.
Ebeid K, Meng X, Thiel KW, Do A-V, Geary SM, Morris AS, Pham EL, Wongrakpanich A, Chhonker YS, Murry DJ, Leslie KK*, Salem AK. Nature Nanotechnology 2018; 13(1): 72-81
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=scopus
71
Targeting Oxidative Stress for the Treatment of Liver Fibrosis.
Luangmonkong T, Suriguga S, Mutsaers HAM, Groothuis GMM, Olinga P, Boersema M. Reviews of Physiology, Biochemistry and Pharmacology 2018; 175: 71-102.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. Indexed in=pubmed
72
The contribution of platelet glycoprotein receptors to inflammatory bleeding prevention is stimulus and.
Rayes J, Jadoui S, Lax S, Gros A, Wichaiyo S, Ollivier V, Denis CV, Ware J, Nieswandt B, Jandrot-Perrus M, Watson SP, Ho-Tin-Noé B. Haematologica. 2018; 103(6): 256-258.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา.
73
The economic evaluation in vaccines - a systematic review in Vietnam situation.
Vo N.X., Vo T.Q., Nguyen H.T.S., Van Ha T. Systematic Reviews in Pharmacy 2018; 9(1): 1-5.
ผลงานจาก: งานบริหารทั่วไป, งานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ. Indexed in=scopus
74
The EQ-5D-5L Valuation study in Thailand.
Pattanaphesaj J., Thavorncharoensap M., Ramos-Goñi J.M., Tongsiri S., Ingsrisawang L., Teerawattananon Y. Expert Review of Pharmacoeconomics and Outcomes Research 2018; 18(5): 551-558.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=scopus
75
The incidence and risk factors of severe neutropenia and febrile neutropenia due to chemotherapy among gynecologic cancer patients in Thailand.
Pimsi P, Santimaleeworagun W*, Therasakvichya S, Saengsukkasemsak N, Laocharoenkeat A. European Journal of Gynaecological Oncology 2018; 39(2): 242-246
ผลงานจาก: . Indexed in=scopus
76
Thermoresponsive bacteriophage nanocarrier as a gene delivery vector targeted to the gastrointestinal tract.
Namdee K, Khongkow M, Boonrungsiman S, Nittayasut N, Asavarut P, Temisak S, Saengkrit N, Puttipipatkhachorn S, Hajitou A, Ruxrungtham K, Yata T.* Molecular Therapy - Nucleic Acids 2018; 12: 33-44
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. Indexed in=scopus
77
Topoisomerase I inhibitory activity and 3D QSAR studies of chromone derivatives.
Maicheen C, Phosrithong N, Jittikoon J, Ungwitayatorn J.* Molecular Therapy - Nucleic Acids 2018; 12: 33-44
ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี, ภาควิชาเภสัชเคมี. Indexed in=scopus, WOS
78
TRPC5-eNOS axis negatively regulates ATP-induced cardiomyocyte hypertrophy.
Sunggip C, Shimoda K, Oda S, Tanaka T, Nishiyama K, Mangmool S, Nishimura A, Numaga-Tomita T, Nishida M.* Frontiers in Pharmacology 2018; 9: Art.no.523
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. Indexed in=scopus, WOS
79
UGT1A1 polymorphisms associated with prolactin response in risperidone-treated children and adolescents with autism spectrum disorder.
Hongkaew Y, Medhasi S, Pasomsub E, Ngamsamut N, Puangpetch A, Vanwong N, Chamnanphon M, Limsila P., Suthisisang C, Wilffert B, Sukasem C.* Pharmacogenomics Journal 2018; 1-9
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. Indexed in=scopus
80
Use of cassava starch nanocrystals to make a robust rupturable pulsatile release pellet.
Charoenthai N., Wickramanayaka A., Sungthongjeen S., Puttipipatkhachorn S. Journal of Drug Delivery Science and Technology 2018; 47: 283-290.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. Indexed in=scopus
81
Validated thin-layer chromatography-densitometric method for simultaneous determination of piperine and plumbagin in “Benjakul”thai polyherbal formulation and its antioxidant activities.
Chewchinda S., Lomarat P., Sithisarn P. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 2018; 42(1): 45-50.
ผลงานจาก: ภาควิชาอาหารเคมี, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Indexed in=scopus
82
Vegetable oil-based nanoemulsions containing curcuminoids: Formation optimization by phase inversion temperature method.
Jintapattanakit A*, Hasan HM, Junyaprasert VB. Journal of Drug Delivery Science and Technology 2018; 44: 289-297
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=scopusผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015