ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2537
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2516 |

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


1
An investigation of plant spacings and propagation methods of Ocimum basilicum Linn. f. var. citratum Back.
Poomlek R, Bunyapraphatsara N, Stienswat W Thai J Phytopharm 1994; 1 (2): 25-28
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย.
2
Antagonism of sodium amoxycillin absorption in man following oral administration with glycyl-peptides.
Chulavatnatol S, Charies B. Eur J Pharm Biopharm 1994; 40:374-8
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
3
Application of stress relaxation to herbal tablet formulation.
Mitrevej A, Chitvanich O, Sinchaipanid N, Nutpolwat N. Proceeding of the 15th Asian Congress of Pharmaceutical Sciences Bangkok, Thailand, 1994; 15: 269-82
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม.
4
Bioavailability of two brands carbamazepine tablets.
Matangkasombut OP. Siriraj hospital gazette 1994; 46 (11): 877-81
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา.
5
Characterization of protein of intestinal Na+ -K+ -2Cl- cotransporter.
Suvitayavat W, Dunham PB, Haas M, Rao MC. Am J Physiol 1994; 267: C374-84
ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา.
6
Characterization of the endogenous Na + -K + -2Cl- cotransport in Xenopus oocytes.
Suvitayavat W, Palfrey HC, Haas M, Dunham PB, Kalmar F, Rao MC. Am J Physiol 1994; 266: C284-92
ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา.
7
Comparisons of Thai and American pharmacy students’ profiles and academic performance.
Charupatanapong N, Pongcharoensuk P, Rascati KL, and McCormick WC. Int J Pharm 1994;8 (5):197-202
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
8
Determination of dose-dependent absorption of amoxycillin from urinary excretion data in healthy subjects Br.
Chulavatnatol S, Charies B. J Clin Pharmacol 1994; 38:274-7
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
9
Effect of b-cyclodextrin on the dissolution characteristics of glibenclamide tablets.
Mitrevej A, Puttipipatkhachorn S, Sinchaipanid N, Narintornuwat L. Proceeding of 2nd JSPS-NRCT Seminar on Recent Advances on Pharmaceutics and Pharmaceutical Technology, 14-16 December 1994, Bangkok
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม.
10
Effect of Eupatorium odratum Linn. on vascular tone and primary irritation test.
Thongpraditchote S, Suvitayavat W, Temsiririrkkul R, .Kongsuktrakoon B, Chuakul W, Charuchinda C, Wongkrajang Y. Mahidol J Pharm Sci 1994; 21 (2):44-9
ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา, ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์.
11
Effect of microcrystalline cellulose on compaction and disintegration of direct compression fillers.
Sinchaipanid N, Mitrevej A, Junyaprasert V Proceeding of the 15th Asian Congress of Pharmaceutical Sciences Bangkok, Thailand, 1994; 15:263-68
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม, ภาควิชาเภสัชกรรม.
12
Effect of royal jelly produced in Thailand on the rabbit trachealis muscle contraction.
Kongsaktrakoon B, Thongpraditchote S, Peungvicha P Thai J Phytopharm 1994; 1(1) : 11-5
ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา.
13
Effect of temperature and humidity on physical properties of piroxicam tablets.
Sarisuta N, Thamsakdakorn T, Saowakonth R. Proceedings of the Second JSPS-NRCT Joint Seminar on “Recent Advances on Pharmaceutics and Pharmaceutical Technology”. Bangkok, Thailand: December 1994: OP33 (8 pages). December 1994: OP33 (8 pages).
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม.
14
Effect of vapor pressure of guest compounds on the bound molar ratio to heptakis-2(2,6-di-o-methyl)-beta-cyclodextrin.
Hanawa T, Nakai Y, Puttipipatkhachorn S, Yonemochi E, Oguchi T, Yamamoto K. Yakuzaigaku (J Pharm Tech Jpn) 1994; 54(4): 221-226
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม.
15
Effects of Compression Force and Type of Fillers on Release of Diciofenac Sodium from Matrix Tablets.
Sarisuta N, Mahahpunt P. Drug Dev Ind Pharm 1994; 20 (6): 1049-61
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม.
16
Hemostatic activities of Eupatorium odoratum Linn. calcium removal extract.
Wongkrajang Y, Thongpraditchote S, Nakornchai S, Chuakul W, Muangklum K, Jaiarj P. Mahidol J Pharm Sci 1994; 21 (4): 143-8
ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา, ภาควิชาเภสัชวิทยา, ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์.
17
In vitro properties film-coated dilitiazem hydrochloride pellets compressed into tablets.
Sarisuta N, Punpreuk K. J Control Release 1994; 31: 215-22
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. Cited=22
18
Jasminum rottlerianum Wall. ex DC., the new recorded species of Thailand.
Chuakul W. Mahidol J Pharm Sci 1994;21 (1):32-4/
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์.
19
Medicinal and edible plants of the Semang tribe in Thailand.
Chuakul W. Mahidol J Pharm Sci 1994; 21 (2): 50-7
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์.
20
Metabolic profile of paracetamol in healthy Thais.
Suthisisang C, Thiptavechan W, Angkatavanich J, Critchley JAJH. Internal medicine (Thai) 1994; 19 (3): 72-6
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา, ภาควิชาอาหารเคมี.
21
Mosquito repellent activities of Ocimum volatile oil.
Chokechaijaroenporn O, Bunyapraphatsara N, Kongchuensin S Phytomedicine 1994; 1/2:135-139
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย.
22
Multiple transport systems for organic anions across the bile canalicular membrane.
Sathirakul K, Suzuki H, Yamada T, Hanano M, and Sugiyama Y J Pharmacol Exp Ther 1994;268:65-73
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
23
Mutagenicity activity of newly Synthesized sulfa drugs to Salmonella typhimurium.
Temcharoen P, Nerapattanakid S, Toskulkas C, Glinsukon G, Pavaro C, Ruchirawat S. Mutation Res 1994; 321: 187-195
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี.
24
Pharmacognostic studies on lmpatiens balsamina Linn.
Prathanturarug S, Saralamp P, and Supatarawanich P. Mahidol J Pharm Sci 1994; 21:16-21
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์.
25
Physical Quality Evaluation on Traditional Tablets Registered in Thailand.
Riewpaiboon A Mahidol J Pharm Sci 1994; 21(1): 22-31
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
26
Preparation of fast release indomethacin capsule.
Mitrevej A. Sinchaipanid N, Junyaprasert V Mahidol J Pharm Sci 1994; 21(4): 133-42
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม, ภาควิชาเภสัชกรรม.
27
Reseach and development for microbial based biopesticides in Thailand.
Bhumiratana A, Panbangred W, Thepsingh W, Wiwat C. Proceedinds of International Workshop on Application and Control of Microorganisms in Asia Tokyo, Japan, 1994:23-32
ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา.
28
Specification of Thai medicinal plants : Cucurbita moschata Decne.
Saralamp P, Temsiririrkkul R, and Jiratchariyakul, W. Thai J Phytopharm 1994; 1:17-24
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์, งานคลังและพัสดุ.
29
Specifications of Thai medicinal plants : Abrus fruticulosus Wall. ex Wight & Arn.
Chuakul W, Saralamp P, Jiratchariyakul W, Supatarawanich P. Thai J Phytopharm 1994;1 (1): 17-25
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, ภาควิชาเภสัชเคมี.
30
Tabucanon MS. Persistent organochlorine pesticide residues in green Mussels (Perna viridis) from the Gulf in green Musseis (Perna viridis) from the Gulf of Thailand.
Ruangwises S, Ruangwises N. Mar Pollut Bull 1994; 28: 251-5
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี.
31
The study of the effects of chitin and chitosan on blood clotting.
Sathirakul K, Opatkaittikul N, Puttipipatkhachorn S, Sunthornchatvecha S, and Appinyawonglert A Proceeding of the 15th Asian Congress of Pharmaceutical Sciences Bangkok, Thailand, 1994:106
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม.
32
The use of Fouier transform infrared (FT-IR) spectroscopy to determine the diffusion coefficients of alcohols in polydimethylsiloxane.
Buraphacheep V, Wurster DE, Wurster DE. Pharm Res 1994; 11(4):561-5
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
33
Toxicity study of Combretum quadrangulare Kurz II.
Nakornchai S, Temsiririrkkul R, Wongkrajang Y, Atisook K. Mahidol J Pharm Sci 1994; 21(4): 118-25
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา, ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์, ภาควิชาสรีรวิทยา.
34
Toxicity testing of organic solvent extract from Annona squamosa: Effect on rabbit eyes and ear skin.
Sookvanichsilp N, Gritsanapan W, Somanabandhu A, Lekcheroen K, Tiankrop P. Phytother Res 1994; 8:365-368
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Cited=3ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ


1
Effect of Phyllanthus amarus Schum et Thonn on Thai chronic carriers of hepatitis B virus.
Chainuvati T, Bunyapraphatsara N, Luengrojanakul P, Damrongsak C Thai J Phytopharm 1994; 1(2):13-16
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย.
2
Hypotensive and antihypertensive effects of Cymbopogon citratus (DC.) Stapf. decoction in deoxycorticosterone acetate-salt hypertensive rats.
Lertnattee V, Thirawarapan S, Bunyapraphatsara N, Peungvicha P Thai J Phytopharm 1994;1(2):1-12
ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย.
3
Pharmacokinetics of hydroxyurea in Thai patients with beta thalassemia/HbE disease.
Chindavijak B, Poolsup N, Saraya S, Fucharoen S. Thai J Hemato Trans Med 1994;4 (4):19-24
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาจุลชีววิทยา.
4
Studies on the stability of (+) gossypol, (+)gossypol, (+)gossypol acetic acid and (+) gossypol.
Bunyapraphatsara N, Kasnick S, Elvin AT, Cordell GA, Fong HHS, Matlin SA, Hua Z-R, Roshdy S, Kim HK, Rao PN, Zhou W-M, Long L-B, Shen W-I, Ling H Thai J Phytopharm 1994; 1(1): 1-9
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย.
5
The antipyretic effect of Tinospora crispa Mier ex Hook F. & Thoms.
Kongsaktrakoon B, Temsiririrkkul R, Nakornchai S, Suvitayavat W, Wongkrajang Y. Mahidol J Pharm Sci 1994; 21 (1):1-6
ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา, ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์, ภาควิชาเภสัชวิทยา.
6
The development of computer program for therapeutic drug monitoring in Thai language I: Theophylline.
Sathirakul K, Pothikit S, and Pookpan S Proceeding of 2nd JSPS-NRCT Seminar on Recent Advances on Pharmaceutics and Pharmaceutical Technology, 14-16 December 1994: pp-1
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
7
สมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดมหาสารคาม.
วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล, สมภพ ประธานธุรารักษ์, พร้อมจิต ศรลัมพ์, พรทิพย์ สุภัทรวณิชย์ วารสารสมุนไพร 2537; 1:39-56
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์, ภาควิชาเภสัชเคมี.

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015