ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2543
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2516 |

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


1
A solid phase synthetic strategy for the preparation of peptide-based affinity labels: synthesis of dynorphin A analogues.
Leelasvatanakij L, Aldrich JV*. J Pep Res 2000; 56(2): 80-87.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=1.439 Cited=14 Indexed in=Scopus,
2
Active entrapment of amphotericin B liposomes utilizing lipid composition, surface charge of bilayers, and pH of hydration medium.
Sarisuta N, Nooprasit I, Puttipipatkhachorn S Proceedings of the 18th Asian Congress of Pharmaceutical Sciences and 6th Pharmacy Australia Congress (FAPA-PAC Conference). Sydney, Australia: October 2000: IP-6.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม.
3
Alternative therapies and medical science : designing clinical trials of alternative/complementary medicines is evidence-based traditional Chinese medicine attainable ?.
Critcheley JA, Zhang F, Suthisisang C, et al. J Clin Pharmacol 2000; 40 (5): 462-7
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา.
4
Analysis of drug procurement process and outcomes of private hospitals.
Sooksriwong C, Kittiyapinyo K, Ninsanond T. Thai J Hosp Pharm 2000; 10 (1): 48-57
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
5
Antifungal Activity of Curcuma longa grown in Thailand.
Wuthi-udomlert M*, Gritsanapan W, Luanratana O, Caichompoo W. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2000; 31(1Suppl1): 178-182.
ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. /h-index=24 Cited=20 Indexed in=Scopus,
6
Anti-headlice activity of a preparation of Annona squamosa Seed Extract.
Tiangda Ch*, Gritsanapan W, Sookvanichsilp N, Limchalearn A Southeast Asian J Trop Med Public Health 2000; 31 (Suppl 1), 174-177.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. /h-index=24 Cited=14 Indexed in=Scopus,
7
Anti-herpes simplex virus component isolated from Maclura cochinchinensis.
Bunyapraphatsara N*, Dechsree S, Yoosook C., Herunsalee A, Panpisutchai Y Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology 2000; 6(6): 421-424
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Cited=18 Indexed in=Scopus,
8
Assessment of the Pharmacokinetics in Chinese and Caucasian Subjects.
Sathirakul K, Teng L, Bergstrom RF, and Wise SD AAPS Pharm Sci Tech 2000 elctronic journal ; 2(4)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาชีวเคมี.
9
Assessment of Various Sources of Chitosan Polymers as Intranasal and Rectal Permeability Enhancers for Insulin.
Sathirakul K, Nosoongnoen W, and Chirachanchai S AAPS Pharm Sci Tech 2000 elctronic journal ; 2(4)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
10
Chromanamide 12 : inhibition of lipid peroxidation and protection against learning and memory impairment.
Vajragupta O*, Monthakanrat O, Wongkrajang, Y, Watanabe H, Peungvicha P Life Sci 2000; 67(14): 1725-1734
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี, งานคลังและพัสดุ, ภาควิชาสรีรวิทยา. IF=1.808 /h-index=95 Cited=5 Indexed in=Scopus,
11
Chromanamide and nicotinyl amide derivatives : inhibition of lipid peroxidation and protection against head trauma.
Vajragupta O*, Toasaksiri S, Boonyarat C, Wongkrajang Y, Peungvicha P Free Radic Res 2000; 32(2): 145-155
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี, ภาควิชาสรีรวิทยา. IF=2.493 /h-index=72 Cited=20 Indexed in=Scopus,
12
Comparative quantitative structure-activity study of radical scavengers.
Vajragupta O*, Boonchoong P, Wongkrajang Y. Bioorg Med Chem 2000; 8(11): 2617-2628
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี, ภาควิชาสรีรวิทยา. IF=1.799 /h-index=69 Cited=35 Indexed in=Scopus,
13
Crystallinity of omeprazole in various film polymers.
Sarisuta N*, Kunpugdee M. Pharm Pharmacol Comun 2000; 6(1):7-11
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. Indexed in=Scopus,
14
Detection of protease IV and distribution of protease IV gene in Pseudomonas.
Caballero AR, Thibodeaux BA, Moreau JM,Traidej M, Cannon BM, Hill JM, O'Callaghan RJ. Invest Ophthalmol Vis Sci 2000; 41(4): S154-S154 793B168 Suppl S
ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา.
15
Dissolution kinetics of three-component compressed solid mixtures with largely different solubilities: flaking spheres.
Sarisuta N*, Jateleela S, Tourtip T. Journal of Pharmaceutical Sciences 2000; 89(9): 1196-1211
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.095 /h-index=48 Cited=2 Indexed in=Scopus,
16
Effectiveness of protease inhibitors against protease IV of Oseudomonas aeruginosa.
Cannon BM, Moreau JM, Caballero AR, Thibodeaux BA, Traidej M, Hill JM, Kuang R, He S, Groutas WC, O'Callaghan RJ. Invest Ophthalmol Vis Sci 2000; 41(4): S154-S154 794B169 Suppl S
ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาเภสัชเคมี.
17
Effects of Smoking on Insulin Sensitivity, Insulin Clearance, and Time Profile following Regular Human Insulin.
Wise SD, Seah ES, Yasuda M, Fisher J, Sathirakul K, and Afring P 17th International Diabetes Federation Congress (IDF Congress); 5-10 November, 2000; Mexico City, Mexico. 2000
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
18
Gauva leaf extract and topical hemostasis.
Jaiarj P*, Wongkrajang Y, Thongpraditchote S, Peungvicha P, Bunyapraphatsara N, Opartkiattikul N Phytother Res 2000; 14:388-91
ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=0.422 /h-index=48 Cited=10 Indexed in=Scopus,
19
Glyptopetalum gracilipes Pierre var. nanum W. Chuakul (Celastraceae), a new variety from Thailand.
Chuakul W. Thai J Phytopharm 2000;7 (1):23-8
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์.
20
Guideline for the Pharmacotherapy of Treatment Resistant Schizophrenia.
Disayavanish C*, Srisurapanont M, Udomaratn P, Disayavanish P, Kasantikul D, Netrakom P, Ngamtipwatthana T, Phornchirasilp S, Rangseekajee P, Samuthrsindh P, Sukanich P, Thiam-Kaew K, visanuyothin T. J Med Assoc Thailand 2000; 83(6):579-589.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. /h-index=19 Indexed in=Scopus,
21
Improved shuttle vector for expression of chitinase gene in Bacillus thuringiensis.
Lertcanawanichakul M, Wiwat C*. Letters in Applied Microbiology 2000; 31(2): 123-128
ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา. IF=1.154 /h-index=53 Cited=8 Indexed in=Scopus,
22
Medicinal and food plants in the mangrove area.
Bunyapraphatsara N J Trop Med Plants 2000; 1:138-9
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย.
23
Medicinal Plants in Khao Kho District, Phetchabun Province, Thailand,.
Chuakul W*. J Pharm Biol 2000; 38(1): 61-7
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์. IF=0.132 /h-index=23 Cited=1 Indexed in=Scopus,
24
Nuclear exclusion of p53 in a subset of tumors requires MDM2 function.
Lu W, Pochampally R, Chen L, Traidej M, Wang Y, Chen J Oncogene 2000;19(2):232-40
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี, ภาควิชาจุลชีววิทยา.
25
Permeation studies comparing cobra skin with human skin using nicotine transdermal patches.
Pongjanyakul S*, Prakongpan S, Priprem A. Drug Dev Ind Pharm 2000; 26 (6): 635-42
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=0.619 /h-index=42 Cited=11 Indexed in=Scopus,
26
Physical structure characterization of theophlline in some acidic film-forming polymers.
Sarisuta N*, Kunpugdee M, Lawanprasert P. Drug Dev Ind Pharm 2000; 26(6): 687-691
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=0.619 /h-index=42 Cited=2 Indexed in=Scopus,
27
Physicochemical properties and stability of amphotericin B liposomes prepared by chloro-form method.
Sarisuta N, Tungjairukkarndee S, Kraisintu K. Thai J, Biotech 2000; 2(1): 39-48
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม.
28
Pseudomonas versus Staphylococcus: Tropical inoculation of the rabbit cornea.
O'Callaghan RJ, Hume EBH, Dajes JJ, Willcox MDP, Moreau JM, Thibodeaux BA, Cannon BM, Traidej M, Hill JM, Caballero AR. Invest Ophthalmol Vis Sci 2000; 41(4): S156-S156 806B181 Suppl S
ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา.
29
Purification and characterization of lipase from psychophilic Acinetobacter calcoaceticus LP 009.
Pratuangdejkul J, Dharmsthiti S. Microbial Res 2000; 155 (2):95-100
ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา.
30
Risperidone versus halo-peridol treatment in first-episode schizophernic Thai patients.
Choovanichvong S, Kitaroonchai W, Suthisisang C, et al. Journal of Psychiatric Association of Thailand 2000; 45 (2): 165-76
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา.
31
Smoking Impacts Insulin Sensitivity, Insulin Clearance, and Time-Action Profile Following Regular Human Insulin in Chinese Men.
Wise SD, Seah ES, Yasuda M, Fisher J, Sathirakul K, and Afring P Program and abstracts of the 2nd Hong kong Diabetes and Cardiovascular Risk Factors East Meets West Symposium; 30th September – 1st October, 2000; Hong Kong, China. 2000
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
32
Stability of nearly saturate lidocaine hydrochloride solutions.
Junyaprasert VB, Kraivaphan P, Suthumwaraporn W Mahidol J Pharm Sci 2000; 27(1-4): 14-18
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
33
Stemona hutanguriana sp. nov. (Stemonaceae) from Thailand.
Chuakul W*. Kew Bulletin 2000; 55(4): 977-980
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์. /h-index=17 Cited=3 Indexed in=Scopus,
34
Survey on Medicinal Plants in Phu Khieo Wildlife Sanctuary, Khonsaan District, Chaiyaphum Province (Thailand).
Chuakul W, Saralamp P Acta Phytotax Geobot 2000; 51 (1) : 67-98
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์.
35
The roles of E6-AP and MDM2 in p53 regulation in human papillomavirus-positive cervical cancer cells.
Traidej M, Chen L, Yu D, Agrawal S, Chen J Antisense Nucleic acid Drug Dev 2000;10(1):17-27
ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา.
36
Toxicity of chitinase-producing Bacillus thuringiensis against diamond back month lavae.
Wiwat C*, Bhumiratana A, Pantuwatana S, Thaithanan S. J Invertebr Pathol 2000; 76(4): 270-277
ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา. IF=1.142 /h-index=38 Cited=22 Indexed in=Scopus,ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ


1
Development and comparative stability of antihistamine drops.
Junyaprasert VB, Sinchaipanid N, Modmolthin P, Ubonpithak F Thai J Hosp Pharm 2000; 9(3): 256-263
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม.
2
Docking study on phthalimide derivatives: HIV-1 reverse transcriptase inhibitors.
Ungwitayatorn J, Sothipatcharasai P. Srinakharinwirot J Pharm Sci 2000; 5(1): 19-27
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี.
3
Dopatrium acutifolium Bonati, Newly Recorded for Thailand.
Chuakul W Mahidol J 2000; 7: 1-3
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์.
4
Dysophylla globulosa Doan, Newly Recorded for Thailand.
Chuakul W. Nat Hist Bull Siam Soc 2000; 48 (2): 221-4
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์.
5
Effect of pravastatin on rat hepatic microsomal and peroxisomal enzymes activities.
Phornchirasilp S, Titiwattanakarn N, Waicharoen T. Mahidol J Pharm Sci 2000; 27:1-13.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา.
6
High performance liquid chromatographic analysis of phytochemical substances.
Suntornsuk L Thai J Phytopharm 2000; 7: 1-12
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี.
7
Prostacyclin.
Suntornsuk L The Thai Journal of Pharmaceutical Science 2000; 24: 143-152
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี.
8
Pseudostriga cambodiana Bonati, Newly Recorded for Thailand.
Chuakul W. Nat Hist Bull Siam Soc 2000; 48 (1): 145-8
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์.
9
Readily dissolved edible wake-up films.
Srisukh V, Tungrugsasut W, Suvitayavat W, Simtrakul W, Tongsima W Mahidol J Pharm Sci 2000; 27(1-4): 40-55
ผลงานจาก: ภาควิชาอาหารเคมี, ภาควิชาสรีรวิทยา.
10
Survey of research by pharmacists in government hospitals.
Pongcharoensuk P, Sunanthiwat M, Kongsamai P. Thai J Hops Pharm 2000; 10(2):108-16.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
11
Survey on Medicinal Plants along Roadside at Khao Yai Area, Nakhon Ratchasima Province, Thailand.
Chuakul W Thai J Phytopharm 2000; 7 (1): 14-25
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์.
12
Survey on Medicinal Plants Used at Khao Luang, Kirimas District, Sukhothai Province, Thailand.
Chuakul W Mahidol J 2000; 7: 81-81-99
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์.
13
Synthesis and evaluation of chromone derivatives as potential HIV-1 protease inhibitors.
Ungwitayatorn J, Wiwat C, Samee W Thai J Pharm Sci 2000; 24(3-4): 155-164
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี, ภาควิชาจุลชีววิทยา.

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015