ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2546
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2516 |

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


1
6,7,14,15-Tetrahydro[1,5]diazocino[1,2-a:6,5-a’]diindole. Synthesis of a novel pentacyclic ring system.
Sripha K. and Zlotos DP Tetrahedron 2003; 59: 391-394
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี.
2
Acrylic matrix type nicotine transdermal patches: in vitro evaluations and batch-to-batch uniformity.
Pongjanyakul T*, Prakongpan S, Priprem A Drug Dev Ind Pharm 2003 Sep;29(8):843-53.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=0.661 /h-index=42 Cited=15 Indexed in=Scopus
3
Adverse effect of rifampin on quinine efficacy in uncomplicated falciparum malaria.
Pukrittayakamee S, Prakongpan S, Wanwimolruk S, Clemens R, Looareesuwan S., White NJ* Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2003; 47(5): 1509-1513
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=4.246 /h-index=151 Cited=24 Indexed in=Scopus
4
Adverse effect of rifampin on quinine efficacy in uncomplicated falciparum malaria.
Pukrittayakamee S, Prakongpan S, Wanwimolruk S, Clemens R, Looareesuwan S, White NJ Antimicrob Agents Chemother 2003 May;47(5):1509-13
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
5
Amides from natural acids against oxidative Stress.
Vajragupta O, Utsintong M, Peungvicha P, Watanabe H Mahidol J Pharm Sci 2003;30(2):27-36
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี, ภาควิชาสรีรวิทยา.
6
Cytoprotective and cytotoxic effects of curcumin: Dual action on H2O2-induced oxidative cell damage in NG108-15 cells.
Mahakunakorn P, Tohda M, Murakami Y, Matsumoto K, Watanabe H*, Vajragupta O. Biol Pharm Bull 2003; 26(5): 725-8
ผลงานจาก: งานคลังและพัสดุ, ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=1.124 /h-index=54 Cited=29 Indexed in=Scopus
7
Cytotoxicity and apoptosis of ovarian and breast cancer cell lines induced by OVS1 monoclonal antibody and paclitaxel.
Moongkarndi P, Kaslungka S, Kosem N, Junnu S, Jongsomboonkusol S, Theptaranon Y, Neungton N. Asian Pac J Allergy Immunol 2003; 21: 31-41
ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา.
8
Design of salbutamol EOP tablets from pharmacokinetics parameters.
Sinchaipanid N*, Pongwai S, Limsuwan P, Mitrevej A. Pharm Dev Technol 2003; 8: 135-42
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=0.657 /h-index=27 Cited=7 Indexed in=Scopus
9
Duloxetine is both an inhibitor and a substrate of cytochrome P4502D6 in healthy volunteers.
Skinner MH, Kuan HY, Pan A, Sathirakul K, Knadler MP, Gonzales CR, Yeo KP, Reddy S, Lim M, Ayan-Oshodi M, Wise SD. Clin Pharmacol Ther 2003; 73: 170-7
ผลงานจาก: งานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ, ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม.
10
Effect of Ginkgo biloba Linn. leaf extract on peripheral blood flow and bleeding time.
Thongpraditchote S, Jittiporn K, Wongkrajang Y, Peungvicha P, Narksa-nga R, Kongsaktrakoon B. Thai J Pharmacol 2003;25:209-17
ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา.
11
Effect of pH, buffer concentration ionic strength and temperature on ketoconazole stability in acidic solutions.
Junyaprasert VB, Techowanich S, Vajragupta O, Mitrevej A. Mahidol J Pharm Sci 2003;30(2):17-36
ผลงานจาก: งานคลังและพัสดุ, ภาควิชาเภสัชเคมี, ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม.
12
Faculty turnover within academic pharmacy departments.
Carter O, Nathisuwan S, Stoddard GJ, Munger MA. Ann Pharmacother 2003; 37: 197-201
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
13
Feather degradation by Bacillus sp. FK 46 in submerged cultivation.
Suntornsuk W*, Suntornsuk L. Bioresour Technol 2003; 86: 239-43(impact factor 2003: 1.382)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=1.382 /h-index=91 Cited=64 Indexed in=Scopus
14
High-frequency shoot multiplication in Curcuma longa L using thidiazuron.
Prathanturarug S*, Soonthornchareonnon N, Chuakul W, Phaidee Y, Saralamp P. Plant Cell Rep 2003;21: 1054-9.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=1.423 /h-index=51 Cited=19 Indexed in=Scopus
15
Identification of the active site residues of Pseudomonas aeruginosa protease IV. Importance of enzyme activity in autoprocessing and activation. .
Traidej M, Marquart ME, Caballero AR, Thibodeaux BA, O'Callaghan RJ. J Biol Chem 2003; 278: 2549-53
ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา.
16
Identification of the binding sites and selectivity of sarpogrelate, a novel 5-HT2 antagonist, to human 5-HT2A, 5-HT2B and 5-HT2C receptor subtypes by molecular modeling.
Rashid M, Manivet P, Nishio H, Pratuangdejkul J, Rajab M, Ishiguro M, Launay JM, Nagatomo T. Life Sci 2003; 73: 193-207
ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา.
17
Maganese complexes of curcumin: Radical scavenger and neuroprotective agents.
Vajragupta O,Boonchoong P, Watanabe H, Tohda M, Kummasud N, Sumanont Y. Free Radic Res 2003; 37: 49 (suppl 1)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี.
18
Manganese complexes of curcumin analogues: Evalution of hydroxyl radical scavenging ability, superoxide dismutase activity and stability towards hydrolysis.
Boonchoong P, Vajragupta O, Berliner LJ. Free Radic Res 2003; 37: 51 (suppl 1)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี.
19
Manganese complexes pf curcumin and its derivatives: evaluation for the radical scavenging ability and neuroprotective activity.
Vajragupta O*, Boonchoong P, Watanabe H, Tohda M, Kummasud N, Sumanont Y. Free Radic Biol Med35(12):1632-44, 2003; 35(12): 1632-1644
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=5.063 /h-index=141 Cited=75 Indexed in=Scopus
20
Manganese-Based Complexs of Radical Scavengers as Neuroprotective Agents.
Vajragupta O*, Boonchong P, Yaowared S,Hiroshi W, Wongkrajang Y, Kammasud N. Bioorganic & Medicinal Chemistry 2003;11:2329-2337
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี, ภาควิชาสรีรวิทยา. IF=2.158 /h-index=69 Cited=22 Indexed in=Scopus
21
Method Development for separation of cold medicine ingredients by micellar electrokinetic chromatography.
Suntornsuk L*, Pipitharome O, Wilairat P Sci Pharm 2003; 71: 235-250
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. /h-index=12 Cited=2 Indexed in=Scopus
22
Molecular analysis of Pseudomonas aeruginosa protease IV expressed in Pseudomonas putida. .
Traidej M, Caballero AR, Marquart ME, Thibodeaux BA, O'Callaghan RJ. Invest Ophthalmol Vis Sci 2003; 44: 190-6
ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา.
23
N-trimethyl chitosan chloride nanoparticles as a carrier system for mucosal protein delivery.
Polnok A, Leelamanit W, Sarisuta, N. Proceedings of the 14th International Symposium on Microencapsulation. Singapore: September 2003: 38. September 2003: 38.
ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี, งานคลังและพัสดุ.
24
Olanzapine pharmacokinetics are similar in Chinese and Caucasian subjects.
Sathirakul K, Chan C, Teng L, Bergstrom RF, Yeo KP, Wise SD*. Br J Clin Pharmacol 2003; 56:184-7
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, งานคลังและพัสดุ, ภาควิชาชีวเคมี. IF=2.531 /h-index=79 Cited=12 Indexed in=Scopus
25
Percutaneous absorption enhancement of acyclovir.
Lawanprasert P, Auychaipornlert S, Thisuphakorn P, Sarisuta N, Chindavijak B Mahidol J Pharm Sci 2003;30(3): 17-24
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม, ภาควิชาเภสัชกรรม.
26
Pharmacokinetics of ofloxacin in drug-resistant tuberculosis.
Chulavatnatol S*, Chindavijak B, Chierakul N, Klomsawat D. J Med Assoc Thailand 2003; 86:781-8
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. /h-index=19 Cited=2 Indexed in=Scopus
27
Physicochemical properties of amphotericin B liposomes prepared by reverse-phase evaporation method.
Rojanapanthu P, Sarisuta N*, Chaturon K, Kraisintu K. Drug Dev Ind Pharm 2003; 29: 31-7
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=0.661 /h-index=42 Cited=10 Indexed in=Scopus
28
Quantitative analysis of aglycone quercetin in 2 mulbery leaves (Morus alba L.) by capillary zone electrophoresis.
Suntornsuk L*, Kasemsook S, Wongyai S. Electrophoresis 2003; 24(7-8): 1236-41(impact factor 200.: 4.040)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=4.04 /h-index=114 Cited=14 Indexed in=Scopus
29
Randomized comparison of artesunate and quinine in the treatment of severe falciparum malaria.
Newton PN, Angus BJ, Chierakul W, Dondorp A, Ruangveerayuth R, Silamut K, Teerapong P, Suputtamongkol Y, Looareesuwan S, White NJ. Clin Infect Dis 2003;37:7-16
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา.
30
Restriction of vancomycin use at a university hospital in Thailand [1].
Ayuthya SKN*, Malathum K, Matangkasombut OP American Journal of Health-System Pharmacy 2003; 60(10): 1053-1054
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. IF=1.44 /h-index=53 Cited=1 Indexed in=Scopus
31
Simultaneous determination of paracetamol and chlorpheniramine maleate by micellar electrokinetic chromatography.
Suntornsuk L*, Pipitharome O, Wilairat P. J Pharm Biomed Anal 2003;33:441-449(impact factor 2003: 1.425)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=1.425 /h-index=61 Cited=33 Indexed in=Scopus
32
Structure-activity relationship for chemical skin permeation enhancers: Probing the chemical microenvironment of the site of action.
Warner KS*, Li SK, He N, Suhonen TM, Chantasart D, Bolikal D, Higuchi WI. Journal of Pharmaceutical Sciences 2003;92:1305-22
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม, ภาควิชาเภสัชเคมี, ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.07 /h-index=84 Cited=20 Indexed in=Scopus
33
Utilization of restricted antibiotics in a university hospital in Thailand.
Kusuma Na Ayuthya S*, Matangkasombut OP, Sirinavin S, Malathum K, Sathapatayavongs B Southeast Asian J Trop Med Public Health 2003; 34(1): 179-186
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. /h-index=24 Cited=6 Indexed in=Scopusผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ


1
3D-QSAR Studies on Phthalimide Derivatives as HIV-1 Reverse Transcriptase Inhibitors.
Ungwitayatorn J, Samee W, Matayatsuk C, Pimthon J Proceedings in The Seventh Annual Symposium on Computational Science and Engineering, 24-26 March 2003, Bangkok page 224-235
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี.
2
Active Site Binding Modes of HIV-1 Reverse Transcriptase Inhibitors from Natural Products.
Samee W, Ungwitayatorn J. Srinakharinwirot J Pharm Sci 2003;8(1), 10-24.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี.
3
An In-depth Interview of Community Pharmacists on the Thai Community Pharmacy"s Standard Practice Guidelines.
Tongrod W, Pongcharoensuk P, Lim NL, Sakulbumrungsil R. Thai J Hosp Pharm 2003; 13(1):8-21.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม.
4
Analysis of amoxycillin residues in raw milk by high performance liquid chromatography with fluorescence detection.
Suntornsuk L, Lekbumroong A, Suntornsuk W Mahidol J Pharm Sci 2003; 30: 19-28
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี.
5
Ceropegia hirsuta (Asclepiadaceae), a new record for Thailand.
Boonjaras T. Thaithong O. Thai For Bull (Bot) 2003; 31: 1-6.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์.
6
Ethnomedical Uses of Thai Annonaceous Plants (1).
Chuakul W. Soonthornchareonnon N. Thai J Phytopharm 2003; 10: 25-32.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์.
7
Ethnomedical Uses of Thai Zingiberaceous Plants (1).
Chuakul W. Boonpleng A. Thai J Phytopharm 2003; 10: 33-9.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์.
8
Evaluation of microbiological quality of herbal products in Thailand.
Chomnawang MT, Paojinda P, Narknopmanee N, Rungreangyingyod L Thai J Phytopharm 2003; 10(2): 37-47
ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาเภสัชกรรม.
9
Evaluation of oxidative stress in vivo by quantitative determination of oxidative damage products based on chromatographic techniques (oral presentation).
Matayatsuk C and Wilairat P. Postgraduate Education and Research Program in Chemistry (PERCH) Congress II, May 2003 2003
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี.
10
Liquid chromatographic method for the determination of diphenhydramine HCl and dextromethophan HBr in cough and cold formulations.
Lakkanatinaporn P, Sripha K, Matayatsuk C, Khuwichai K, and Patarawatanaporn Y. Mahidol J Pharm Sci 2003; 30(3), 63-68.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี, งานคลังและพัสดุ.
11
Preparation of chiral-AGP column and its application.
Lakkanatinaporn P, Pimthon J, Jaiboonlue S, Thanapeuch A, and Matayatsuk C. Mahidol J Pharm Sci 2003; 30(3), 69-72.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี.

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015