ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2549
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2516 |

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


1
A design and development of drug concentration simulating system based on pharmacokinetic model.
Jantaratapibul T, Sathirakul K, and Pookpan S Biomedical Engineer 2006; 5(1): 20-36
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. /h-index=3
2
A novel neuroprotective agent with antioxidant and nitric oxide synthase inhibitory action.
Vajragupta O*, Boonyarat C, Olson AJ, Murakami Y, Tohda M, Matsumoto K, Watanabe H. Free Radic Res 2006; 40(7): 685-95.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=2.536 /h-index=72 Cited=5 Indexed in=Scopus,
3
Active anti-head lice component from custard apple seed.
Gritsanapan W, Intaranongpai J, Chavasiri W Planta Med 2006;72: 966.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=1.746 /h-index=58
4
Analysis of HIV-1 CRF_01 A/E protease inhibitor resistance: structural determinants for maintaining sensitivity and developing resistance to atazanavir.
Clemente JC, Coman RM, Thiaville MM, Janka LK, Jeung JA, Nukoolkarn S, Govindasamy L, Agbandje-McKenna M, McKenna R, Leelamanit W, Goodenow MM, Dunn BM*. Biochemistry 2006 May; 45(17):5468-77.
ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี. IF=3.633 /h-index=159 Cited=37 Indexed in=Scopus,
5
Anti- salmonella activity of constituents of Ardisia elliptica Thunb.
Luanratana O, Phadungkit M*. Nat Prod Res 2006 Jun;20(7): 693-6.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=0.798 /h-index=18 Cited=8 Indexed in=Scopus,
6
Antibacterial activities of four Thai medicinal plants.
Trakulsomboon S, Kummalue T*, Jiratchariyakul W. Journal of the Medical Association of Thailand 2006;89(9): 1466-1471
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. /h-index=19 Cited=6 Indexed in=Scopus,
7
Anti-dog tick herbal shampoo from Thai medicinal plants.
Gritsanapan W, Ratanasak W, Ratanatham T, Carithape A. Planta Med 2006;72:1041.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=1.746 /h-index=58
8
Anti-head lice effect of Annona squamosa seeds.
Intaranongpai J, Chavasiri W, Gritsanapan W*. Southeast Asia J Trop Med Public Health 2006 May; 37(3): 532-535.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. /h-index=24 Cited=4 Indexed in=Scopus,
9
Antimalarial activity of biflavonoids from Ochna integerrima.
Ichino C, Kiyohara H, Soonthornchareonnon N, Chuakul W, Ishiyama A, Sekiguchi H, Namatame M, Otoguro K, Omura S, Yamada H*. Planta Med 2006 Jun: 72(7): 611-4
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์. IF=1.746 /h-index=58 Cited=16 Indexed in=Scopus,
10
Application of aerosol solvent extraction system (ASES) process for preparation of liposomes in dry and reconstitutable form.
Kunastitchai S, Pichert L, Sarisuta N, Muller Bw*. Int J Pharm 2006 Jun 19:316(1-2):93-101.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.212 /h-index=84 Cited=22 Indexed in=Scopus,
11
Barakol contents in fresh and cooked Senna siamea leaves.
Padumanonda T, Gritsanapan W*. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2006 ; 37(2): 388-393.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. /h-index=24 Cited=7 Indexed in=Scopus,
12
Bioactive dammarane triterpenes from the mangrove plant Bruguiera gymnorrhiza.
Homhual S, Bunyapraphatsara N*, Kondratyuk T, Herunsalee A, Chaukul W, Pezzuto JM, Fong H HS, Zhang HJ. J Nat Prod 2006;69(3):421-4
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=2.418 /h-index=67 Cited=18 Indexed in=Scopus,
13
Biowaiver monographs for immediate release solid oral dosage forms: cimetidine.
Jantratid E, Prakongpan S, Dressman JB, Amidon GL, Junginger HE, Midha KK, Barends DM*. Journal of Pharmaceutical Sciences 2006;93(5):974-984
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.228 /h-index=84 Cited=29 Indexed in=Scopus,
14
Bruguiesulfurol, A new sulfur compound from Bruguiera gymnorrhiza.
Homhual S, Zhang H, Bunyapraphatsara N*, Kondratyuk TP, Santarsiero BD, Medecar AD, Herunsalee A, Chaukul W, Pezzuto JM, Fong HHS. Planta Med 2006;72:255-260
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=1.746 /h-index=58 Cited=16 Indexed in=Scopus,
15
Cation-n interactions in serotonin: Conformational, electronic distribution, and energy decomposition analysis.
Pratuangdejkul J, Jaudon P, Ducrocq C, Nosoongnoen W, Guerin GA, Conti M, Loric S, Manivet P*. Journal of Chemical Theory and Computation 2006; 2(3): 746-760
ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=3.627 /h-index=37 Cited=6 Indexed in=Scopus,
16
Characterization of microemulsion structures in the psedoternary phase diagram of isopropyl palmitate/water/Brij 97:1-butanol.
Prapaporn Boonme, Karen Krauel, Anja Graf, Thomas Rades, Varaporn Buraphacheep Junyaprasert*. AAPS Pharm Sci Tech 2006;7(2): Article 45
ผลงานจาก: . IF=0.857 /h-index=21 Cited=27 Indexed in=Scopus,
17
Characterization of microstructures formed in isopropyl palmitate/water/Aerosol OT:1-butanol (2:1) system.
Boonme P*, Krauel K, Graf A, Rades T, Junyaprasert VB. Pharmazie 2006; 61: 927-932
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=0.606 /h-index=25 Cited=8 Indexed in=Scopus,
18
Chitosan drug binding by ionic interaction.
Boonsongrit Y, Mitrevej A, Mueller BW*. Eur J Pharm Biopharm 2006 Apr; 62(3): 267-74.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=3.185 /h-index=59 Cited=63 Indexed in=Scopus,
19
Comparison of free radical scavenging activity of Siamese neem tree (Azadirachta indica A. Juss var. siamensis Valeton) leaf extracts prepared by different methods of extraction.
Sithisarn P, Supabphol R, Gritsanapan W*. Med Princ Pract. 2006; 15(3): 219-222.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=0.442 /h-index=16 Cited=8 Indexed in=Scopus,
20
Comparison of UV spectrophotometric method and high performance liquid chromatography for the analysis of flunarizine and its application for the dissolution test.
Busaranon K, Suntornsuk W, Suntornsuk L*. J Pharm Biomed Anal 2006; 41:158-164 (impact factor 2005: 1.889)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=2.032 /h-index=61 Cited=14 Indexed in=Scopus,
21
Conformational dependence of serotonin theoretical pKa prediction.
Pratuangdejkul J, Nosoongnoen W, Guerin G-A, Loric S, Conti M, Launay J-M, Manivet P*. Chemical Physics Letters. 2006; 420(4-6) Mar: 538-544.
ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.462 /h-index=134 Cited=20 Indexed in=Scopus,
22
Determination of berberine content in the stem extracts of Coscinium fenestratum by TLC densitometry.
Rojsanga P, Gritsanapan W*, Suntornsuk L. Med Princ Pract 2006; 15 (5):373-378
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=0.442 /h-index=16 Cited=19 Indexed in=Scopus,
23
Dissolution improvement of high drug-loaded solid dispersion.
Okonogi S*, Puttipipatkhachorn S. AAPS Pharm Sci Tech 2006 Jun 2; 7(2): E1-E5.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=0.857 /h-index=21 Cited=24 Indexed in=Scopus,
24
Early Treatment failure in severe malaria resulting from abnormally low plasma quinine concentrations.
Newton PN, Ward S, Angus BJ, Chierakul W, Dondrop A, Ruangveerayuth R, Silamut K, Teerapong P, Suputtamongkol Y, Looareesuwan S, White NJ. Trans R Soc Trop Med Hyg 2006 Feb; 100(2): 184-6.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. IF=2.03 /h-index=60
25
Experimental design and optimization of the hydrogenation process of soy bean oil.
Chansanroj K, Praserthdam P, Betz G, Leuenberger H, Mitrevej A, Sinchaipanid N*. J of Drug Delivery Science and Technology 2006 16(3): 229-234
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=0.664 /h-index=22 Cited=2 Indexed in=Scopus,
26
Factorail design applied to a non-aqueous capillary electrophoresis method for the separation of beta-agonists.
Anurukvorakun O, Suntornsuk W, Suntornsuk L*. J Chromatogr A 2006 Nov, 1134(1-2): 326-32
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=3.554 /h-index=121 Cited=14 Indexed in=Scopus,
27
Feasibility of biowaiver extension to biopharmaceutics classification system class III drug products: cimetidine.
Jantratid E, Prakongpan S, Amidon GL, Dressman JB*. Clin Pharmacokineet 2006;45(4):385-99.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=4.115 /h-index=94 Cited=25 Indexed in=Scopus,
28
Fine tuning the production of nanosized beta-carotene particles using spinning disk processing.
Anantachoke N, Makha M., Raston CL, Reutrakul V., Smith NC., and Saunders M. J. Am. Chem. Soc., 2006; 128(42), 13847-53.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=7.696 /h-index=279
29
Formulation of tablets from the crude extract of Rhinacanthus nasutus (Thai local plant) against Aedes aegypti and Culex quinquefasciatus larvae: A preliminary study.
Rongsriyam Y, Trongtokit Y*, Komalamisra N, Sinchaipanich N, Apiwathnasorn C, Mitrejet A. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2006; 37(2): 265-271
ผลงานจาก: . /h-index=24 Cited=16 Indexed in=Scopus,
30
HIV-1 Tat rises an adjuvant-free humoral immune response controlled by its core region and its ability to from cysteinemediated oligomers.
Kittiworakarn J, Lecoq A, Moine G, Thai R, Lajeunesse E, Drevet P, vidaud C, menez A, leonetti M. J Biol Chem 2006 Feb: 281(6): 3105-15.
ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี, งานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม. IF=5.808 /h-index=333
31
Hypocholesterolimic and antioxidant effects of aqueous extracts from the dried calyx of Hibicus sabdariffa L. in hypocholesterolemic rats.
Hirupanich V, Utaipat A, Morales NP, Bunyapraphatsara N, Sato H, Herunsalee A, Suthisisang C*. Journal of Ethnopharmacology 2006;103:252-260
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=1.625 /h-index=74 Cited=46 Indexed in=Scopus,
32
Identification and functional characterization of the moss physcomitrella patens delta5-desaturase gene involved in arachidonic and eicosapentaenoic acid biosynthesis.
Kaewsuwan S, Cahoon EB, Perroud PF, Wiwat C, Panvisavas N, Quatrano RS*, Cove DJ, Bunyapraphatsara N. J Biol Chem 2006;281(31):21988-97
ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=5.808 /h-index=333 Cited=18 Indexed in=Scopus,
33
Immunomodulatory effect and quantitation of a cytotoxic glycosphingolipid from Murdannia loriformis.
Jiratchariyakul W*, Vongsakul M, Sunthornsuk L, Moongkarndi P, Narintorn A, Somanabandhu A, et al. J Nat Med 2006; 60:210-6
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, ภาควิชาจุลชีววิทยา. Cited=1 Indexed in=Scopus,
34
Increasing herbal product consumption in Thailand.
Riewpaiboon A*. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2006; 15(9): 683-686
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.155 /h-index=37 Cited=6 Indexed in=Scopus,
35
Influence of drug-polymer interaction on release characteristics of diltiazem HCl matrix tablets.
Sarisuta N, Pattanasriroj P, Lawanprasert P, Junyaprasert VB. Proceedings of the 5th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Tec 2006. Geneva, Switzerland: March 2006. 2006
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม, ภาควิชาเภสัชกรรม.
36
Inhibitory effect of Thai plant extracts on p-glycoprotein mediated efflux.
Junyaprasert VB*, Soonthornchareonnon N, Thongpraditchote S, Murakami T, Takano M. Phytother Res 2006; 20: 79-81
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, ภาควิชาสรีรวิทยา. IF=1.144 /h-index=48 Cited=5 Indexed in=Scopus,
37
Isolation and identification of anthraquinones of Caloplaca cerina and Cassia tora.
Manojlovic์ I, Bogdanovic์-Dusanovic์ G, Gritsanapan W, Manojlovic์ N*. Chemical Papers 2006; 60(6): 466-468.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=0.36 /h-index=15 Cited=4 Indexed in=Scopus,
38
Modulation of drug release from glyceryl palmitostearate-alginate beads via heat treatment.
Pongjanyakul T*, Sungthongjeen S, Puttipipatkhachorn S. Int J Pharm 2006 Aug; 319: 20-28.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.212 /h-index=84 Cited=8 Indexed in=Scopus,
39
Oral ibuprofen prophylaxis for symptometic patent ductus arteriosus of prematurity.
Sangtawesin V*, Sangtawesin C, Raksasinborisut C, Sathirakul K, Kanjanapattanakul W, Khorana M, and Horpaopan S. J Med Assoc Thailand 2006; 89 (3): 314-321
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. /h-index=19 Cited=7 Indexed in=Scopus,
40
Physical and chemical properties of fish and chicken bones as calcium source for mineral supplements.
Phiraphinyo P*, Taepakpurenat S, Lakkanatinaporn P, Suntornsuk W, Suntornsuk L. Songklanakarin J Sci Technol 2006; 28: 327-335
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. /h-index=5 Indexed in=Scopus,
41
Physicochemical properties and stability of freeze-dried amphotericin B liposomes prepared by reverse-phase evaporation method.
Sarisuta N, Koksri S, Chantasart D, Wittaya-areekul S. Proceedings of the 21st Asian Congress of Pharmaceutical Sciences (FAPA Congress). Yokohama, Japan: November 2006: IP-O-03, 194. 2006
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม, ภาควิชาเภสัชกรรม.
42
Physicochemical properties and stability of miconazole liposomes prepared via aerosol solvent extraction system (ASES) process.
Kunastitchai S, Pichert L, Sarisuta N, Mueller BW. Proceedings of the 5th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology 2006. Geneva, Switzerland: March 2006: Poster # 64. 2006
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม.
43
Preliminary review of Thai pharmacists.
Tragulpiankit P, Chulavatnatol S. Drug Saf 2006;29:976.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=3.673 /h-index=73
44
Preparation and in vitro evaluation of a multiple-unit floating drug delivery system based on gas formation technique.
Sungthongjeen S*, Paeratakul O, Limmatvapirat S, Puttipipatkhachorn S. Int J Pharm 2006 Nov; 324(2): 136-143.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.212 /h-index=84 Cited=36 Indexed in=Scopus,
45
Prevention of kainic acid-induced changes in nitric oxide level and neuronal cell damage in the rat hippocampus by manganese complexes of curcumin and diacetylcurcumin.
Sumanont Y, Murakami Y, Tohda M, Vajragupta O, Watanabe H, Matsumoto K*. Life Sci 2006; 78(16): 1844-1849.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=2.389 /h-index=95 Cited=39 Indexed in=Scopus,
46
Pulsed amperometric analysis of beta-agonists using boron-doped diamond thin film electrode: application to flow injection for pharmaceutical analysis.
Karuwan C, Mantim T, Chaisuwan P, Wilaira P, Grudpan K, Jittangprasert P, Einaga Y, Chailapakul O, Suntornsuk L, Anurukvorakun O, Nacapricha D*. Sensors 2006, 6: 1837-1850 (impact factor 2005: 1.208).
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=1.373 /h-index=28 Cited=14 Indexed in=Scopus,
47
Purification and characterization of a Bacillus circulans No. 4.1 chitinase expressed in Escherichia coli.
Siwayaprahm P, Audtho M, Ohmiya K, Wiwat C*. World Journal of Microbiology and Biotechnology 2006; 22(4) Apr: 331-335
ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา. IF=0.471 /h-index=33 Cited=3 Indexed in=Scopus,
48
Quantitative analysis of barakol content in Senna siamea leaves and flowers by TLC-densitometry.
Padumanonda T, Suntornsuk L, Gritsanapan W. Current Science 91 (10), pp. 1397-1400
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=0.737 /h-index=47 Cited=5
49
Rational and efficient geometric definition of pharmacophores is essential for the patent process.
Gue์rin G-A*, Pratuangdejkul J, Alemany M, Launay J-M, Manivet P. Drug Discovery Today. 2006; 11(21-22) Nov: 991-998.
ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา. IF=7.152 /h-index=84 Cited=4 Indexed in=Scopus,
50
Readily-dissolved edible herbal film for suppression of bad breath.
Srisukh V, Tungrugsasut W, Anantapong M, Chutipaijit U, Bunyapraphatsara N, Pongpan A. Thai J Phytopharm 2006;13(1):1-15.
ผลงานจาก: ภาควิชาอาหารเคมี, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย.
51
Repellency of essential oils extracted from plants in Thailand agianst four mosquito vectors (Diptera:Culicidae) and oviposition deterrent effects agianst Aedes aegypti (Diptera:Culicidae).
Tawatsin A*, Asavadachanukorn P, Thavara U, Wongsinkongman P, Bansidhi J, Boonruad T, Chavalittumrong P, Soonthornchareonno N, Komalamisra N, Mulla MS. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2006: 37(5): 915-931.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. /h-index=24 Cited=35 Indexed in=Scopus,
52
Screenning of Thai medicinal plant ectracts and their active constituents for in vitro antimalarial activity.
Ichino C, Soonthornchareonnon N, Kiyohara H, Chuakul W, Ishiyama A, Sekiguchi H, Namatame M, Otoguro K, Omura S, Yamada H*. Phytother Res 2006 Apr; 20(4): 307-9.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์. IF=1.144 /h-index=48 Cited=11 Indexed in=Scopus,
53
Self-assembled polyelectrolyte nanocomplexes between chitosan derivatives and insulin.
Mao S, Bakowsky U, Jintapattanakit A, Kissel T*. Journal of Pharmaceutical Sciences 2006; 95(5): 1035-1048
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.228 /h-index=84 Cited=51 Indexed in=Scopus,
54
The efficacy of ginger for the prevention of postoperative nausea and vomiting: a meta-analysis.
Chaiyakunapruk N*, Kitikannakorn N, Nathisuwan S, Leeprakobboon K, Leelasettagool C. Am J Obstet Gynecol 2006 Jan; 194(1): 95-9.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.805 /h-index=120 Cited=46 Indexed in=Scopus,
55
Variation of bioactive components in Curcuma longa in Thailand.
Pothitirat W, Gritsanapan W*. Curr Sci 2006 ; 91(10): 1397-1400.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=0.737 /h-index=47 Cited=15 Indexed in=Scopus,ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ


1
Cardiovascular effects of Ya-hom in human.
Suvitayavat W, Praputtam S, Viriyarumpanon A, Chomsiri P, Phutkeaw P, Thirawarapan SS, Kitpati C, Bunyapraphatsara N. Thai J Phytopharm 2006; 12(2): 1-20
ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย.
2
Detection of Pesticides and Aflatoxins in Medicinal plants and Traditional drugs. .
Ruangwises N, Punsrirat J, Buranaphalin S, Sudtanon O. Thai J. Pharm. Sci. 2006; 30 (Suppl): 78
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี, งานคลังและพัสดุ. /h-index=1
3
Effect of temperature on the quality of UHT milk during storage .
Thiangthum S, Ruangwises N. J Industrial Pharmacy 2006; 8 (1-2) Jan-Dec: 1-9
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี.
4
Gastric acid inhibition of Capsicum extract in isolated mouse whole stomach.
Utaipat A, Chareonsuk S, Tongyen A, Thirawarapan SS, Suvitayavat W. Thai J Phytopharm 2006; 13(1): 17-26
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา, ภาควิชาสรีรวิทยา.
5
Impacts of Self-efficacy Trainning Program on Glycemic Control in Type 2 Diabetic Patients.
Poolsup N, Luckanajantachote P, Suksomboon N, Hoharitanon S. Thai Journal of Hospital Pharmacy 2006; 16(1) Jan-April: 30-37.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
6
Professionalism and Moral Reasoning of Thai Pharmacists in three Practice settings.
Ploylearmsang C, Pongcharoensuk P, Sakulbumrungsil R. Thai J Hosp Pharm 2006; 16(1):19-29.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
7
สวยอย่างฉลาด.
พิมลพรรณ พิทยานุกุล คู่มือผู้บริโภค ผู้จัดพิมพ์: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค พิมพ์ที่: อุษาการพิมพ์ ISBN:974-94945-6-3 2006; 151 หน้า
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015