ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2550
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2516 |

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


1
Abdominal obesity and coronary heart disease in Thai men.
Aekplakorn W, Pakpeankitvatana V, Lee CMY*, Woodward M, Barzi F, Yamwong S, Unkurapinun N, Sritara P. Obesity 2007; 15(4): 1036-1042, April
ผลงานจาก: ภาควิชาอาหารเคมี, งานบริหารทั่วไป. IF=1.52 /h-index=94 Cited=14 Indexed in=Scopus,
2
Adverse Drug Event of Rheumatoid Arthritis and Osteoarthritis Ambulatory Patients in a Large.
Tragulpiankit P, Chulavatnatol S, Limsuwan,T , Sirikhedgon U, Somjarit S Drug Safety 2007; 30(10): 950.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, งานคลังและพัสดุ. IF=3.536 /h-index=73
3
Alginate-based pellets prepared by extrusion/spheronization: a preliminary study on the effect of additive in granulating liquid.
Sriamornsak P*, Nunthanid J, Luangtana-anan M, Puttipipatkhachorn S. Eur J Pharm Biopharm 2007; 67(1) Aug: 227-235.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.611 /h-index=59 Cited=23 Indexed in=Scopus,
4
Alginate-magnesium aluminum silicate films: Effect of plasticizers on film properties, drug permeation and drug release from coated tablets.
Pongjanyakul T*, Puttipipatkhachorn S. Int J Pharm 2007; 333 (1-2) Mar: 34-44.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.408 /h-index=84 Cited=14 Indexed in=Scopus,
5
An improved protocol for micropropagation of Mallotus repandus (Willd.) Müll.Arg.
Prathanturarug S*, Soonthornchareonnon N, Chuakul W, Phaidee Y, Saralamp P. In Vitro Cell Dev Biol-Plant 2007; 43(3) Jun: 275-279.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=0.548 /h-index=34 Indexed in=Scopus,
6
Anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activities of the extract of gamboge from Garcinia hanburyi Hook f.
Panthong A, Norkaew P, Kanjanapothi D, Taesotikul T, Anantachoke N, Reutrakul V. Journal of Ethnopharmacology 2007; 111(2): 335-340.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=2.049 /h-index=74 Cited=6 Indexed in=ISI-WOS,
7
Antioxidant and cytoprotective activities of methanolic extract from Garcinia mangostana hulls.
Kosem N, Han YH, Moongkarndi P*. ScienceAsia 2007; 33(3) Sep:283-292
ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา, ภาควิชาจุลชีววิทยา. /h-index=6 Cited=8 Indexed in=Scopus,
8
Antioxidative effects of leaves from Azadirachta species of different provenience.
Sithisarn P, Carlsen CU, Andersen ML, Gritsanapan W, Skibsted LH*. Food Chemistry 2007;104(4):1539-1549
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=3.052 /h-index=81 Cited=6 Indexed in=Scopus,
9
Antiproliferative effect of Erycibe elliptilimba on human breast cancer cell lines.
Kummalue T*, O-charoenrat P, Jiratchariyakul W, Chanchai M, Pattanapanyasat K, Sukapirom K, Iemsri S. Journal of Ethnopharmacology 2007; 110(3) Apr: 439-443.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, งานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ. IF=2.049 /h-index=47 Cited=7 Indexed in=Scopus,
10
Berberine, a natural isoquinoline alkaloid, induces NAG-1 and ATF3 expression in human colorectal cancer cells.
Piyanuch P, Sukhthankar M, Gritsanapan W, Baek SJ*. Cancer Letters 2007; 258(2) Dec: 230-240.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=3.398 /h-index=84 Cited=32 Indexed in=Scopus,
11
Bioequivalence study of 30 mg pioglitazone tablets in Thai healthy volunteers.
Chatsiricharoenkul S*, Pongnarin P, Sathirakul K, Kongpattanakul S. Journal of the Medical Association of Thailand. 2007; 90 (3) Mar: 564-568.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. /h-index=19 Cited=2 Indexed in=Scopus,
12
Biological evaluations of fatty acid esters originated during storage of Prasaplai, a Thai traditional medicine.
Tangyuenyongwatana P, Gritsanapan W*. Natural Product Research. 2007; 21(11) Sep: 990-997.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=0.683 /h-index=18 Cited=4 Indexed in=Scopus,
13
Capillary electrophoresis in pharmaceutical analysis: A survey on recent applications.
Suntornsuk L*. J. Chromatogr. Sci. 2007; 45(9) Oct: 559-577. (impact factor 1.18)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=0.869 /h-index=32 Cited=22 Indexed in=Scopus,
14
Cetyl palmitate-based NLC for topical delivery of coenzyme Q10 - development, physicochemical characterization and in vitro release studies.
Teeranachaideekul V, Souto EB, Junyaprasert VB, Muller RH. Eur J Pharm Biopharm 2007; 67(1) : 141-148, Aug.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.611 /h-index=59 Cited=11 Indexed in=ISI-WOS,
15
Characterization and diagnostic use of a recombinant single-chain antibody specific for the gp116 envelop glycoprotein of yellow head virus.
Intorasoot S, Tanaka H, Shoyama Y, Leelamanit W*. Journal of Virological Methods. 2007; 143(2) Aug: 186-193.
ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี. IF=1.933 /h-index=55 Cited=4 Indexed in=Scopus,
16
Cloning, protein expression and immunogenicity of HBs-murine IL-18 fusion DNA vaccine.
Channaong S, Mitrevej A, Sinchaipanid N,Usuwantim K, Kulkeaw K, Chaicumpa W*. Asian Pac J Allergy Immunol 2007 Dec; 25(4): 233-242.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. /h-index=14 Cited=3 Indexed in=Scopus,
17
Cochinin B, a novel ribosome-inactivating protein from the seeds of Momordica cochinchinensis.
Chuethong J, Oda K, Sakurai H, Saiki I, Leelamanit W*. Biological and Pharmaceutical Bulletin. 2007; 30(3) Mar: 438-432.
ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี. IF=1.614 /h-index=54 Cited=3 Indexed in=Scopus,
18
Comparative antioxidant activities of curcumin and its demethoxy and hydrogenated derivatives.
Somparn P, Phisalaphong C, Nakornchai S, Unchern S, Morales NP*. Biological and Pharmaceutical Bulletin. 2007; 30 (1): 74-78.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. IF=1.614 /h-index=54 Cited=61 Indexed in=Scopus,
19
Comparison of essential trace elements in blood of patients receiving Ramathibodi standard parenteral nutrition with ramatrace or a commercial formular.
Roongpisuthipong C*, Chiaovit J, Songchitsomboon S, Chindavijak B. J Med Assoc Thailand 2007; 90(1) Jan: 37-44.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. /h-index=19 Indexed in=Scopus,
20
Comparison of the Effects of Chemical Permeation Enhancers on the Lipoidal Pathways of Human Epidermal Membrane and Hairless Mouse Skin and the Mechanism of Enhancer Action.
Chantasart D*, Sa-Nguandeekul P, Prakongpan S, Li SK, Higuchi WI. Journal of Pharmaceutical Sciences 2007 Sep;96(9):2310-2326.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.942 /h-index=84 Cited=9 Indexed in=Scopus,
21
Convenient and rapid determination of cimetidine in human plasma using perchloric acid-mediated plasma protein precipitation and high-performance liquid chromatography.
Jantratid E, Prakongpan S, Foley JP, Dressman JB*. Biomed Chromatogr. 2007 Sep;21(9):949-57.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.663 /h-index=32 Cited=3 Indexed in=Scopus,
22
Cytotoxic and anti-HIV-1 caged xanthones from the resin and fruit of Garcinia hanburyi.
Reutrakul V, Anantachoke N, Pohmakotr M, Jaipetch T, Sophasan S, Yoosook C, Kasisit J, Napaswat C, Santisuk T, and Tuchinda P. Planta Med 2007; 73: 33-40.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=1.848 /h-index=58 Cited=6
23
Determination of paracetamol and orphenadrine citrate in pharmaceutical tablets by modeling of spectrophotometric data using partial least-squares and artificial neural networks.
Sratthaphut L*, Ruangwises N. Yakugaku Zasshi. 2007; 127(10) Oct: 1723-1729.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=0.347 /h-index=19 Cited=2 Indexed in=Scopus,
24
Development of a multi-unit floating drug delivery system by hot melt coating technique with drug-lipid dispersion.
Chansanroj K, Betz G, Leuenberger H, Mitrevej A, Sinchaipanid N*. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2007; 17(5) Sep: 333-338.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=0.671 /h-index=22 Cited=3 Indexed in=Scopus,
25
Development of a New Causality Assessment Method for Thai Adverse Drug Reaction Monitoring and Reporting.
Suwankesawong W, Tragulpiankit P, Yothapitak J, Songsiriphun R. Drug Safety 2007; 30(10): 948.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=3.536 /h-index=73
26
Diabetes cost model of a hospital in Thailand.
Riewpaiboon A*, Pornlertwadee P, Pongsawat K. Value Health 2007; 10(4) Jul:223-30.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=3.387 /h-index=35 Cited=11 Indexed in=Scopus,
27
Drug solubility in phospholipid carrier as a predictive parameter for drug recovery in microparticles produced by the aerosol solvent extraction system (ASES) process.
Sarisuta N, Kunastitchai S, Pichert L, Muller BW*. Drug Development and Industrial Pharmacy. 2007; 33(9) Sep: 932-944.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=1.049 /h-index=42 Cited=2 Indexed in=Scopus,
28
Drug Therapy Problem Management by Pharmacist in Paediatric Intensive Care Unit at a Large Teaching Hospital, Thailand.
Piebpien P, Tragulpiankit P, Preutthipan A, Montakantikul P. Drug Safety 2007; 30(10): 949
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=3.536 /h-index=73
29
Effect of costing methods on unit cost of hospital medical services.
Riewpaiboon A*, Malaroje S, Kongsawatt S. Tropical Medicine and International Health 2007; 12(4) Apr: 554-63
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.466 /h-index=56 Cited=12 Indexed in=Scopus,
30
Effect of Garcinia mangostana on inflammation caused by Propionibacterium acnes.
Chomnawang MT*, Surassmo S, Nukoolkarn VS, Gritsanapan W. Fitoterapia 2007;78(6) Sep:401-408
ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=1.106 /h-index=37 Cited=38 Indexed in=Scopus,
31
Effect of poly(lactide-co-glycolide) molecular weight on the release of dexamethasone sodium phosphate from microparticles.
Jaraswekin S*, Prakongpan S, Bodmeier R. J Microencapsul 2007 Mar;24(2):117-28.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.168 /h-index=37 Cited=17 Indexed in=Scopus,
32
Effect of salt forms and molecular weight of chitosans on in vitro permeability enhancement in intestinal epithelial cells (Caco-2).
Opanasopit P, Aumklad P, Kowapradit J, Ngawhiranpat T, Apirakaramwong A, Rojanarata T, Puttipipatkhachorn S. Pharmaceutical Development and Technology 12 2007;12 (5): 447-455.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=0.876 /h-index=27 Cited=3
33
Effect of salts and plasticizers on stability of shellac film.
Luangtana-Anan M*, Limmatvapirat S, Nunthanid J, Wanawongthai C, Chalongsuk R, Puttipipatkhachorn S. J Agricultural and Food Chemistry 2007; 55(3): 687-692.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.532 /h-index=127 Cited=9 Indexed in=Scopus,
34
Effects of herbal mouthwash containing the pericarp extract of Garcinia mangostana L. on halitosis, plaque and papillary bleeding index.
Rassameemasmaung S, Sirikulsathean A, Amornchat C, Hirunrat K, Rojanapanthu P, Gritsanapan W. J International Academy of Periodontology 2007; 9/1: 19-25.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. /h-index=14 Cited=2
35
Effects of manganese complexes of curcumin and diacetylcurcumin on kainic acid-induced neurotoxic responses in the rat hippocampus.
Sumanont Y, Murakami Y,Tohda M , Vajragupta O, Watanabe H, Matsumoto K*. Biol Pharm Bull 2007;30(9) Sep: 1732—1739
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=1.614 /h-index=54 Cited=17 Indexed in=Scopus,
36
Efficacy of low-dose ibuprofen in acute migraine treatment: systematic review and meta-analysis.
Suthisisang C*, Poolsup N, Kittikulsuth W, Pudchakan P, Wiwatpanich P. Ann Pharmacother 2007; 41(11) Nov: 1782-1791.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. IF=1.985 /h-index=64 Cited=15 Indexed in=Scopus,
37
Elevated F2-isoprostanes in thalassemic patients.
Matayatsuk C, Lee CYJ, Kalpravidh WK, Sirankapracha P, Wilairat P, Fucharoen S and Halliwell B. Free Radic Biol Med. 2007; 43(12): 1649-1655, December15
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี, งานบริหารทั่วไป. IF=4.813 /h-index=141 Cited=4 Indexed in=ISI-WOS,
38
Encapsulation of ascorbyl palmitate in nanostructures lipid carriers (NLC) – Effects of formulation parameters on physicochemical stability.
Teeranachaideekul V, Muller RH, Junyaprasert VB*. Int J Pharm 2007; 340(1-2) Aug: 198-206
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.408 /h-index=84 Cited=44 Indexed in=Scopus,
39
Enhanced enteric properties and stability of shellac films through composite salts formation.
Limmatvapirat S, Limmatvapirat C, Puttipipatkhachorn S, Nuntanid J, Luangtana-anan M. Eur J Pharm Biopharm 2007; 67(3): 690-698. Nov
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.611 /h-index=59 Cited=2
40
Enhancement of the skin permeation of clindamycin phosphate by aerosol OT/1-butanol microemulsions.
Junyaprasert VB*, Leatwimonlak S, Boonme P, Boonsaner P. Drug Dev Ind Pharm 2007; 33(8) Aug:874-880
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.049 /h-index=42 Cited=15 Indexed in=Scopus,
41
Evaluation of the safety and relative bioavailability of a new dihydroartemisinin tablet formulation in healthy Thai volunteers.
Kongpatanakul S*, Chatsiricharoenkul S, Sathirakul K, Suputtamongkol Y, Atipas S, Watnasirichaikul S, Pongnarin P, Sangvanich P. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene. 2007; 101(10) Oct: 972-979.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. /h-index=60 Cited=5 Indexed in=Scopus,
42
Impact of a new guideline for central venous catheter care on sepsis in total parenteral nutrition: Experience in Ramathibodi hospital.
Roongpisuthipong C*, Getupook V, Chindavijak B. Journal of the Medical Association of Thailand. 2007; 90(10) Oct: 2030-2038.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. /h-index=19 Cited=1 Indexed in=Scopus,
43
Improved anti-dust mite properties of textiles by eugenol loaded chitosan nanoparticles.
Jarupaiboon S, Rungsardthong K, Sramala I, Kangwansupamonkon W, Puttipipatkhachorn S, Ruktanonchai U*. Proceedings of the 2nd IEEE International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems, IEEE NEMS 2007; art. no. 4160493: pp. 1016-1019.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. Cited=1 Indexed in=Scopus,
44
In vitro antimicrobial activity of Zingiber cassumunar (Plai) oil and a 5% Plai oil gel.
Pithayanukul P*, Tubprasert J, Wuthi-Udomlert M. Phytother Res 2007; 21(2) Feb: 164-169
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาจุลชีววิทยา. IF=1.43 /h-index=48 Cited=8 Indexed in=Scopus,
45
In vitro investigation of the protective effects of tannic acid against the activities of Naja kaouthia venom.
Pithayanukul P*, Ruenraroengsak P, Bavovada R, Pakmanee N, Suttisri R. Pharm Biol 2007; 45(2) Feb: 94-97
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=0.364 /h-index=23 Cited=4 Indexed in=Scopus,
46
Influence of chitosan type on the properties of extruded pellets with low amount of microcrystalline cellulose.
Charoenthai N, Kleinebudde P, Puttipipatkhachorn S*. AAPS Pharm Sci Tech 2007; 8(3) Aug: art. no. 64.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=1.351 /h-index=21 Cited=7 Indexed in=Scopus,
47
Informal care of disabled stroke survivors: a case study in Thailand.
Riewpaiboon W, Riewpaiboon A, Ponsoongnern K, Bernard Van den Berg Bull Dept Med Serv. 2007; 32(4): 473-85
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
48
Inhibition of proteolytic and hemorrhagic activities of ethyl acetate extract of Eclipta prostrata against Malayan pit viper venom.
Pithayanukul P*, Lapett B, Bavovada R, Pakmanee N, Suttisri R. Pharm Biol 2007; 45(4) Apr:282-288
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=0.364 /h-index=23 Cited=3 Indexed in=Scopus,
49
Isolation and characterization of cancer chemopreventive compounds from Barringtonia maunwongyathiae.
Jutivibonsuk A, Zhang H*, Kondratyuk TP, Herunsalee A, Chaukul W, Pezzuto JM, Fong H HS, Bunyapraphatsara N. J Pharm Biol 2007;45(3) Mar:185-94
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. /h-index=15 Cited=5 Indexed in=Scopus,
50
Magnetic nanoparticle formulations for DNA and siRNA delivery.
Olga Mykhaylyk O*, Dialekti Vlaskou,Tresilwised N,Pithayanukul P, Winfrid Moller, Christian Plank. Journal of magnetism and magnetic materials 2007; 311(1) Spec. Iss. Apr: 275-281.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.704 /h-index=86 Cited=36 Indexed in=Scopus,
51
Mass propagation of Kaempferia parviflora Wall. Ex Baker by in vitro regeneration.
Prathanturarug S, Apichartbutra T, Chaukul W, Saralump P. Journal of Horticultural Science & Biotechnology. 2007; 82(2): 179-183.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์. IF=0.658 /h-index=27
52
Micropropagation of Gagnepainia godefroyi K Schum and Gagnepainia thoreliana (Baill) K Schum – Rare medicinal plants of Thailand.
Prathanturarug S*, Jenjittikul T, Angsumalee D, Huadsuwan P, Kiatseesakul I, Duangnet J, Chuakul W, Saralamp P. Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology 2007; 16(2): 135-137
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์. IF=0.414 /h-index=11 Cited=2 Indexed in=Scopus,
53
Modulating drug release and matrix erosion of alginate matrix capsules by microenvironmental interaction with calcium ion.
Pongjanyakul T*, Puttipipatkhachorn S. Eur J Pharm Biopharm 2007; 67(1) Aug: 187-195.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.611 /h-index=59 Cited=14 Indexed in=Scopus,
54
Mucoadhesive properties of various pectins on gastrointestinal mucosa: An in vitro evaluation using texture analyzer.
Thirawong N, Nunthanid J, Puttipipatkhachorn S, Sriamornsak P*. Eur J Pharm Biopharm 2007; 67(1) Aug: 132-140.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.611 /h-index=59 Cited=41 Indexed in=Scopus,
55
New approach for extraction of charantin from Momordica charantia with pressurized liquid extraction.
Pitipanapong J, Chitprasert S, Goto M, Jiratchariyakul W, Sasaki M, Shotipruk A*. Separation and Purification Technology. 2007: 52(3) Jan: 416-422.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=2.142 /h-index=58 Cited=13 Indexed in=Scopus,
56
Novel inhibitor for fibroblast growth factor receptor tyrosine kinase.
Kammasud N, Boonyarat C,Tsunoda S, Sakurai H, Saiki I, Grierson GS, Vajragupta, O*. Bioorganic & Medicinal Chemistry letters 2007; 17(1) Sep: 4812-4818.
ผลงานจาก: งานคลังและพัสดุ. IF=2.604 /h-index=74 Cited=10 Indexed in=Scopus,
57
Peroral delivery of insulin using chitosan derivatives: A comparative study of polyelectrolyte nanocomplexes and nanoparticles.
Jintapatanakit A, Junyaprasert VB, Mao S, Bakowsky U, Kissel T*. Int J Pharm 2007; 342(1-2) Sep: 240-249.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.408 /h-index=84 Cited=54 Indexed in=Scopus,
58
Pharmacy Practice in Thailand.
Pongcharoensuk P, Prakongpan S. Journal of Pharmaceutical Science and Technology (Japan). 2007; 67(3):157-60.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
59
Physical and chemical stability of miconazole liposomes prepared by supercritical aerosol solvent extraction.
Kunastitchai S, Sarisuta N*, Panyarachun B, Muller BW Pharmaceutical Development and Technology. 2007; 12(4) Jul: 361-370.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=0.876 /h-index=27 Cited=5 Indexed in=Scopus,
60
Polymorphic change of a triglyceride base in hot melt coating process and stability acceleration by tempering process.
Chansanroj K, Betz G, Leuenberger H, Mitrevej A, Sinchaipanid N*. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2007; 17(5) Sep: 347-352.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=0.671 /h-index=22 Indexed in=Scopus,
61
Production and characterization of rice bran extract encapsulated in solid lipid nanoparticles for dermal delivery.
Sakulkhu U, Jarupaiboon S, Trithong A, Prathontep S, Janyaprasert V, Puttipipatkhachorn S, Ruktanonchai U*. Proceedings of the 2nd IEEE International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems, IEEE NEMS 2007; art. no. 4160494: pp. 1020-1023.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. Indexed in=Scopus,
62
Quantitative analysis of barakol content in Senna siamea leaves and flowers by TLC-densitometry.
Padumanonda T, Suntornsuk L, Gritsanapan W*. Med Princ Pract 2007; 16(1): 47-52
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=0.542 /h-index=16 Cited=3 Indexed in=Scopus,
63
Quantitative determination of ortho- and meta-tyrosine as biomarkers of protein oxidative damage in beta-thalassemia.
Matayatsuk C, Poljak A, Bustamante S, Smythe GA, Kalpravidh WK, Sirankapracha P, Fucharoen S and Wilairat P. Redox Report 2007; 12(5), 211-218.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=1.6 /h-index=35 Cited=2
64
Rapid reversed-phase high-performance liquid chromatography for vitexin analysis and fingerprint of Passiflora foetida.
Narongchai Pongpan N, Luanratana O, Suntornsuk L*. Curr Sci 2007; 93 (3) Aug:378-82 (impact factor 2004: 0.688)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=0.8 /h-index=47 Cited=4 Indexed in=Scopus,
65
Simple and rapid spectrophotometric method for the analysis of erythromycin in pharmaceutical dosage forms.
Rattanapoltaveechai R, Vongkom W, Suntonrsuk W, Suntornsuk L*. Journal of Food and Drug Analysis. 2007, 15: 10-14 (impact factor 2004: 0.685).
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=0.568 /h-index=17 Cited=3 Indexed in=Scopus,
66
Sodium alginate-magnesium aluminum silicate composite gels: characterization of flow behavior, microviscosity, and drug diffusivity.
Pongjanyakul T*, Puttipipatkhachorn S. AAPS Pharm Sci Tech 2007; 8(3) Sep: E72.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=1.351 /h-index=21 Cited=2 Indexed in=Scpus,
67
Systematic review of the efficacy of antiretroviral therapies for reducing the risk of mother-to-child transmission of HIV infection.
Suksomboon N, Poolsup N*, Ket-Aim S. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics. 2007; 32(3) Jun: 293-311.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.364 /h-index=37 Cited=31 Indexed in=Scopus,
68
The metabolic syndrome and chronic kidney disease in a southeast asian cohort.
Kitiyakara C*, Yamwong S, Cheepudomwit S, Domrongkitchaiporn S, Unkurapinun N, Pakpeankitvatana V, Sritara P. Kidney International 2007; 71(7) Apr: 693-700.
ผลงานจาก: ภาควิชาอาหารเคมี. IF=4.922 /h-index=159 Cited=29 Indexed in=Scopus,
69
Transdermal delivery of hydrophobic and hydrophilic local anthesthetics from o/w and w/o Brij 97-based microemulsions.
Junyaprasert VB*, Boonme P, Songkro S, Krauel K, Rades T. J Pharm Pharmceut Sci 2007; 10(3): 288-298
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.689 /h-index=84 Cited=20 Indexed in=Scopus,
70
Use of chitosan-alginate as alternative pelletization aid to macrocrystalline cellulose in extrusion/spheronization.
Charoenthai N, Kleinebudde P, Puttipipatkhachorn S*. Journal of Pharmaceutical Sciences. 2007; 96(9) Sep: 2469-2484.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.942 /h-index=84 Cited=14 Indexed in=Scopus,
71
Use of pectin as a carrier for intragastric floating drug delivery: carbonate salt contained beads.
Sriamornsak P*, Sungthongjeen S, Puttipipatkhachorn S. Carbohydrate Polymers. 2007; 67(3) Feb: 436-445.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=1.782 /h-index=64 Cited=23 Indexed in=Scopus,
72
Utilisation review of clopidogrel: Are they used under the FDA-approved indications?.
Niruntraporn S, Chaiyakunapruk N*, Nathisuwan S, Thamlikitkul V. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. 2007; 16(9) Sep: 1031-1037.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.475 /h-index=37 Cited=1 Indexed in=Scopus,
73
Variation in growth and diterpene lactones among field-cultivated Andrographis paniculata.
Prathanturarug S*, Soonthornchareonnon N, Chuakul W, Saralamp P. Journal of natural Medicines. 2007; 61(2) Apr: 159-163.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=0.424 /h-index=8 Cited=4 Indexed in=Scopus,
74
Xanthan-alginate composite gel beads: Molecular interaction and in vitro characterization.
Pongjanyakul T*, Puttipipatkhachorn S. Int J Pharm 2007; 331(1) Feb: 61-71.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.408 /h-index=84 Cited=34 Indexed in=Scopus,
75
การตรวจหายีนที่สร้างโปรตีนที่มีฤทธิ์ยับยั้งไรโบโซมในพืชวงศ์ข้าว.
Leelamanit W, Chuethong J, Luangroongsao T, Luangmonkong T. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences(IJPS). 2007; 3(2) Jul-Dec: 35-43.
ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี, ภาควิชาเภสัชวิทยา.ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ


1
Effect of four commercial amino acid solutions on solubility of calcium and phosphate in pediatric parenteral nutrition solutions.
Wongpanich Y, Chindavijak B, Lawanprasert P. Thai J Parenter Enteral Nutr 2007; 18: 23-31.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม.

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015