ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2558
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2516 |

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


1
A new variety of Cryptocoryne crispatula Engl. (Araceae) from Thailand.
Jacobsen N*, Bastmeijer JD, Bongcheewin B, Idei T, Sookchaloem D, Ørgaard M. Thai Forest Bulletin (Botany) 2015; 43: 104-110
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์. Indexed in=Scopus
2
A novel nucleic lateral flow assay for screening of PHA-producing haloarchaea.
Muangsuwan W, Ruangsuj P, Chaichanachaicharn P, Yasawong M*. Journal of Microbiological Methods 2015; 116: 8-14
ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี. IF=2.026 Indexed in=Scopus
3
A validated liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for the determination of methyl gallate and pentagalloyl glucopyranose: Application to pharmacokinetic studies.
Jiamboonsri P, Pithayanukul P*, Bavovada R, Gao S, Hu M. Journal of Chromatography B: Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences 2015; 986-987: 12-17.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.729 Indexed in=Scopus
4
Adverse Drug Events Identified by Thai ADEs Trigger Tool in Hospitalized Patients in Thailand.
Paiboonvon T*, Tragulpiankit P, Viriyakul N, Iamchoo W, Promtasarn K, Sangviroon A. Drug Safety 2015; 38(10): 1018-1018
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=ISI
5
Alkaline phosphatase activity-guided isolation of active compounds and new dammarane-type triterpenes from Cissus quadrangularis hexane extract.
Pathomwichaiwat T, Ochareon P, Soonthornchareonnon N, Ali Z, Khan IA, Prathanturarug S*. Journal of Ethnopharmacology 2015; 160: 52-60
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, งานบริหารทั่วไป. IF=2.939 Indexed in=Scopus, ISI
6
An Arf-Egr-C/EBPβ pathway linked to ras-induced senescence and cancer.
Salotti J, Sakchaisri K, Tourtellotte WG, Johnson PF. Molecular and Cellular Biology. 2015; 35(5): 866-883.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา.
7
Antibacterial and antiproliferative activities of plumericin, an iridoid isolated from Momordica charantia vine.
Saengsai J, Kongtunjanphuk S, Yoswatthana N, Kummalue T, Jiratchariyakul W*. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 2015; 2015
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=1.88 Indexed in=Scopus
8
Antioxidant Activity and Antibacterial Effects on Clinical Isolated Streptococcus suis and Staphylococcus intermedius of Extracts from Several Parts of Cladogynos orientalis and Their Phytochemical Screenings.
Sithisarn P*, Rojsanga P, Sithisarn P, Kongkiatpaiboon S. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine 2015; 2015
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=1.88 Indexed in=Scopus
9
Antioxidant Activity and Induction of mRNA Expressions of Antioxidant Enzymes in HEK-293 Cells of Moringa oleifera Leaf Extract.
Vongsak B, Mangmool S, Gritsanapan W*. Planta Medica 2015; 81(ธ.ค.13): 1084-1089
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=2.152 Indexed in=Scopus
10
Association analysis of CYP2C9∗3 and phenytoin-induced severe cutaneous adverse reactions (SCARs) in Thai epilepsy children.
Suvichapanich S, Jittikoon J, Wichukchinda N, Kamchaisatian W, Visudtibhan A, Benjapopitak S, Nakornchai S, Manuyakorn W*, Mahasirimongkol S Journal of Human Genetics 2015; 60(8): 413-417
ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี, ภาควิชาเภสัชวิทยา. IF=2.462 Indexed in=Scopus
11
Bioactivity-guided Separation of the Active Compounds in Acacia pennata Responsible for the Prevention of Alzheimer’s Disease.
Lomarat P, Chancharunee S, Anantacoke N, Kitphati W, Sripa K, Bunyapraphatsara N*. Natural product communications 2015; 10(8): 1431-1434
ผลงานจาก: ภาควิชาอาหารเคมี, ภาควิชาสรีรวิทยา, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=0.906 Indexed in=Scopus
12
Biological Activity of Dolichandrone serrulata Flowers and Their Active Components.
Phanthong P, Phumala Morales P, Chancharunee S, Mangmool S, Anantachock N, Bunyapraphatsara N*. Natural Product Communications. 2015; 10(8): 1387-1390
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=0.906 Indexed in=Scopus, ISI
13
Burden of cancers related to smoking among the Indonesian population: Premature mortality costs and years of potential life lost.
Kristina S*, Endarti D, Prabandari Y.S., Ahsan A, Thavorncharoensap M. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2015; 16(16): 6903-6908
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
14
Cognitive improvement in a mouse model with substituted 1,2,3-triazole agonists for nicotinic acetylcholine receptors.
Arunrungvichian K, Boonyarat C, Fokin VV, Taylor P, Vajragupta O*. ACS Chemical Neuroscience 2015, 6(8):1331-40.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=4.362 Indexed in=scopus
15
Comparison of genetic variation in drug ADME-related genes in Thais with Caucasian, African and Asian HapMap populations.
Jittikoon J, Mahasirimongkol S, Charoenyingwattana A, Chaikledkaew U, Tragulpiankit P, Mangmool S, Inunchot W, Somboonyosdes C, Wichukchinda N, Sawanpanyalert P, He Y, McLeod HL, Chantratita W*. Journal of Human Genetics 2015; 1-9
ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี, ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชวิทยา, ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=2.462
16
Comparison of Glyburide with Metformin in Treating Gestational Diabetes mellitus: A Systematic Review and Meta-Analysis.
Amin M*, Suksomboon N, Poolsup N, Malik O. Clinical Drug Investigation 2015; 35(6): 343-351
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.557 Indexed in=Scopus
17
Cost-Effectiveness Analysis of Fondaparinux vs Enoxaparin in Non-ST Elevation Acute Coronary Syndrome in Thailand.
Permsuwan U*, Chaiyakunapruk N, Nathisuwan S, Sukonthasarn A. Heart Lung and Circulation 2015; 24(9): 860-868
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.438 Indexed in=Scopus, Pubmed
18
Cost-utility analysis of adjuvant chemotherapy in patients with stage III colon cancer in Thailand.
Lerdkiattikorn P, Chaikledkaew U, Lausoontornsiri W, Chindavijak S, Khuhaprema, T, Tantai N, Teerawattananon Y. Expert Review of Pharmacoeconomics and Outcomes Research 2015; 15(4): 687-700
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, งานคลังและพัสดุ. IF=1.669 Indexed in=Scopus
19
Cost-utility and budget impact analysis of drug treatments in pulmonary arterial hypertension associated with congenital heart diseases in Thailand.
Thongsri W, Bussabawalai T, Leelahavarong P, Wanitkun S, Durongpisitkul K, Chaikledkaew U*, Teerawattananon Y. Expert Review of Pharmacoeconomics and Outcomes Research 2015; 1-12
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.669 Indexed in=Scopus
20
Cytotoxic effect and mechanism inducing cell death of α-mangostin liposomes in various human carcinoma and normal cells.
Benjakul R, Kongkaneramit L, Sarisuta N, Moongkarndi P, Müller-Goymann CC. Anti-Cancer Drugs 2015; 26(8): 824-834
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม, ภาควิชาจุลชีววิทยา. IF=1.784 Indexed in=Scopus, Pubmed
21
Design of one-dimensional power spectrum using two-dimensional fast Fourier transform for discrimination of paper-based kraft tapes.
Sasaoka S*, Saito K, Higashi K, Limwikrant W, Moribe K, Suzuki S, Yamamoto K. Forensic Science International. 2015; 257: 329-336
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.14 Indexed in=Scopus, Pubmed
22
Development and Validation of LC-MS/MS Method for Quantitative Determination of Adenosine, Guanosine, Xanthine and Uric acid in Widely Consumed Vegetables in Thailand.
Rukdee N, Rojsanga P, Phechkrajang CM*. Natural Product Communications 2015; 10(5): 1435-1437
ผลงานจาก: งานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ, ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=0.906 Indexed in=ISI
23
Development of phyllanthin-loaded self-microemulsifying drug delivery system for oral bioavailability enhancement.
Hanh ND, Mitrevej A, Sathirakul K, Peungvicha P, Sinchaipanid N*. Drug Development and Industrial Pharmacy 2015; 41(2): 207-217
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม, ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาสรีรวิทยา. IF=2.101 Indexed in=Scopus
24
Development of piperic acid derivatives from Piper nigrum as UV protection agents.
Choochana P, Moungjaroen J, Jongkon N, Gritsanapan W, Tangyuenyongwatana P*. Pharmaceutical Biology 2015; 53(4): 477-482
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=1.241 Indexed in=Scopus
25
Effect of iron overload on furin expression in wild-type and β-thalassemic mice.
Wichaiyo S, Yatmark P, Vargas REM, Sanvarinda P, Svasti S, Fucharoen S, Morales NP. Toxicology Reports 2015; 2: 415-422
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา.
26
Effect of N-terminal truncation on antibacterial activity, cytotoxicity and membrane perturbation activity of Cc-CATH3.
Jittikoon J*, Ngamsaithong N, Pimthon J, Vajragupta O. Archives of Pharmacal Research 2015; 38(10): 1839-1849
ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี, ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=2.046 Indexed in=Scopus
27
Effects of coenzyme Q10 supplementation on metabolic profile in diabetes: a systematic review and meta-analysis.
Suksomboon N*, Poolsup N, Juanak N. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 2015; 40(4): 413-418
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.533 Indexed in=Scopus, Pubmed
28
Effects of iron chelators on pulmonary iron overload and oxidative stress in β-thalassemic mice.
Yatmark P, Morales NP*, Chaisri U, Wichaiyo S, Hemstapat W, Srichairatanakool S, Svasti S, Fucharoen S. Pharmacology 2015; 96:192–199
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. IF=1.672
29
Effects of the PEG molecular weight of a PEG-lipid and cholesterol on PEG chain flexibility on liposome surfaces.
Abe K, Higashi K, Watabe K, Kobayashi A, Limwikrant W, Yamamoto K, Moribe K*. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 2015; 474: 63-70.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.752 Indexed in=Scopus
30
Efficacy of Citrus hystrix sprays in decontaminating Streptococcus mutans on children’s toothbrushes.
Mitrakula K*, Srisatjaluk RL, Srisukh V, Vongsawan K. ScienceAsia 2015; 41(1): 28-34
ผลงานจาก: ภาควิชาอาหารเคมี. IF=0.347 Indexed in=scopus
31
Elsholtzia (Lamiaceae) in Thailand.
Bongcheewin B*, Chantaranothai P, Paton A. Blumea 2015; 59(3): 209-214.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์. Indexed in=ISI
32
Enhanced permeability across Caco-2 cell monolayers by specific mannosylating ligand of buserelin acetate proliposomes.
Yingsukwattana K, Puttipipatkhachon S, Ruktanoncha U, Sarisuta N*. Journal of Liposome Research 2015; (Aritcle in Press)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=1.822
33
Enhanced toxicity and cellular uptake of methotrexate-conjugated nanoparticles in folate receptor-positive cancer cells by decorating with folic acid-conjugated d-α-tocopheryl polyethylene glycol 1000 succinate.
Junyaprasert VB*, Dhanahiranpruk S, Suksiriworapong J, Sripha K, Moongkarndi P. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 2015; 136: 383-393
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชเคมี, ภาควิชาจุลชีววิทยา. Indexed in=Scopus
34
Enhancing Effect of beta-Lactoglobulin on the Rate of Cyclosporin Absorption.
Sato VH, Sato H.* International Journal of Drug Delivery 2015; 7(4): 191-196
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา.
35
Epac is required for GLP-1R-mediated inhibition of oxidative stress and apoptosis in cardiomyocytes.
Mangmool S*, Hemplueksa P, Parichatikanond W, Chattipakorn N. Molecular Endocrinology 2015; 29(4): 583-596.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. IF=4.201 Indexed in=Scopus
36
Evaluation of β-Blocker Gel and Effect of Dosing Volume for Topical Delivery.
Zhang Q, Chantasart D, Li SK.* Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 104(5): 1721-1731.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.59 Indexed in=Scopus
37
Evaluation of Health-Related Quality of Life among Patients with Cervical Cancer in Indonesia.
Endarti D*, Riewpaiboon A, Thavorncharoensap M, Praditsitthikorn N, Hutubessy R, Kristina SA. Asian Pacific of Journal Cancer Prevention 2015; 16(8): 3345-3350
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.514 Indexed in=Scopus,
38
Evaluation of Thai and Narnajo’s Algorithm for Assessing Routine Pharmacovigilance Case Reports Using WHO-UMC Causality Assessment Criteria as Reference.
Suwankesawong W, Sriphiromya P, Tragulpiankit P, Phetcharat C, Sornsrivichai V, Pokhagul P. Drug Safety 2015; 38(10): 1019-1020
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=ISI
39
Factors influencing oral bioavailability of Thai mango seed kernel extract and its key phenolic principles.
Jiamboonsri P, Pithayanukul P*, Bavovada R, Leanpolchareanchai J, Yin T, Gao S, Hu M, Vanden Eynde JJ. Molecules 2015; 20(12): 21254-21273.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
40
Fast and Simultaneous Analysis of Combined Anti-Diabetic Drugs by Capillary Zone Electrophoresis.
Doomkaew A, Prapatpong P, Buranphalin S, Vander Heyden Y, Suntornsuk L*. Journal of Chromatographic Science 2015; 53(6): 993-999
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=1.363 Indexed in=Scopus
41
Genetic analysis of Thai cattle reveals a Southeast Asian indicine ancestry.
Wangkumhang P, Wilantho A, Shaw PJ, Flori L, Moazami-Goudarzi K, Gautier M, Duangjinda M, Assawamakin A, Tongsima S*. PeerJ 2015; 10: e1318
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. IF=2.112 Indexed in=Scopus
42
HLA-DRB1 and HLA-DQB1 are associated with adult-onset immunodeficiency with acquired anti-interferon-gamma autoantibodies.
Pithukpakorn M, Roothumnong E, Angkasekwinai N, Suktitipat B, Assawamakin A, Luangwedchakarn V, Umrod P, Thongnoppakhun W, Foongladda S, Suputtamongkol Y. PLoS ONE 2015; 10(5)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. IF=3.234 Indexed in=Scopus
43
HPLC-fluorescent analysis of memantine: An investigation on fluorescent derivative formation.
Prapatpong P, Techa-In T, Padungpuak W, Buranaphalin S, Suntornsuk L*. Journal of Chemistry 2015; 2015.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=0.361 Indexed in=Scopus
44
Impact of smoking cessation training for community pharmacists in Indonesia.
Kristina SA*, Thavorncharoensap M, Pongcharoensuk P, Prabandari YS. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2015; 16(8): 3319-23
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.514 Indexed in=Scopus
45
Influence of gender on ABCC2 expression in peripheral blood mononuclear cells.
Sudchada P*, Chareanchim W, Assawamakin A, Thaipiya P, Choochaimongkhol W, Thiplui N, Sukmangsa P. Genetics and Molecular Research 2015; 14(4): 16704-16711.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. Indexed in=ISI, Pubmed
46
Investigation of pH Influence on Skin Permeation Behavior of Weak Acids using Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs.
Chantasart D*, Chootanasoontorn S, Suksiriworapong J, Li SK. Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; (Article in Press)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.59
47
Knowledge About Adverse Drug Reaction and Reporting Among the Healthcare Professionals in Bhutan.
Dorji C, Tragulpiankit P, Riewpaiboon A, Tobgay T. Drug Safety 2015; 38(10): 946-946
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=ISI
48
Layer-by-layer engineered nanocapsules of curcumin with improved cell activity.
Kittitheeranun P, Sajomsang W, Phanpee S, Treetong A, Wutikhun T, Suktham K, Puttipipatkhachorn S, Ruktanonchai UR*. International Journal of Pharmaceutics 2015; 492(1 ก.พ.): 92-102
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=3.65 Indexed in=Scopus
49
Lead compound bearing caffeic scaffold induces EGFR suppression in solid tumor cancer cells.
Mudjupa C, Abdelhamed S, Refaat A, Yokoyama S, Saiki I, Vajragupta O*. Journal of applied biomedicine 2015; 13(4): 305-317
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=1.302 Indexed in=Scopus, ISI
50
Lysozyme-magnesium aluminum silicate microparticles: Molecular interaction, bioactivity and release studies.
Kanjanakawinkul W, Medlicott NJ, Rades T, Puttipipatkhachorn S, Pongjanyakul T*. International Journal of Biological Macromolecules 2015; 80: 651-658
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.858 Indexed in=Scopus
51
Measurement properties of the EQ-5D-5L compared to EQ-5D-3L in the Thai diabetes patients.
Pattanaphesaj J, Thavorncharoensap M*. Health and Quality of Life Outcomes 2015; 13(1): 14
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=2.12 Indexed in=Scopus,
52
Mechanical and adhesive properties of cellulosic film coats containing polymeric additives.
Pooponpun S., Polnok A., Paeratakul O., Kraisit P., Sarisuta N. Pharmazie 2015; 70(5): 300-305
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=1.052 Indexed in=Scopus
53
Miniaturised medium pressure capillary liquid chromatography system with flexible open platform design using off-the-shelf microfluidic components.
Li Y, Dvořák M, Nesterenko PN, Stanley R, Nuchtavorn N, Krčmová LK, Aufartová J, Macka M*. Analytica Chimica Acta. 2015; 896: 166-176
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม, ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=4.513 Indexed in=Scopus
54
Nanocrystals for enhancement of oral bioavailability of poorly water-soluble drugs.
Junyaprasert VB*, Morakul B. Asian Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 10(1): 13-23.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
55
New compounds, nanaomycin F and G, discovered by physicochemical screening from a culture broth of Streptomyces rosa subsp. notoensis OS-3966.
Nakashima T*, Boonsnongcheep P, Kimura T, Iwatsuki M, Sato N, Nonaka K, Prathanturarug S, Takahashi Y, Omura S. Journal of Bioscience and Bioengineering 2015; 120(5): 516-600
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา, ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์. IF=1.884 Indexed in=Scopus
56
New metastable form of glibenclamide prepared by redispersion from ternary solid dispersions containing polyvinylpyrrolidone-K30 and sodium lauryl sulfate.
Thongnopkoon T*, Puttipipatkhachorn S. Drug Development and Industrial Pharmacy 2015; (Article in Press)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. IF=2.101 Indexed in=Pubmed
57
Obesity alters the peripheral circadian clock in the aorta and microcirculation.
Nernpermpisooth N, Qiu S, Mintz JD, Suvitayavat W, Thirawarapan S, Rudic DR, Fulton DJ, Stepp DW. Microcirculation 2015; 22(4): 257-266
ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา. IF=2.565 Indexed in=Scopus,
58
Optimizing national immunization program supply chain management in Thailand: An economic analysis.
Riewpaiboon A*, Sooksriwong C, Chaiyakunapruk N, Tharmaphornpilas P, Techathawat S, Rookkapan K, Rasdjarmrearnsook A, Suraratdecha C. Public Health 2015; 129(7): 899-906
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.434 Indexed in=Scopus
59
Patterns of Spontaneously Reported Adverse Drug Reaction in Bhutan.
Dorji C, Tragulpiankit P, Dema N. Drug Safety 2015; 38(10): 981-981
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=ISI
60
Pharmacokinetics of mitragynine in man.
Trakulsrichai S, Sathirakul K, Auparakkitanon S, Krongvorakul J, Sueajai J, Noumjad N, Sukasem C, Wananukul W*. Drug Design Development and Therapy 2015; 9: 2421-2429
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=3.028 Indexed in=ISI
61
Plasticizing effect of ibuprofen induced an alteration of drug released from Kollidon SR matrices produced by direct compression.
Wiranidchapong C*., Ruangpayungsak N., Suwattanasuk P., Shuwisitkul D., Tanvichien S. Drug Development and Industrial Pharmacy 2015; 41(6): 1037-1046
ผลงานจาก: . Indexed in=Scopus
62
Pluronic (R) P123/TPGS and Pluronic (R) F127/TPGS Mixed Micelles for the Entrapment of Itraconazole.
Mingkwan T, Suksiriworapong J, Chantasart D*. Chiang Mai Journal of Science 2015; 42(4): 946-956
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=ISI
63
Polyphenolic Compounds and Antioxidant Activities of the Leaves of Glochidion hypoleucum.
Anantachoke N*, Kitphati W, Mangmool S, Bunyapraphatsara N. Natural product communications 2015; 10(3): 479-482
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, ภาควิชาสรีรวิทยา, ภาควิชาเภสัชวิทยา. IF=0.906 Indexed in=ISI
64
Prescribing patterns and evaluation of appropriateness of combination of cox-2 inhibitors and proton pump inhibitors for pain management.
Suansanae T, Jenphotjanasunthorn S, Phanthong P, Peradhamanon P, Chindavijak B. International Journal of Clincal Pharmacy 2015; 37(1): 260-261.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
65
Prevalence of Idiopathic Inflammatory Demyelinating Central Nervous System Disorder in Thailand.
Prayoonwiwat N, Apiwattanakul M, Pasogpakdee P, Siritho S, Chanatittarat C, Chaikledkaew U. Multiple sclerosis journal. 2015; 21(6): 824-824.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
66
Protein-protein docking and molecular dynamics simulations elucidated binding modes of FUBI-p62 UBA complex.
Chongruchiroj S, Kongsawadworakul P, Nukoolkarn V, Jaturanpinyo M, Nosoongnoen W, Chingunpitak J, Pratuangdejkul J. Thai J Pharm Sci. 2015;39(4):171-179.
ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม, ภาควิชาเภสัชกรรม.
67
Rearrangement of MICU1 multimers for activation of MCU is solely controlled by cytosolic Ca2.+.
Waldeck-Weiermair M*, Malli R, Parichatikanond W*, Gottschalk B, Madreiter-Sokolowski CT, Klec C, Rost R, Graier WF*. Scientific Reports 2015; 5: 15602.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา.
68
Recent advances in enhancing the sensitivity of electrophoresis and electrochromatography in capillaries and microchips (2012-2014).
Breadmore MC*, Tubaon RM, Shallan AI, Phung SC, Abdul Keyon AS, Gstoettenmayr D, Prapatpong P, Alhusban AA, Ranjbar L, See HH, Dawod M, Quirino JP. Electrophoresis 2015; 36(1): 36-61
ผลงานจาก: งานการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต. IF=3.161 Indexed in=Scopus
69
Recent applications of microchip electrophoresis to biomedical analysis.
Nuchtavorn N, Suntornsuk W, Lunte SM, Suntornsuk L. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2015; 113: 72-96
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=2.829 Indexed in=Scopus, Pubmed
70
Renin angiotensin system blockers-associated angioedema in the Thai population: analysis from Thai National Pharmacovigilance Database.
Win TSZ, Chaiyakunapruk N, Suwankesawong W, Dilokthornsakul P, Nathisuwan S*. Asian pacific journal of allergy and immunology. 2015; 33(3): 227-235
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี, ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=0.971 Indexed in=ISI, Pubmed
71
Selectivity Optimization of Substituted 1,2,3-Triazoles as α7 Nicotinic Acetylcholine Receptor Agonists.
Arunrungvichian K, Fokin VV, Vajragupta O*, Taylor P. ACS Chemical Neuroscience 2015; 6(8): 1317-1330
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=4.21 Indexed in=Scopus
72
Stability indicating MEKC method for the determination of gliclazide and its specified impurities.
Doomkaew A, Prutthiwanasan B, Suntornsuk L*. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2015; 102: 119-128
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=2.829 Indexed in=Scopus
73
Study of free radical scavenging activity of antibiotic growth promoters flavophospholipol and avilamycin.
Kabploy K, Bunyapraphatsara N, Morales NP, Paraksa N. Universitas Scientiarum 2015; 45(3): 389-398
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Indexed in=Scopus
74
Subpression of α-glucosidase hene by RNA interfernce can increase resistance of Culex quinquefasciatus to Bacillus sphaericus binary toxin.
Woradulayapinija W, Audthob M, Wiwat C* Biocontrol Science & Technology 2015; (Article in Press)
ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา.
75
Surface modification of PLGA nanoparticles by carbopol to enhance mucoadhesion and cell internalization.
Surassmo S*, Saengkrit N, Ruktanonchai UR, Suktham K, Woramongkolchai N, Wutikhun T, Puttipipatkhachorn S. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 2015; 130: 229-236
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. Indexed in=Scopus
76
Synergistic effects of fosfomycin and carbapenems against carbapenem-resistant Pseudomonas aeruginosa clinical isolates.
Kunakonvichaya B, Thirapanmethee K., Khuntayaporn P, Montakantikul P, Chomnawang MT*. International Journal of Antimicrobial Agents 2015; 45(5): 556-557
ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=4.259 Indexed in=Scopus
77
The Quality of Life in Thai Patients with Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders.
Siritho S, Pasogpakdee P, Apiwattanakul M, Prayoonwiwat N, Chankrachang S, Chanatittarat C, Chaikledkaew U. Multiple sclerosis journal 2015; 21(6): 825-826
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=ISI
78
The treatment of keloids and hypertrophic scars with intralesional bleomycin in skin of color.
Payapvipapong K*, Niumpradit N, Piriyanand C, Buranaphalin S, Nakakes A. Journal of Cosmetic Dermatology 2015; 14(1): 83-90.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=1 Indexed in=Scopus
79
Thunbergia laurifolia extract ameliorates cognitive and emotional deficits in olfactorectomized mice.
Rojsanga P, Sithisarn P, Tanaka K, Mizuki D, Matsumoto K. Pharmaceutical Biology 2015; 53(8): 1141-1148
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. IF=1.241 Indexed in=Scopus, Pubmed
80
Urinary bisphenol A detection is significantly associated with young and obese Thai children.
Pornkunwilai S, Nosoongnoen W, Jantarat C, Wachrasindhu S, Supornsilchai V*. Asian Biomedicine 2015; 9(3): 363-372
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=0.131 Indexed in=Scopusผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ


1
Acut and Sub-Chronic Toxicity of Tri-Sa-Maw Recipe in Rats.
Nanna U*, Jaijoy K, Lertprasertsuke N, Soonthornchareonoon N, Sireeratawong S. Journal of the Medical Association of Thailand. 2015 98(2).
ผลงานจาก: .
2
Alleviation of Hypertension and Oxidative Stress by Momordica cochinchinensis Aril Extract in Rats with Nitric Oxide Deficiency.
Jan-on G, Kukongviriyapan U*, Pakdeechote P, Kukongviriyapan V, Kongsaktrakoon B, Boonla O. Srinagarind Medical Journal. 2015; 30(3): 229-235.
ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา.
3
Analgesic and Antipyretic Activity of Tri-Sa-Maw Recipe.
Nanna U*, Jaijoy K, Soonthornchareonoon N, Sireeratawong S. Journal of the Medical Association of Thailand. 2015 98(2): S16-S21.
ผลงานจาก: .
4
Attitude toward Generation Y: A case study of the participants of the seminar "Understanding, engaging, retaining and motivating Generation Y to enhance organization’s productivity ".
Anuratpanich L*. Veridian E-Journal, Silpakorn University. 2015; 8(1): 39-47.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
5
Chemical and physical stability investigations of captopril extemporaneous suspension for oral administration.
Sathapanapitagkit N, Prokati M, Leanpolchareanchai J, Chantasart D, Laohajeeraphan M, Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 42 (3), 126-134
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, งานคลังและพัสดุ.
6
Chemical compositions and antibacterial activity of essential oil from dill fruits (Anethum graveolens L.) cultivated in Thailand.
Ruangamnart A, Buranaphalin S, Temsiririrkkul R, Chuakul W, Pratuangdejkul J*. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 42 (3), 135-143
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี, ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์, ภาควิชาจุลชีววิทยา.
7
Comparison of Two Locations for Recording Intracardiac Conductivity in Anesthetized Dogs.
Saengklub N, Limprasutr V, Sawangkoon S, Buranakar C, Chaiyabutr N, Kijtawornrat A*. The Thai Journal of Veterinary Medicine. 2015; 45(1): 35-41.
ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา.
8
Determination on Antioxidant Capacity and TLC Analysis of Ten Thai Russula Mushroom Extracts.
Jaengklang C, Jarikasem S, Sithisarn P, Klungsupya P*. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 10: 241-250.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Indexed in=.
9
Development and validation of chemometrics-assisted spectrophotometric method for determination of clotrimazole in the presence of betamethasone valerate.
Phechkrajang CM*, Siriratawan W, Narapanich K, Thanomchat K, Kantanawat P, Srikajhondei W, Khajornvanitchot V ,Sakchaisri K. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 42 (1), 1-7
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี, ภาควิชาเภสัชวิทยา.
10
Drug Management in Tambon Health Promoting Hospitals: A systematic review.
Prasert V, Chanjaruporn F*. Journal of Public Health and Development 2015; 13(1): 47-59.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=.
11
Effect of hydrophobic nanoparticle cores on the characteristics of poly(ε-caprolactone)-co-d-α-tocopheryl polyethylene glycol 1000 succinate nanoparticles loaded with camptothecin.
Sirithananchai Y, Junyaprasert VB, Sakchaisri K, Suksiriworapong J*. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 42 (4), 169-177
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชวิทยา.
12
Effect of Tri-Sa-Maw Recipe on Gastrointestinal Regulation and Motility.
Wannasiri S*, Jaijoy K, Chiranthanut N, Soonthornchareonoon N, Sireeratawong S. Journal of the Medical Association of Thailand. 2015 98(2): S16-S21.
ผลงานจาก: .
13
Effects of Ya-hom on cardiovascular functions after long-term oral administration in rats.
Nernpermpisooth N, Thirawarapan SS*, Suvitayavat W, Kitpati W, Bunyapraphatsara N. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 42 (2), 55-63
ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย.
14
Formulation and quality control of readily dissolving drink powder from Antidesma ghaesembilla fruits.
Sithisarn P*, Gritsanapan W, Jateleela S Chiang Mai University Journal of Natural Sciences 2015; 14(1): 89-101
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม.
15
Gastric ulcer protective effect of the Curcuma comosa traditional formula in rats.
Suvitayavat W*, Yaithummasarn P, Sribusarakum A, Pratuangdejkul A, Prathanturarug S, Thirawarapan S, Soonthornchareonnon N, Saralamp P. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 42 (3), 101-109
ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา, สำนักงานข้อมูลสมุนไพร, ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย.
16
Hemostatic effect of n-hexane extracts of Jatropha curcas Linn leaf.
P Wongkrajang, Nurlely , Phornchirasilp S*, Temsiririrkkul R, Thongpraditchote S, Ruangwises N, Mitrevej A, Khammanit R, Hanyongyuth R. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 42 (3), 110-117
ผลงานจาก: งานบริการวิชาการและพัฒนาธุรกิจ, งานคลังและพัสดุ, ภาควิชาเภสัชวิทยา, ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์, ภาควิชาสรีรวิทยา, ภาควิชาเภสัชเคมี, ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม.
17
In vivo anti-inflammatory and in vitro antioxidant activities of a Thai traditional formula, Rid-si-duang-ma-ha-kan, for hemorrhoid treatment.
Klinthong S, Khammanit R, Phornchirasilp S, Temsiririrkkul R, Siriwatanametanon N*. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 42 (3), 144-152
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา, ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์.
18
Molecular Docking and Anti-acetylcholinesterase Activity of (N-(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4yl)methyl)-4- hydroxy-3-methoxycinnamamide.
Dongyai S*, Kitphathi W, Saraya S, Sripha K, Pratuangdejkul J. KKU Research Journal (Graduate Studies). 2015; 15(3): 56-67.
ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา, ภาควิชาเภสัชเคมี.
19
Pharmacy Leadership Development: A case study of JCI accredited private hospitals in Thailand.
Anuratpanich L*. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 42 (1), 14-22
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
20
Protection of antioxidative damage on erythrocytes of Thai traditional recipe “Ya-hom”.
Nonthasawadsri P, Wanchai A, Kitphati W*, Wongkrajang Y, Temsiririrkkul R, Peungvicha P. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 42 (2), 64-70
ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา, ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์.
21
Safety Profile of Voriconazole in Thai patients: A Retrospective, Descriptive Study.
Montakarntikul P, Putthipokin K, Watcharananon SP, Chulavatnatol S*. Songklanagarind Medical Journal 2015; 33(3): 153-163.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
22
Short native α-helical cationic antimicrobial peptides: promising alternative antibiotics.
Jittikoon J*. The Thai Journal of Pharmaceutical sciences 2015; 39(1): 1-9.
ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี.
23
Validation of analytical method for captopril extemporaneous preparations by high performance liquid chromatography.
Leanpolchareanchai J, Suksiriworapong J*. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 42 (2), 85-92
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
24
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21.
ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช*. HRi : Journal of Human Resource intelligence. 2015; 10(1): 10-13.
ผลงานจาก: .

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015