หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ตอบปัญหาเรื่องยาโดยเภสัชกรหน่วยคลังข้อมูลยายา ฟาร์เท็ค และยา แอคติเฟด เป็นกลุ่มยาที่รักษาป้องกันอาการเป็นหวัด คัดจมูก น้ำมูกไหล เหมือนกันหรือไม่คะ การรับประทานยา ควรต้องแยกออกจากกัน หรือทานร่วมกันได้คะ ขอบคุณค่ะ


รหัสคำถาม: 1603 ถามโดย: พิมพ์ปวีณ์ พรพงศ์รุ่งเรือง (บุคคลทั่วไป) เมื่อ: 10/07/2009-14:48:01 -- อ่านแล้ว 69916 คร้ัง


คำตอบจากเภสัชกร เภสัชกรศุภทัต ชุมนุมวัฒน์

ยาฟาเทค (Fatec® )เป็นชื่อการค้าของยา cetirizine dihydrochloride ซึ่งเป็นยาในกลุ่มยาแก้แพ้ มีข้อบ่งใช้ สำหรับ บรรเทาอาการโรคภูมิแพ้ทางจมูก(allergic rhinitis), อาการผื่นแพ้ทางผิวหนังทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังยาแอคติเฟด(Actifed®) เป็นยาที่มีส่วนผสมของtripolidine hydrochloride ที่เป็นยาในกลุ่มยาแก้แพ้ และ Pseudoephedrine hydrochloride ซึ่งเป็นยาที่ช่วยลดอาการคัดจมูก [1] ยา Actifed® มีข้อบ่งใช้ คือ บรรเทาอาการโรคภูมิแพ้ทางจมูก (allergic rhinitis), ไข้ละอองฟาง (hay fever), อาการคัดจมูก(nasal congestion) และ หวัด (common cold) [1]ดังนั้นจะเห็นได้ว่ายาทั้งสองตัวใช้ได้ทั้งป้องกันและรักษาโรคภูมิแพ้จมูก แต่ Fatec® จะไม่ช่วยรักษาหรือไม่ช่วยป้องกันอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล จามจากโรคหวัด (โรคหวัดจะมีอาการจาม คัดจมูก น้ำมูกไหล เหมือนภูมิแพ้จมูก แต่จะมีไข้ด้วย เพราะโรคหวัดเป็นโรคติดเชื้อไวรัส ในขณะที่ภูมิแพ้จมูกเกิดจากการแพ้ ไม่มีการติดเชื้อร่วมด้วย) ดังนั้นหากผู้ถามต้องการรักษาโรคหวัด ต้องเลือก Actifed® หรือยาอื่นๆ ที่มีสูตรเดียวกันกับ Actifed® เช่น Nasolin®, Actiplex®, Adulfed®, Actil® เป็นต้น อย่างไรก็ตาม Actifed® ก็ไม่สามารถใช้ป้องกันโรคหวัดได้ การป้องกันโรคหวัดทำได้โดยการหลีกเลี่ยงที่จะสัมผัสกับผู้ป่วยที่เป็นโรคหวัด การใช้หน้ากากสวมเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากผู้ป่วยที่จามใส่ การล้างมือเป็นระยะเพื่อป้องกันไม่ให้เผลอนำเชื้อที่ติดมื้อเข้าตัวเรา การออกกำลังกายสม่ำเสมอ เป็นต้นนอกจากนี้ ข้อแตกต่างระหว่างยา Fatec® และ Actifed® คือ1. ยา Fatec® มีผลข้างเคียงที่ทำให้ง่วงซึมน้อยกว่า Actifed® ดังนั้นการใช้ Actifed® ต้องระมัดระวังการขับรถ หรือการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร เพราะอาจเผลอเรอเกิดอุบัติเหตุได้2. ยา Fatec® ไม่สามารถลดอาการคัดจมูกได้เหมือน Actifed®และเนื่องจาก Actifed® สามารถใช้รักษาโรคหวัดได้เท่านั้น จึงไม่มีประโยชน์ที่จะใช้ Fatec® ร่วมด้วย นอกจากนี้ การเลือกใช้ยาตัวใดจะขึ้นกับปัจจัยของผู้ที่รับประทานยาในแต่ละกรณี เช่น ประวัติแพ้ยา ประวัติโรคประจำตัวที่อาจทำให้ใช้ยาบางชนิดไม่ได้ ประวัติยาที่รับประทานประจำที่อาจจะตีกับยาที่จะเริ่มใช้ เป็นต้น จึงควรจะปรึกษาเภสัชกรทุกครั้งก่อนจะเริ่มใช้ยาอ้างอิงจาก:
1. MIMs 114th 2009, P. 106,443

ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (106 KB.)ดูคำถามทั้งหมดDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service