หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ตอบปัญหาเรื่องยาโดยเภสัชกรหน่วยคลังข้อมูลยาxarator ต่างจาก lipitor ยังไงคะ?


รหัสคำถาม: 2323 ถามโดย: 1105 (นักศึกษา) เมื่อ: 08/11/2010-19:02:20 -- อ่านแล้ว 20744 คร้ัง


คำตอบจากเภสัชกร ภญ. ศยามล สุขขา

Xalator® และ Lipitor® คือชื่อการค้าของ atorvastatin โดยทั่วไปความแตกต่างของยาที่เป็น original (brand-name drug) กับยา local made (generic drug) คือ bioequivalence (ชีวสมมูลของยา) ซึ่งหมายถึงความเท่าเทียมกันของค่า bioavailability ของยา local made เมื่อเปรียบเทียบกับยา original drug ซึ่งต้องศึกษาเปรียบเทียบที่ขนาดยาเท่ากัน ภายใต้สภาวะเดียวกัน จากการศึกษาดังกล่าวจะใช้พิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ยาทั้งสองมีความแตกต่างทางด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัยรวมทั้งคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลทางการแพทย์ของยาหรือไม่ค่ะ

อ้างอิงจาก:
-

ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (105 KB.)ดูคำถามทั้งหมดDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service