หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ตอบปัญหาเรื่องยาโดยเภสัชกรหน่วยคลังข้อมูลยาการใช้ยา synto กับ methergin ในระยะหลังคลอดแตกต่างกันอย่างไรคะ ?


รหัสคำถาม: 3138 ถามโดย: แว่นแว่น (นักศึกษา) เมื่อ: 19/09/2012-23:55:43 -- อ่านแล้ว 52833 คร้ัง


คำตอบจากเภสัชกร คลังข้อมูลยา

ยา oxytocin (หรือ syntocinon) เป็นยาที่ใช้ในการป้องกันและรักษาการตกเลือดหลังคลอด ที่เกิดจากมดลูกบีบรัดตัวไม่ดี โดยยาจะออกฤทธิ์โดยตรงต่อกล้ามเนื้อมดลูก และกระตุ้นการบีบตัวของเซลล์สร้างน้ำนม ส่วนใหญ่จะใช้เป็นยาตัวแรก เพราะอาการข้างเคียงน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับยาตัวอื่น ๆ ส่วน Methylergonovine (หรือ Methergine) เป็น ergot alkaloids ยานี้จะช่วยให้มดลูกบีบโดยการหดเกร็งที่แรงขึ้น จึงเหมาะสมสำหรับการตกเลือดหลังคลอดที่มดลูกไม่หดตัว ยานี้ออกฤทธิ์ได้เร็วและระยะเวลาออกฤทธิ์นาน แต่อาจทำให้ความดันโลหิตสูงอย่างรุนแรงและกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

อ้างอิงจาก:
1. Methylergonovine. In DRUGDEX® Evaluations. [Online].2012 Sep 24. Available from: MICROMEDEX Healthcare Series; 2012. [Cited 2012 Sep 24]
2. ภาวะตกเลือดหลังคลอด.[Online]. Available from: http://www.med.cmu.ac.th/dept/obgyn/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=258:postpartum-hemorrhage&catid=39&Itemid=310
3. สุธิต คุณประดิษฐ์ .การตกเลือดหลังคลอด. [Online]. Available from: http://203.114.124.98/gyne/images/technical/Guidline/15.pdf


ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (105 KB.)ดูคำถามทั้งหมดDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service