หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ข่าวยาประจำสัปดาห์


      ดูข่าวยาทั้งหมด    


Cerebrolysin: ความหวังของโรคสมองเสื่อม (vascular dementia)


ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2556 -- อ่านแล้ว 22026 ครั้ง

Cerebrolysin เป็นยาที่ได้จากโปรตีนในสมองของหมู พบว่ายานี้สามารถเพิ่ม cognitive function (ความสามารถในการเรียนรู้) ในผู้ป่วยที่เป็น vascular dementia (โรคสมองเสื่อมที่มีสาเหตุมาจากหลอดเลือดที่นำเลือดไปเลี้ยงสมองถูกทำลาย) ซึ่งผู้ป่วยที่เป็น vascular dementia นั้นจะมีความสามารถในการคิดช้าลง มีสมาธิสั้นลง และอาจเกิดอาการชักหรือเกิดอาการสับสนอย่างรุนแรงขึ้นได้ ในปัจจุบันยังไม่มีแนวทางการรักษาโรค vascular dementia ที่แน่ชัด จากผลการวิจัยทั้ง 6 ชิ้นซึ่งได้ศึกษาในผู้ป่วย 597 คน ชี้ให้เห็นว่าผู้ป่วยที่ได้รับยา Cerebrolysin มี cognitive function ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลตามมาตรฐานเพียงอย่างเดียวหรือผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอก นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ป่วยที่ได้รับยา Cerebrolysin มีลักษณะทางคลินิกที่ดีขึ้นอีกด้วย จึงมีการแนะนำให้ใช้ในการรักษาระยะยาวซึ่งจะช่วยให้ได้ประโยชน์จากยามากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม มีงานวิจัยเพียง 2 ชิ้นเท่านั้นที่ทำการศึกษาผลของยานี้ในระยะยาว โดย Mr. Li He นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเสฉวน กล่าวว่า ‘จากงานวิจัยที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่ายา Cerebrolysin ช่วยให้ผู้ป่วยมี cognitive function และ global function (ความเจ็บป่วยทางจิตใจ) ที่ดีขึ้นในผู้ป่วย vascular dementia ที่มีความรุนแรงของอาการระดับอ่อนจนถึงระดับปานกลาง แต่เนื่องจากมีงานวิจัยจำนวนน้อย ประกอบกับความแตกต่างกันของงานวิจัยแต่ละชิ้น รวมทั้งอาจมีความลำเอียงเกิดขึ้นในบางงานวิจัยและขาดการติดตามผลในระยะยาว ด้วยเหตุนี้ จึงยังไม่แนะนำให้ใช้ยา Cerebrolysin เป็นยาหลักในการรักษา vascular dementia’

ในเรื่องของความปลอดภัยนั้นพบว่า ไม่มีผู้ป่วยรายใดที่เกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรงจากการใช้ยา ส่วนอาการข้างเคียงที่ไม่รุนแรงนั้นพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มที่ได้รับยาและกลุ่มที่ไม่ได้รับยา ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายา Cerebrolysin นั้นมีความปลอดภัยในการใช้ในผู้ป่วย vascular dementia แต่อย่างไรก็ตาม การบริหารยาทางหลอดเลือดดำนั้นอาจเป็นอุปสรรคในการนำมายานี้มาใช้ในผู้ป่วยได้By Traci PedersenAssociate News Editor

Reviewed by John M. Grohol, Psy.D. on February 3, 2013APA Reference

Pedersen, T. (2013). New Drug Cerebrolysin Shows Promise for Dementia. Psych Central. Retrieved on February 12, 2013, from http://psychcentral.com/news/2013/02/03/new-drug-cerebrolysin-shows-promise-for-dementia/51116.html

อ้างอิงจาก:
http://psychcentral.com/news/2013/02/03/new...

ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (106 KB.)      ดูข่าวยาทั้งหมด    


DIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service