หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ข่าวยาประจำสัปดาห์1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Last >> 


1. Opioids…มีการใช้มากเกินไป
สัปดาห์ที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 -- ยาในกลุ่ม opioids มีการใช้กันมากในการบรรเทาอาการปวดเรื้อรังโดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคมะเร็ง บางประเทศเช่น สหรัฐอเมริกาและแคนาดาประสบปัญหาเกี่ยวกับ opioid crisis เนื่องจากมีการใช้ opioids กันมากในทุกวัยโดยบางรายใช้ในขนาดสูง ส่วนหนึ่งเกิดปัญหาการติดยาผ่านการ... อ่านแล้ว 367 ครั้ง
2. Vancomycin…ยังคงเป็นยาที่ดีสำหรับแบคทีเรียที่ดื้อยา
สัปดาห์ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 -- Vancomycin เป็น glycopeptide antibiotic มีใช้มาตั้งแต่ราวกลางทศวรรษ 1950 ปัจจุบันยังเป็นยาที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาการติดเชื้อรุนแรงที่เกิดจาก Gram-positive bacteria รวมถึง methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) ส่วนใหญ่ให้ยาเข้าทางหลอดเล... อ่านแล้ว 488 ครั้ง
3. Caspofungin…เตือนอีกถึงความเสี่ยงต่อปฏิกิริยาทางผิวหนังแบบรุนแรง (severe skin reactions)
สัปดาห์ที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 -- Caspofungin เป็นยาต้านรา (antifungal) ทำเป็นยาในรูปเกลือ acetate ให้เข้าหลอดเลือดดำแบบ infusion ใช้รักษาโรคราแอสเพอร์จิลลัส (aspergillosis) และโรคราเเคนดิดา (candidiasis) ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ยานี้ออกฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์ β(1,3)-D-gluca... อ่านแล้ว 414 ครั้ง
4. Fingolimod…อาจเกิด rebound syndrome (multiple sclerosis) เมื่อหยุดยาหรือเปลี่ยนยา
สัปดาห์ที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 -- Multiple sclerosis (MS) เป็นโรคภูมิต้านตนเองชนิดหนึ่งที่มีการทำลาย myelin รอบ axon โดยเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน (immune cells) เกิดขึ้นที่ระบบประสาทส่วนกลาง มียาหลายอย่างที่นำมาใช้รักษาโรคนี้ ยาที่มีบทบาทสำคัญในการรักษาจะออกฤทธิ์เกี่ยวข้องกับการปรับระบบ... อ่านแล้ว 328 ครั้ง
5. Avelumab…PD-L1 monoclonal antibody ที่ใช้รักษา Merkel cell carcinoma
สัปดาห์ที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 -- Merkel cell carcinoma เป็นมะเร็งประสาทต่อมไร้ท่อ (neuroendocrine carcinoma) ชนิดหนึ่ง พบได้ยาก เกิดกับ Merkel cell ที่อยู่ใต้ผิวหนัง พบได้บริเวณใบหน้า คอและศีรษะ มะเร็งชนิดนี้โตเร็วและมีอันตรายมาก การรักษามีหลายวิธีขึ้นกับระยะโรคคล้ายกับการรักษาโรคมะ... อ่านแล้ว 433 ครั้ง
6. Finasteride กับภาวะซึมเศร้าและความคิดอยากฆ่าตัวตาย
สัปดาห์ที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 -- Finasteride เป็น 5α-reductase-type-2 inhibitor (ออกฤทธิ์ยั้งเอนไซม์ 5α-reductase ชนิด type 2) จึงขัดขวางการเปลี่ยน testosterone ไปเป็น 5α-dihydrotestosterone (DHT) ซึ่งฮอร์โมนนี้มีความสำคัญต่อการเจริญและพัฒนาการของอวัยวะเพศชาย ยาในขนาด... อ่านแล้ว 1364 ครั้ง
7. Valproate…เพิ่มมาตรการจำกัดการใช้ในสตรีวัยเจริญพันธุ์
สัปดาห์ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 -- Valproate เป็นยากันชัก (anticonvulsant) นอกจากใช้รักษาโรคลมชัก (epilepsy) แล้ว ยังใช้รักษาโรคอารมณ์สองขั้ว (bipolar disorder) และบางผลิตภัณฑ์ใช้ป้องกันอาการของโรคไมเกรน (migraine) ด้วย ก่อนหน้านี้มีข้อมูลเกี่ยวกับ valproate (valproic acid) ว่าอาจลดค่... อ่านแล้ว 886 ครั้ง
8. Bezlotoxumab…รักษาอาการท้องเดินจาก Clostridium difficile
สัปดาห์ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 -- Clostridium difficile เป็น anaerobic Gram-positive rod ที่ทำให้เกิดโรคท้องเดิน เชื้อที่ก่อโรคสร้างท็อกซินหลายชนิด ที่สำคัญคือ toxin A, toxin B และ binary toxin ซึ่ง toxin A และ toxin B ทำให้ลำไส้เกิดการอักเสบเฉียบพลัน ส่วน binary toxin อาจมีบทบาทในกา... อ่านแล้ว 792 ครั้ง
9. Tramadol…เตือนอีกถึงความเสี่ยงต่อการเกิดผลเสียต่อการหายใจที่รุนแรง (serious breathing problems)
สัปดาห์ที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 -- Tramadol เป็นโอปิออยด์สังเคราะห์ที่ใช้ระงับปวด (synthetic opioid analgesic) โดยใช้กับอาการปวดระดับปานกลางจนถึงรุนแรงในผู้ใหญ่ ไม่ใช้ในผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี (มีข้อยกเว้นสำหรับบางกรณี) ยานี้ถูกเปลี่ยนแปลงโดยเอนไซม์หลายชนิดที่สำคัญคือ CYP2D6 และ CYP3A... อ่านแล้ว 1771 ครั้ง
10. Interferon beta…เตือนอีกถึงความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดแดงขนาดเล็กและหลอดเลือดฝอย (thrombotic microangiopathy)
สัปดาห์ที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 -- Interferon beta (IFN-ß) เป็นยาที่ใช้รักษา multiple sclerosis การใช้ยานี้อาจเสี่ยงต่ออันตรายจากการเกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือดแดงขนาดเล็กและหลอดเลือดฝอย (thrombotic microangiopathy; TMA) โดยอาจเกิด thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) หรือ hemol... อ่านแล้ว 740 ครั้ง
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Last >> DIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service