หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ข่าวยาประจำสัปดาห์


      ดูข่าวยาทั้งหมด    


ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ยา leucotriene modifiers


ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 3 เดือน มิถุนายน ปี 2552 -- อ่านแล้ว 4680 ครั้ง

ในวันที่ 12 มิถุนายน ที่ผ่านมาองค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาได้ขอให้ยา Singulair® Accolate® Zyflo® และ Zyflo CR® เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับข้อระวังในการใช้ยาเนื่องจากพบรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาดังกล่าวข้างต้นได้แก่ การมีพฤติกรรมและอารมณ์เปลี่ยนแปลง Singulair ใช้ในการรักษาโรคหืดและอาการของโรคภูมิแพ้ ส่วน Accolate® Zyflo® และ Zyflo CR® มีข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคหืดเท่านั้น ยาทั้งสี่ตัวนี้เป็น leukotriene inhibitors ซึ่งออกฤทธิ์เกี่ยวข้องกับกระบวนการตอบสนองต่อการอักเสบในร่างกาย โดย FDA ได้รับรายงานว่าผู้ป่วยที่ใช้ยาเหล่านี้เกิดอาการทางจิตและประสาท (neuropsychiatric events) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและอารมณ์ได้แก่ กระสับกระส่าย ก้าวร้าว วิตกกังวล ฝันร้าย เกิดภาพหลอน ซึมเศร้า นอนไม่หลับ ฉุนเฉียวง่าย มีความคิดและพฤติกรรมในการฆ่าตัวตายและมีอาการสั่น ซึ่งจากการทบทวนการศึกษาของยาทางคลินิกยังไม่พบข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ยาและความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย FDA จึงได้แนะนำในการใช้ยาว่าทั้งผู้ป่วยและบุคลลากรทางการแพทย์ควรตระหนักถึงอาการไม่พึงประสงค์ของยาดังกล่าวเมื่อมีการใช้ยา ผู้ป่วยควรพูดคุยกับผู้ดูแลรักษาเมื่อเกิดอาการไม่พึงประสงค์ขึ้นและควรพิจารณาหยุดยาเมื่อมีอาการทางจิตและประสาทเกิดขึ้น ซึ่งบริษัทผู้ผลิต Singulair® จะได้ทำการปรับปรุงเอกสารกำกับยาเกี่ยวกับข้อมูลความปลอดภัยนี้ต่อไป ขณะที่ Accolate® Zyflo® และ Zyflo CR® ยังไม่มีข้อมูลดังกล่าวในเอกสารกำกับยา

อ้างอิงจาก:
http://www.medscape.com/viewarticle/704396...

ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (105 KB.)      ดูข่าวยาทั้งหมด    


DIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service