บริจาคเพื่อคณะฯของเรา

50 ปี เภสัชมหิดล
สู่ความเป็นเลิศด้านเภสัชศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืน

วิธีการบริจาค

บริจาคผ่านช่องทางธนาคาร

ผู้สนใจสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี ผ่านทางตู้ ATM, Internet Banking หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร

บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-461529-9 ชื่อบัญชี "50 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล"


หลังจากโอนแล้ว หากท่านประสงค์รับใบเสร็จรับเงินเพื่อประกอบการขอลดหย่อนภาษี โปรดส่งหลักฐานมายังช่องทางดังนี้

1. ส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านระบบ Online (ทางคณะฯขอแนะนำช่องทางนี้) โดยให้ทำการถ่ายหรือสแกน Slip หรือ capture หน้าจอ แล้วบันทึกเป็นไฟล์รูปภาพ (.jpg หรือ .png) หรือ ไฟล์ PDF เพื่อใช้ upload เข้ามาในระบบ หรือ

 

2. ส่งโทรสารมายัง งานคลังและพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 0-2354-4316 (คุณจรรยา จันทร์เจตนาดี) หรือ

 

3. ส่งทาง E-mail ของ รศ.ดร. วิสุดา สุวิทยาวัฒน์ ที่ wisuda.suv@mahidol.ac.th

 

*** เพื่อป้องกันความผิดพลาดและการซ้ำซ้อนของเอกสาร โปรดเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น ***


บริจาคด้วยตนเองที่คณะฯ

ผู้สนใจสามารถเข้ามาบริจาคได้ด้วยตนเองยังคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ที่หน่วยการเงิน ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์ ในวัน และเวลาราชการ (8.00 - 16.00 น.)


Faculty of Pharmacy, Mahidol University.

447 Sri-Ayuthaya Road, Rajathevi, Bangkok 10400, THAILAND
Designed & Developed by Department of Information Technology, Faculty of Pharmacy, Mahidol University.
Copyright © 2013-2016