ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเรียนเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ INCOMaR ครั้งที่ 7

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ INCOMaR ครั้งที่ 7 โดยสามารถติดต่อได้ผ่านทางเว็บไซต์  http://incomar2017.fmclique.net/
ซึ่งงานประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-24 พ.ย. 2560 ณ โบ๊ตลากูน รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต ในหัวเรื่อง "Mobile.Engagement.Loyality.Data (M.E.L.D.) CrossCulture Perspectives"

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 440 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ยาหอม กับคนวัยทำงาน 44 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service