ข่าวประชาสัมพันธ์


ระบบการขอหนังสือรับรอง Online และการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ Online

ตามที่มหาวิทยาลัยโดยกองทรัพยากรบุคคลได้พัฒนาระบบโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนไปสู่การบริหารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรและเป็นการลดการใช้เอกสารคำร้องขอ และให้เป็นในแนวทางเดียวกัน จึงมีการพัฒนาระบบ 2 ระบบ ดังต่อไปนี้
1.   ระบบการออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน Online
 
2.   ระบบขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ Online
 
โดยให้เริ่มใช้ระบบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พร้อมแนบคู่มือการใช้งานทั้งสองระบบมาด้วยแล้ว

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 526 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


หญ้าปักกิ่ง 1 วินาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service