ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการ Seoul National University Exchange Program – Spring 2017

 โครงการ Seoul National University Exchange Program – Spring 2017สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Seoul National University (SNU) สาธารณรัฐเกาหลี ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2560

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  - เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่ถือสัญชาติไทย

  - มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 (ยกเว้นผู้ที่ประสงค์จะร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ College of Business Administration ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.32)

  - มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL iBT 88 ขึ้นไป หรือ IELTS 6.6 ขึ้นไป หรือ TEPS 560 ขึ้นไป) หรือภาษาเกาหลี (KLTP หรือ TOPIC Level 5 ขึ้นไป)

 

          ขอให้ผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์ พร้อม CV/ Transcript ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 นักศึกษาต้องเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2559


มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 369 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


ดอกคาโมมายล์ 1 นาทีที่แล้ว
วิตามินและแร่ธาตุ 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service