ข่าวประชาสัมพันธ์


รัฐบาลอินเดียให้ทุนศึกษา/ทุนอบรม ประจำปี 2561

รัฐบาลอินเดียให้ทุนศึกษา/ทุนอบรม ประจำปี 2561 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ Trainers Training on Promotion of Self Employment and Skill Development  และ 15 Month Executive Post Graduate Diploma in Managementผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี และมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่แหล่งทุนกำหนด ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.itecgoi.in

มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 642 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุดอ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service