ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการ “การบริหารมหาวิทยาลัยไทยสู่ความเป็นนานาชาติ”

สถาบันคลังสมองของชาติ จัดโครงการ “การบริหารมหาวิทยาลัยไทยสู่ความเป็นนานาชาติ” [University Leadership Programme in Internationalization(LPI)] เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยไทยได้รับทราบถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในแวดวงอุดมศึกษาทั่วโลก และนำมาใช้ในการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย โดยจัดเดินทางไปเข้าร่วมประชุม OECD’s IMHE General Conference 2012 ในหัวข้อ Attaining and Sustaining Mass Higher Education ณ OECD Headquarters กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 16 - 21 กันยายน 2555 ติดต่อสำรองที่นั่ง โทร. 02- 640-0461 ต่อ 115,124 โทรสาร 02-640-0465 หรือทางอีเมล nongyao@knit.or.th, supaporn@knit.or.th ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม นี้ หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเสียค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทางประมาณสองแสนบาท
มีผู้อ่านข่าวนี้ทั้งหมด 1980 ครั้ง


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร


บทความที่ถูกอ่านล่าสุด


สัตว์เลี้ยงกับยา 20 วินาทีที่แล้ว
คอนแทคเลนส์ 1 นาทีที่แล้ว

อ่านบทความทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service