เปิดการแสดงสี
เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา Click !!

เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 1/359  
เภสัชมหิดลเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ตั้งแต่ 12 ตุลาคม 2560 ถูกเปิดอ่านแล้ว 85 ครั้ง

เภสัชมหิดลรับการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA สาขาวิชาเภสัชการ (นานาชาติ)

ตั้งแต่ 11 ตุลาคม 2560 ถูกเปิดอ่านแล้ว 52 ครั้ง

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kyushu University นำเสนอผลการฝึกอบรม

ตั้งแต่ 10 ตุลาคม 2560 ถูกเปิดอ่านแล้ว 74 ครั้ง

เภสัชมหิดลรับการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล (นานาชาติ)

ตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2560 ถูกเปิดอ่านแล้ว 108 ครั้ง

เภสัชมหิดลต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก West Virginia University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตั้งแต่ 5 ตุลาคม 2560 ถูกเปิดอ่านแล้ว 184 ครั้ง

  หน้า 1/359  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


งานประชุมวิชาการที่กำลังเปิดรับสมัคร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service