เหตุการณ์สำคัญในเภสัชมหิดล

  หน้า 1/348  
เภสัชมหิดลต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City ประเทศเวียดนาม

ตั้งแต่ 16 สิงหาคม 2560 ถูกเปิดอ่านแล้ว 9 ครั้ง

อาจารย์เภสัชมหิดลได้รับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิงในวารสาร (Citation) สูงสุดสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ตั้งแต่ 16 สิงหาคม 2560 ถูกเปิดอ่านแล้ว 27 ครั้ง

เภสัชมหิดลจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

ตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2560 ถูกเปิดอ่านแล้ว 35 ครั้ง

เภสัชมหิดลจัดงาน Meet the Dean & Admin Team

ตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2560 ถูกเปิดอ่านแล้ว 55 ครั้ง

เภสัชมหิดลจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Pharmacy Review and Update Series 2017

ตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2560 ถูกเปิดอ่านแล้ว 31 ครั้ง

  หน้า 1/348  
เหตุการณ์สำคัญ ข่าวที่ปรากฎในสื่อ ข่าวจากมหาวิทยาลัย


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service