งานประชุมวิชาการ

เพิ่มเพื่อน
คลิกและเพิ่มเราเป็นเพื่อน เพื่อรับข่าวงานประชุมวิชาการของคณะฯ ผ่าน Line บนมือถือ

งานประชุมที่กำลังเปิดรับสมัคร

งานประชุมที่จะมาถึง

17-19 พฤษภาคม 2560
ก้าวทันเครื่องสำอาง 2 : All About Sunscreen  -  ดูรายละเอียด   

25-26 พฤษภาคม 2560
การประชุมเภสัชจุลชีววิทยาครั้งที่ 3: Vaccines for Emerging and Re-emerging Infectious Diseases  -  ดูรายละเอียด   

1-2 มิถุนายน 2560
การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริการทางการแพทย์  -  ดูรายละเอียด   

5-6 มิถุนายน 2560
การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ  -  ดูรายละเอียด   

8-9 มิถุนายน 2560
ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา ครั้งที่ 16 เรื่อง เภสัชวิทยาของยาใหม่  -  ดูรายละเอียด   

14-15 มิถุนายน 2560
รู้ทันการสูงวัย : การดูแลสมองและกระดูก (Smart Aging : Brain and Bone)  -  ดูรายละเอียด   

20 มิถุนายน 2560
Update สมุนไพร 2 : สมุนไพร Champion Products  -  ดูรายละเอียด   

ดูงานประชุมทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service