งานประชุมวิชาการ

เพิ่มเพื่อน
คลิกและเพิ่มเราเป็นเพื่อน เพื่อรับข่าวงานประชุมวิชาการของคณะฯ ผ่าน Line บนมือถือ

งานประชุมที่กำลังเปิดรับสมัคร

งานประชุมที่จะมาถึง

5-8 มีนาคม 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ลิควิดโครมาโทกราฟีสำหรับงานเภสัชวิเคราะห์ Efficiency enhancement for high performance liquid chromatography in Pharmaceutical Analysis  -  ดูรายละเอียด   

2-4 เมษายน 2561
Pharmacotherapy of Interesting Common Diseases 2018  -  ดูรายละเอียด   

8-9 พฤษภาคม 2561
รู้ทันการสูงวัย : หัวใจและปอด (Smart Aging : Heart and Lung)  

16-18 พฤษภาคม 2561
Microbiological testing of non-sterile products : Step-by-Step practical approach to quality control  

7 มิถุนายน 2561
งานปาฐกถาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

8-9 มิถุนายน 2561
งานประชุมวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะเภสัชศาสตร์ 50 ปี เภสัชมหิดล  

5-6 กรกฎาคม 2561
การประชุมวิชาการเภสัชอุตสาหกรรม ครั้งที่ 13 เรื่อง วิทยาการก้าวหน้าของสารช่วยทางเภสัชกรรมและวัสดุบรรจุ  -  ดูรายละเอียด   

ดูงานประชุมทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service