งานประชุมวิชาการ

เพิ่มเพื่อน
คลิกและเพิ่มเราเป็นเพื่อน เพื่อรับข่าวงานประชุมวิชาการของคณะฯ ผ่าน Line บนมือถือ

งานประชุมที่กำลังเปิดรับสมัคร

 

งานประชุมที่จะมาถึง

8-9 พฤษภาคม 2561
รู้ทันการสูงวัย : หัวใจและปอด (Smart Aging : Heart and Lung)  -  ดูรายละเอียด   

16-18 พฤษภาคม 2561
Microbiological testing of non-sterile products : Step-by-Step practical approach to quality control  -  ดูรายละเอียด   

7 มิถุนายน 2561
งานปาฐกถาเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล “๕๐ ปีแห่งการพัฒนา เภสัชมหิดลสู่ความเป็นเลิศด้านเภสัชศาสตร์เพื่อการ พัฒนาประเทศไทยและแนวทางในอนาคต”  

8-9 มิถุนายน 2561
งานประชุมวิชาการเพื่อฉลองครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล: Innovation in Pharmaceutical Sciences and Clinical Use of Drugs & Health Products  -  ดูรายละเอียด   

5-6 กรกฎาคม 2561
การประชุมวิชาการเภสัชอุตสาหกรรม ครั้งที่ 13 เรื่อง วิทยาการก้าวหน้าของสารช่วยทางเภสัชกรรมและวัสดุบรรจุ  -  ดูรายละเอียด   

18-20กรกฎาคม 2561
Pharmacy Review and Update Series 2018 : Pain and Palliative Care Management  -  ดูรายละเอียด   

24-25 กรกฎาคม 2561
การขึ้นทะเบียนตำรับยา ครั้งที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขึ้นทะเบียนตำรับยา:บริบทใหม่ในตำรายา (Efficiency Enhancement for Drug Registration Process: Emerging Contexts in Pharmacopoeias)  -  ดูรายละเอียด   

ดูงานประชุมทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service