วารสาร หนังสือ และฐานข้อมูล


วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
The Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences (MU J PHARM) is an international journal in English published three times annually by the Faculty of Pharmacy, Mahidol University. The Journal focuses on all areas of pharmaceutical sciences and related disciplines.

สารคลังข้อมูลยา ISSN 2286-6272
อัปเดทข่าวสารในวงการยาล่าสุดผ่านบทความพิเศษ พร้อมรับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง

โทรศัพท์: +66 02 644 8685-91 ต่อ 5301 หรือ Email: nongluck.soo@mahidol.ac.th , warunee.bua@mahidol.ac.th
ฐานข้อมูลสมุนไพรไทย
ค้นหาข้อมูลงานวิจัย ข้อมูลสมุนไพรแต่ละชนิด ข้อมูลตำรับยา จากการรวบรวมงานวิจัยสมุนไพรไทยจากวารสารในประเทศ ปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท เอก สำหรับวารสารต่างประเทศจัดเก็บเฉพาะงานที่ทำวิจัยสมุนไพรจากประเทศไทยเท่านั้น

ฐานข้อมูลสมุนไพรอื่นๆโดยสำนักงานข้อมูลสมุนไพร
แหล่งรวบรวมและให้บริการข้อมูลสมุนไพรในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และอิเลคทรอนิคส์ ภายใต้ความตกลงร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โทรศัพท์ +66 02 644 8685 ต่อ 5305,5316 หรือ Email: headpypi@mahidol.ac.th

ดูงานประชุมทั้งหมด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service