หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ข่าวยาประจำสัปดาห์


ดูข่าวยาทั้งหมด

ตอบปัญหาเรื่องยา


ดูคำตอบทั้งหมด

ความเป็นมาของหน่วยคลังข้อมูลยา


"คลังข้อมูลยา" ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 ภายใต้นโยบายและการสนับสนุนของ อาจารย์ ประดิษฐ์ หุตางกูร คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นคณบดีท่านแรกของคณะเภสัชศาสตร์นี้ โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งหลายท่านด้วยกัน อันได้แก่ ศาสตราจารย์ ฉวี บุนนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิ้นจี่ หวังวีระ, รองศาสตราจารย์ เฉลิมศรี ภุมมางกูร และ รองศาสตราจารย์ธิดา นิงสานนท์ "คลังข้อมูลยา" เมื่อแรกเริ่มถูกจัดตั้งเป็นโครงการเฉพาะกิจสิ้นสุดภายใน 5 ปี ตามระเบียบราชการในสมัยนั้น ต่อมาในสมัยที่ รองศาสตราจารย์ ปราณี ใจอาจ ดำรงตำแหน่งคณบดี (พ.ศ. 2530-2534) รศ.เฉลิมศรีซึ่งดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนาและวางแผนในขณะนั้น ได้เสนอโครงการนี้เข้าไปอยู่ภายใต้งานบริการวิชาการในการปรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 6 ทำให้ "คลังข้อมูลยา" เปลี่ยนสภาพจากโครงการเฉพาะกิจเป็นโครงการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน.


DIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ประกาศ
CPE ปี 2559 /4 หน่วยกิต ยังไม่หมดอายุ!!
**บทความ 4 เรื่อง ยากลุ่ม Direct-Acting Antivirals (DAAs) ในการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี จำนวน 4 หน่วยกิต วันที่หมดอายุ 18 ส.ค. 2560


>> สมัครเลย CPE 2559 /4 หน่วยกิต (200 บาท)
ประกาศ
เรียน ผู้สมัครสมาชิกสารคลังข้อมูลยาปี 2559
สารคลังข้อมูลยาที่ท่านจะได้รับคือ ฉบับที่ 67, 68, 69, 70 ซึ่งมี CPE 4 เรื่อง รวม 15 หน่วยกิต

ซึ่งได้เปิดให้ทำในเว็บไซต์พร้อมทั้งจัดพิมพ์รวมเล่มไว้ในฉบับที่ 67 ซึ่งได้จัดส่งให้ท่านแล้ว

สำหรับสารคลังข้อมูลยาฉบับที่ 68, 69, และ 70
จะจัดส่งพร้อมกันในเร็วๆ นี้ (ขออภัยในความล่าช้า)สำหรับ CPE เรื่องใหม่จะเป็นฉบับที่ 71 ซึ่งเป็นเล่มแรกของปี 2560

ท่านสามารถตรวจสอบอายุสมาชิกของท่านได้ที่

http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/dic/member-renew.php  website monitoring service