เปิดการแสดงสี
หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP
โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา
เพื่อพัฒนาเว็บไซต์และบริการให้ดียิ่งขึ้น

ตอบแบบสอบถาม

ข่าวยาประจำสัปดาห์


  • ยารักษา multiple sclerosis: update Multiple sclerosis (MS) เป็นโรคภูมิต้านตนเองชนิดหนึ่งที่มีการทำลาย myelin รอบ axon (demyelinating disease) โดยเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน (immune cells) เก.. สัปดาห์ที่ 1 เดือน ก.ย. 2559
  • Thalidomide กับความเสี่ยงต่อ viral reactivation และ pulmonary hypertension Thalidomide เป็นยาที่ใช้รักษา multiple myeloma โดยใช้ร่วมกับยากดภูมิคุ้มกันชนิดอื่น ในบางประเทศยังได้รับอนุมัติให้ใช้เดี่ยวในการรักษา erythema nodosum.. สัปดาห์ที่ 4 เดือน ส.ค. 2559
  • Fluconazole…ศักยภาพในการรักษา Cushing's disease Cushing's disease เป็นโรคเนื้องอกต่อมใต้สมองที่มีการสร้าง adrenocorticotropic hormone (ACTH) มาก ทำให้มีการสร้างและหลั่งฮอร์โมนปริมาณมากจากต่อมหมว.. สัปดาห์ที่ 3 เดือน ส.ค. 2559
  • การรักษา Cushing's disease: update Cushing's disease เป็นโรคเนื้องอกต่อมใต้สมองที่มีการสร้าง adrenocorticotropic hormone (ACTH) มาก ซึ่ง ACTH กระตุ้นการสร้างและหลั่งฮอร์โมนจากต่อมหม.. สัปดาห์ที่ 2 เดือน ส.ค. 2559
  • Adalimumab กับข้อบ่งใช้ใหม่สำหรับรักษา uveitis Adalimumab เป็นยาประเภท monoclonal antibody ที่จับจำเพาะกับ tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) จึงยับยั้งฤทธิ์ TNF-α จัดเป็นยาในกลุ่ม TNF-&.. สัปดาห์ที่ 1 เดือน ส.ค. 2559
ดูข่าวยาทั้งหมด

ตอบปัญหาเรื่องยา


ดูคำตอบทั้งหมด

ความเป็นมาของหน่วยคลังข้อมูลยา


"คลังข้อมูลยา" ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 ภายใต้นโยบายและการสนับสนุนของ อาจารย์ ประดิษฐ์ หุตางกูร คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นคณบดีท่านแรกของคณะเภสัชศาสตร์นี้ โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งหลายท่านด้วยกัน อันได้แก่ ศาสตราจารย์ ฉวี บุนนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิ้นจี่ หวังวีระ, รองศาสตราจารย์ เฉลิมศรี ภุมมางกูร และ รองศาสตราจารย์ธิดา นิงสานนท์ "คลังข้อมูลยา" เมื่อแรกเริ่มถูกจัดตั้งเป็นโครงการเฉพาะกิจสิ้นสุดภายใน 5 ปี ตามระเบียบราชการในสมัยนั้น ต่อมาในสมัยที่ รองศาสตราจารย์ ปราณี ใจอาจ ดำรงตำแหน่งคณบดี (พ.ศ. 2530-2534) รศ.เฉลิมศรีซึ่งดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนาและวางแผนในขณะนั้น ได้เสนอโครงการนี้เข้าไปอยู่ภายใต้งานบริการวิชาการในการปรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 6 ทำให้ "คลังข้อมูลยา" เปลี่ยนสภาพจากโครงการเฉพาะกิจเป็นโครงการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน.


DIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service