หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ข่าวยาประจำสัปดาห์


  • Direct acting antivirals: update Direct acting antivirals (DAAs) เป็นยารักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง มีกลไกการออกฤทธิ์โดยตรงในการยับยั้งกระบวนการต่างๆ ในวงจรชีวิตของไวรัสตับอักเสบซ.. สัปดาห์ที่ 2 เดือน ต.ค. 2559
  • Direct acting antivirals (DAAs)…จุดจบของไวรัสตับอักเสบซี? โรคไวรัสตับอักเสบซีเกิดจากการติดเชื้อ hepatitis C virus (HCV) ซึ่งมีหลายสายพันธุ์ ชนิดที่พบมากเป็นสายพันธุ์ 1 (HCV genotype 1) โรคไวรัสตับอักเสบซีที่เ.. สัปดาห์ที่ 1 เดือน ต.ค. 2559
  • Fluoroquinolones เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด uveitis จริงหรือ? ผนังลูกตาชั้นกลางอักเสบ (uveitis) ทำให้เกิดตาแดง ระคายเคืองตา ปวดตา ตาพร่า เกิดขึ้นกับตาข้างเดียวหรือเกิดทั้งสองข้าง อาจเกิดรุนแรงจนสูญเสียการมองเห็นถ.. สัปดาห์ที่ 4 เดือน ก.ย. 2559
  • Daclizumab กับข้อบ่งใช้ใหม่สำหรับรักษา multiple sclerosis Daclizumab เป็น humanized monoclonal antibody ที่จับจำเพาะกับ alpha subunit ของ interleukin-2 receptor (IL-2Rα หรือ CD25) เป็นยากดภูมิคุ้มกัน (im.. สัปดาห์ที่ 3 เดือน ก.ย. 2559
  • CD25…เป้าหมายของยารักษา multiple sclerosis Multiple sclerosis (MS) เป็นโรคภูมิต้านตนเองชนิดหนึ่งที่มีการทำลาย myelin รอบ axon โดยเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน (immune cells) เกิดขึ้นที่ระบบประสาทส่วนก.. สัปดาห์ที่ 2 เดือน ก.ย. 2559
ดูข่าวยาทั้งหมด

ตอบปัญหาเรื่องยา


ดูคำตอบทั้งหมด

ความเป็นมาของหน่วยคลังข้อมูลยา


"คลังข้อมูลยา" ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 ภายใต้นโยบายและการสนับสนุนของ อาจารย์ ประดิษฐ์ หุตางกูร คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นคณบดีท่านแรกของคณะเภสัชศาสตร์นี้ โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งหลายท่านด้วยกัน อันได้แก่ ศาสตราจารย์ ฉวี บุนนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิ้นจี่ หวังวีระ, รองศาสตราจารย์ เฉลิมศรี ภุมมางกูร และ รองศาสตราจารย์ธิดา นิงสานนท์ "คลังข้อมูลยา" เมื่อแรกเริ่มถูกจัดตั้งเป็นโครงการเฉพาะกิจสิ้นสุดภายใน 5 ปี ตามระเบียบราชการในสมัยนั้น ต่อมาในสมัยที่ รองศาสตราจารย์ ปราณี ใจอาจ ดำรงตำแหน่งคณบดี (พ.ศ. 2530-2534) รศ.เฉลิมศรีซึ่งดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนาและวางแผนในขณะนั้น ได้เสนอโครงการนี้เข้าไปอยู่ภายใต้งานบริการวิชาการในการปรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 6 ทำให้ "คลังข้อมูลยา" เปลี่ยนสภาพจากโครงการเฉพาะกิจเป็นโครงการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน.


DIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service