หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ข่าวยาประจำสัปดาห์


  • Monoclonal antibodies (mAb) ในปี 2560…ตอนที่ 1 หลายปีที่ผ่านมามียาประเภท monoclonal antibodies ออกวางจำหน่ายมากมายด้วยข้อบ่งใช้ต่างๆ เป็นกลุ่มยาที่มีบทบาทโดดเด่นและช่วยชีวิตผู้ป่วยได้มาก ในปีที่ผ่า.. สัปดาห์ที่ 1 เดือน ม.ค. 2560
  • Pioglitazone กับความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ Pioglitazone เป็นยารักษาโรคเบาหวาน (antidiabetic drug) ในกลุ่ม thiazolidinediones ใช้รักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (type 2 diabetes) การใช้ยานี้จะเพิ่มความ.. สัปดาห์ที่ 4 เดือน ธ.ค. 2559
  • Anti-IL-5 antibodies ที่ใช้รักษาโรคหืด: update ยาประเภทแอนติบอดีที่ออกฤทธิ์ต้าน interleukin-5 (anti-IL-5 antibodies) ที่มีใช้ในปัจจุบันเป็นยาสำหรับรักษาโรคหืดชนิดที่พบ eosinophils ในปอด ทางเดินหายใ.. สัปดาห์ที่ 3 เดือน ธ.ค. 2559
  • IL-5…เป้าหมายของยารักษาโรคหืด โรคหืด (asthma) เป็นโรคเรื้อรังที่มีการอักเสบของทางเดินหายใจและเกิดอุดกั้นได้ ทางเดินหายใจจะมีภาวะไวเกินต่อสิ่งกระตุ้น ความรุนแรงของโรคแบ่งเป็นระดับอ่.. สัปดาห์ที่ 2 เดือน ธ.ค. 2559
  • Statins…อาจเป็นยาสำหรับทุกคน Statins หรือ HMG-CoA reductase inhibitors เป็นยาลดไขมันในเลือด ออกฤทธิ์ยับยั้ง hydroxy-methylglutaryl-coenzyme A reductase (HMG-CoA reductase) ซึ่งเป็.. สัปดาห์ที่ 1 เดือน ธ.ค. 2559
ดูข่าวยาทั้งหมด

ตอบปัญหาเรื่องยา


ดูคำตอบทั้งหมด

ความเป็นมาของหน่วยคลังข้อมูลยา


"คลังข้อมูลยา" ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 ภายใต้นโยบายและการสนับสนุนของ อาจารย์ ประดิษฐ์ หุตางกูร คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นคณบดีท่านแรกของคณะเภสัชศาสตร์นี้ โดยมีผู้ร่วมก่อตั้งหลายท่านด้วยกัน อันได้แก่ ศาสตราจารย์ ฉวี บุนนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิ้นจี่ หวังวีระ, รองศาสตราจารย์ เฉลิมศรี ภุมมางกูร และ รองศาสตราจารย์ธิดา นิงสานนท์ "คลังข้อมูลยา" เมื่อแรกเริ่มถูกจัดตั้งเป็นโครงการเฉพาะกิจสิ้นสุดภายใน 5 ปี ตามระเบียบราชการในสมัยนั้น ต่อมาในสมัยที่ รองศาสตราจารย์ ปราณี ใจอาจ ดำรงตำแหน่งคณบดี (พ.ศ. 2530-2534) รศ.เฉลิมศรีซึ่งดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนาและวางแผนในขณะนั้น ได้เสนอโครงการนี้เข้าไปอยู่ภายใต้งานบริการวิชาการในการปรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 6 ทำให้ "คลังข้อมูลยา" เปลี่ยนสภาพจากโครงการเฉพาะกิจเป็นโครงการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน.


DIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ประกาศ
CPE ปี 2559 /11.5 หน่วยกิต ยังไม่หมดอายุ!!
**บทความ 2 เรื่อง ยารักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์: กลุ่ม disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) จำนวน 4 หน่วยกิต วันที่หมดอายุ 09 พ.ค. 2560

**บทความ 3 เรื่อง ยากลุ่ม Dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitors สำหรับการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 3.5 หน่วยกิต วันที่หมดอายุ 20 มิ.ย. 2560

**บทความ 4 เรื่อง ยากลุ่ม Direct-Acting Antivirals (DAAs) ในการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี จำนวน 4 หน่วยกิต วันที่หมดอายุ 18 ส.ค. 2560


>> สมัครเลย CPE 2559 /11.5 หน่วยกิต (200 บาท)

  website monitoring service