หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ตอบปัญหาเรื่องยาโดยเภสัชกรหน่วยคลังข้อมูลยาขอทราบรายชื่อยาที่มีจำหน่ายในเมืองไทยที่ห้ามใช้ในคนที่แพ้ sulfa เพราะปัจจุบันมียาใหม่ที่ห้ามใช้ในคนแพ้ sulfa เช่น celebrex dynastat เกรงว่าถ้ารวบรวมเอง จะไม่สมบูรณ์ ขอเป็นชื่อการค้าด้วยก็ดีคะ ขอบคุณอาจารย์คะ


รหัสคำถาม: 113 ถามโดย: มนทกานติ อิฐรัตน์ (เภสัชกร) เมื่อ: 03/05/2004-13:41:29 -- อ่านแล้ว 2780 คร้ัง


คำตอบจากเภสัชกร หน่วยคลังข้อมูลยา

ผู้ที่มีประวัติว่าแพ้ยาซัลฟา ห้ามใช้ยาที่มีโครงสร้างเป็นซัลโฟนาไมด์ ดังตัวอย่างยาต่อไปนี้

amprenavir, bumetanide, celecoxib,

dapsone, diazoxide, dorzolamide, furosemide, glyburide, indapamide padimate, sumatriptan, thiazide diuretics, valdecoxib ฯลฯ ...

อ้างอิงจาก:
-

ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (105 KB.)ดูคำถามทั้งหมดDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service