หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

สารคลังข้อมูลยา


สารคลังข้อมูลยาฉบับที่ 66

สารคลังข้อมูลยา ปีที่ 17(4) ต.ค.-ธ.ค. 2558 ฉบับที่ 66

บทความพิเศษ
  • ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของแคนนาบินอยด์และความเป็นไปได้ในการใช้เป็นยาต้านมะเร็ง
  • Pharmacovigilance และการบริบาลทางเภสัชกรรม
  • การเตรียมยาน้ำรับประทานสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย
  • การจัดหายาคุณภาพ
  • สัญญาณอันตรายจากโรคมะเร็งที่ไม่ควรละเลย

Back IssueDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service