หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

สารคลังข้อมูลยา


สารคลังข้อมูลยาฉบับที่ 65

สารคลังข้อมูลยา ปีที่ 17(3) ก.ค.-ก.ย. 2558 ฉบับที่ 65

บทความพิเศษ
  • ยายับยั้ง Sodium-glucose co-transporter 2 สำหรับการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2
  • ยาต้านเกล็ดเลือดกลุ่ม P2Y12 receptor antagonists:ข้อมูลยาที่มีใช้ปัจจุบัน
  • ยากลุ่ม Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonists สำหรับการรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 2

Back IssueDIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service