หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ข่าวยาประจำสัปดาห์


      ดูข่าวยาทั้งหมด    


ยา moxifloxacin และ levofloxacin เกี่ยวข้องกับการเกิดความผิดปกติของตับ


ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 3 เดือน สิงหาคม ปี 2555 -- อ่านแล้ว 7656 ครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นผลมาจากการศึกษาของ J. Michael Patersonและคณะ แห่งมหาวิทยาลัย Toronto ประเทศแคนาดา ทำการศึกษาย้อนหลังแบบ case-control (1:10) ระหว่างปี 2002-2011 เพื่อหาความสัมพันธ์ของการเกิดความผิดปกติของตับแบบเฉียบพลัน (acute liver injury) กับการใช้ยาฆ่าเชื้อ ในกลุ่มผู้ที่ได้รับยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ออกฤทธิ์กว้าง 1 ใน 5 ชนิด คือ moxifloxacin, levofloxacin, ciprofloxacin, cefuroxime axetil และ clarithromycin โดยกลุ่มที่เป็นcase คือ ผู้ป่วยนอกอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปที่ไม่มีประวัติโรคตับมาก่อน เข้าโรงพยาบาลด้วยความผิดปกติของตับแบบเฉียบพลัน ภายหลัง 30 วันหลังจากใช้ยาฆ่าเชื้อจำนวน 144 ราย เทียบกับกลุ่มควบคุม 1409 ราย พบว่า กลุ่มที่เป็นcase 144 ราย มีระยะเวลาเฉลี่ยหลังจากได้รับยาฆ่าเชื้อจนเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากเกิดความผิดปกติของตับแบบเฉียบพลัน 9 วัน ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลเฉลี่ย 8 วัน และมีผู้เสียชีวิตระหว่างรักษาตัวในโรพยาบาลคิดเป็นร้อยละ 61.1 เมื่อพิจารณาชนิดของยา พบว่า ยา moxifloxacin และ levofloxacin เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของการเกิดความผิดปกติของตับแบบเฉียบพลันที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับยา clarithromycin คิดเป็น adjusted OR 2.20 ( 95%CI 1.21–3.98, P<0.009) และ 1.85 (95% CI 1.01–3.39, P<0.046) ตามลำดับ แต่ไม่พบความเกี่ยวข้องนี้กับยา ciprofloxacin และ cefuroxime อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ยังมีข้อจำกัดบางประการ เช่น การขาดผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับความผิดปกติของตับ ข้อมูลทางคลินิกอื่น ๆ ของผู้ป่วย รวมทั้งข้อบ่งใช้ของ moxifloxacin อาจเป็นการใช้ยาในโรคที่ร้ายแรง ผู้ป่วยมีอาการป่วยมาก ข้อมูลการใช้ยาทั้งหมดของผู้ป่วย เป็นต้น ควรมีการศึกษาเพื่อเติมเพื่อแนะนำคำเตือนเกี่ยวกับผลข้างเคียงต่อตับสำหรับยา Moxifloxacin และ levofloxacin ต่อไป

อ้างอิงจาก:
http://www.medscape.com/viewarticle/769065...

ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (105 KB.)      ดูข่าวยาทั้งหมด    


DIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service