หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ข่าวยาประจำสัปดาห์


      ดูข่าวยาทั้งหมด    


Delafloxacin...fluoroquinolone ตัวใหม่สำหรับรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลันที่ผิวหนังและโครงสร้างผิวหนัง


ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 1 เดือน กรกฎาคม ปี 2560 -- อ่านแล้ว 1452 ครั้ง

Delafloxacin เป็น fluoroquinolone ตัวใหม่ วางจำหน่ายแล้วในบางประเทศเมื่อเร็วๆ นี้ ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลันที่ผิวหนังและโครงสร้างผิวหนัง (acute bacterial skin and skin structure infections) ในผู้ใหญ่ซึ่งโรคเกิดจากแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้ทั้งชนิดแกรมบวก (gram-positive bacteria) และแกรมลบ (gram-negative bacteria) ได้แก่

• Gram-positive bacteria: Staphylococcus aureus (ทั้งชนิด methicillin-resistant S. aureus หรือ MRSA และชนิด methicillin-susceptible S. aureus หรือ MSSA), Staphylococcus haemolyticus, Staphylococcus lugdunensis, Streptococcus agalactiae, Streptococcus anginosus Group (ได้แก่ Streptococcus anginosus, Streptococcus intermedius และ Streptococcus constellatus), Streptococcus pyogenes และ Enterococcus faecalis

• Gram-negative bacteria: Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae และ Pseudomonas aeruginosa

Delafloxacin ออกฤทธิ์เช่นเดียวกับ fluoroquinolones ชนิดอื่น คือยับยั้งเอนไซม์ topoisomerase IV และ DNA gyrase (topoisomerase II) ของแบคทีเรีย ซึ่งเอนไซม์เหล่านี้จำเป็นสำหรับกระบวนการถ่ายแบบดีเอ็นเอ (DNA replication) การถอดรหัสดีเอ็นเอ (DNA transcription) การซ่อมแซมดีเอ็นเอ (DNA repair) และการเชื่อมต่อดีเอนเอ (DNA recombination) ยานี้ผลิตออกจำหน่ายในรูปยาเม็ดสำหรับรับประทานและยาฉีดในรูปน้ำยาสำหรับให้แบบหยดเข้าหลอดเลือดดำ (intravenous infusion) ขนาดที่แนะนำในกรณีที่ใช้หยดเข้าหลอดเลือดดำคือ 300 มิลลิกรัม หยดยานาน 60 นาที ให้ยาทุก 12 ชั่วโมง ส่วนชนิดเม็ดรับประทานครั้งละ 450 มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมง ระยะเวลาในการรักษารวมทั้งสิ้น 5-14 วัน ไม่ว่าจะใช้ชนิดยาฉีดหรือยาเม็ด หรือใช้ยาฉีดก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นยาเม็ด กรณียาฉีดหากให้กับผู้ป่วยที่ไตทำงานบกพร่องที่มีค่า creatinine clearance 15-29 มิลลิลิตร/นาที ให้ลดขนาดยาลงเหลือ 200 มิลลิกรัม หยดยานาน 60 นาที ให้ยาทุก 12 ชั่วโมง หากให้ชนิดรับประทานไม่ต้องปรับขนาดยา ไม่ใช้ delafloxacin ในผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย (end stage renal disease) ซึ่งค่า creatinine clearance น้อยกว่า 15 มิลลิลิตร/นาที หรือผู้ที่ทำ hemodialysis

การที่ delafloxacin ได้รับอนุมัติในข้อบ่งใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลันที่ผิวหนังและโครงสร้างผิวหนังนั้น เนื่องจากมีการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 3 สนับสนุนจำนวน 2 การศึกษาที่เป็น randomized, multicenter, multinational, double-blind, double-dummy, non-inferiority trials ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลันที่ผิวหนังและโครงสร้างผิวหนังจำนวนรวม 1,510 คน ใน Trial 1 ศึกษาถึงการใช้ delafloxacin 300 มิลลิกรัม หยดเข้าหลอดเลือดดำทุก 12 ชั่วโมง เทียบกับ comparator ซึ่งได้แก่ vancomycin 15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ร่วมกับ aztreonam ยาทั้งสองนี้ให้ทางหลอดเลือดดำ สำหรับ Trial 2 ศึกษาถึงการใช้ delafloxacin 300 มิลลิกรัม หยดเข้าหลอดเลือดดำทุก 12 ชั่วโมง ให้ยารวม 6 ครั้ง จากนั้นเปลี่ยนเป็นยาชนิดเม็ดรับประทานในขนาด 450 มิลลิกรัม ทุก 12 ชั่วโมง เทียบกับ comparator ชนิดเดียวกับที่กล่าวข้างต้น หากผลการเพาะเชื้อเริ่มแรกไม่พบแบคทีเรียแกรมลบจะหยุดยา aztreonam ในการประเมินผลเบื้องต้นด้วยผลการตอบสนองทางคลินิกที่ 48-72 ชั่วโมง พบว่า delafloxacin ในทั้งสองการศึกษาให้ผลการรักษาไม่ด้อยไปกว่า comparator สำหรับอาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้บ่อยเทียบกับ comparator ได้แก่ คลื่นไส้ (8% เทียบกับ 6%) ทัองเดิน (8% เทียบกับ 3%) ปวดศีรษะ (3% เทียบกับ 6%) ระดับเอนไซม์ transaminases เพิ่มขึ้น (3% เทียบกับ 4%) อาเจียน (2% เท่ากัน) ส่วนคำเตือนในการใช้ delafloxacin จะคล้ายกันกับยาอื่นในกลุ่ม fluoroquinolones ซึ่งเตือนถึงความเสี่ยงที่รุนแรงต่อเอ็นและระบบประสาท (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่อง “Fluoroquinolones กับความเสี่ยงที่รุนแรงต่อเอ็น กล้ามเนื้อ ข้อต่อฯ...update” ใน “ข่าวยา” ประจำสัปดาห์ที่ 2 เดือน กรกฎาคม ปี 2559 และเรื่อง “Fluoroquinolones…เตือนอีกครั้งถึงความเสี่ยงที่รุนแรงต่อเอ็นและระบบประสาท” ใน “ข่าวยา” ประจำสัปดาห์ที่ 1 เดือน มีนาคม ปี 2560) แพทย์ควรหยุดให้ยาทันทีหากผู้ป่วยเกิดความผิดปกติที่บ่งชี้ถึงความเสี่ยงข้างต้น เช่น เอ็นอักเสบ กล้ามเนื้ออ่อนแรง เกิดความผิดปกติของระบบประสาท และให้หลีกเลี่ยงการใช้ delafloxacin ในผู้ที่มีประวัติว่าเป็นโรค myasthenia gravis

อ้างอิงจาก:

(1) Baxdela (delafloxacin) tablets, for oral use/ Baxdela (delafloxacin) for injection, for intravenous use--Highlights of prescribing information, revised or issued: June 2017. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/208610s000,208611s000lbl.pdf; (2) Candel FJ, Peñuelas M. Delafloxacin: design, development and potential place in therapy. Drug Des Devel Ther 2017;11:881-91; (3) Markham A. Delafloxacin: first global approval. Drugs 2017. doi: 10.1007/s40265-017-0790-5.

อ้างอิงจาก:
-

ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (107 KB.)      ดูข่าวยาทั้งหมด    


DIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service