ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2560
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2516 |

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


1
β-Adrenergic receptor and insulin resistance in the heart.
Mangmool S, Denkaew T, Parichatikanond W, Kurose H*. Biomolecules and Therapeutics 2017; 25(1): 44-56
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. Indexed in=Scopus
2
A case report of intravenous posaconazole in hepatic and renal impairment patient with invasive Aspergillus terreus infection: Safety and role of therapeutic drug monitoring.
Dilokpattanamongkol P, Panusitthikorn P, Boonprasert R, Chayakulkeeree M, Rotjanapan P*. BMC Pharmacology and Toxicology 2017; 18(1)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
3
Biological activity evaluation and molecular docking study of chromone derivatives as cyclooxygenase-2 inhibitors.
Maicheen C, Phosrithong N, Ungwitayatorn J*. Medicinal Chemistry Research 2017; 26(3): 662-671
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. Indexed in=Scopus
4
Brompheniramine as a novel probe for indirect UV detection and its application for the capillary electrophoresis of adamantane drugs.
Prapatpong P, Prutthiwanasan B, Nuchtavorn N, Buranaphalin S, Suntornsuk L*. Journal of Separation Science 2017; 40(5): 1184-1192
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. Indexed in=Scopus
5
Characterization and secretive expression in Bacillus subtilis of endoglucanase from Bacillus safensis isolated from freshwater swamp forest.
Kanchanadumkerng P, Sakka K, Sakka M, Wiwat C. Walailak Journal of Science and Technology 2017; 14(3): 199-213
ผลงานจาก: ภาควิชาอาหารเคมี, ภาควิชาจุลชีววิทยา. Indexed in=Scopus
6
Characterization of endoglucanase from Paenibacillus sp. M33, a novel isolate from a freshwater swamp forest.
Kanchanadumkerng P, Sakka M, Sakka K, Wiwat C*. Journal of Basic Microbiology 2017; 57(2): 121-131
ผลงานจาก: ภาควิชาอาหารเคมี, ภาควิชาจุลชีววิทยา. Indexed in=Scopus
7
Composition-dependent structural changes and antitumor activity of ASC-DP/DSPE-PEG nanoparticles.
Higashi K, Mibu F, Saito K, Limwikrant W, Yamamoto K, Moribe K*. European Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 99: 24-31
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. Indexed in=Scopus
8
Dissolution and dissolution/permeation experiments for predicting systemic exposure following oral administration of the BCS class II drug clarithromycin.
Kristin F, René H, Boontida M, Buraphacheep JV, Maximilian A, Johanna M, Peter L*. European Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 101: 211-219
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
9
Diversity of endophytic actinomycetes isolated from roots and root nodules of Pueraria candollei Grah. Ex Benth. And the analyses of their secondary metabolites.
Boonsnongcheep P, Nakashima T, Takahashi Y, Prathanturarug S*. Chiang Mai Journal of Science 2017; 44(1): 1-14
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์. Indexed in=Scopus
10
Efficacy and safety of “Yahom” as a traditional Thai herbal therapy: A systematic review.
Chootip K, Chaiyakunapruk N, Soonthornchareonnon N, Scholfield CN, Fuangchan A*. Journal of Ethnopharmacology 2017; 196: 110-123.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Indexed in=Scopus
11
Evaluating the first introduction of rotavirus vaccine in Thailand: Moving from evidence to policy.
Tharmaphornpilas P*, Jiamsiri S, Boonchaiya S, Rochanathimoke O, Thinyounyong W, Tuntiwitayapun S, Guntapong R, Riewpaiboon A, Rasdjarmrearnsook A-O, Glass RI. Vaccine 2017; 35(5): 796-801
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
12
Isolation of a new compound, 2-butanone 4-glucopyranoside 6′-O-gallate and other 8 compounds from the anti-inflammatory leave extracts of Memecylon edule Roxb.
Nualkaew S*, Thongpraditchote S, Wongkrajang Y, Umehara K, Noguchi H. Natural Product Research 2017; 31(12): 1370-1378.
ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา. Indexed in=Scopus
13
Neuritogenic activity of bi-functional bis-tryptoline triazole.
Jiaranaikulwanitch J*, Tadtong S, Govitrapong P, Fokin VV, Vajragupta O. Bioorganic and Medicinal Chemistry 2017; 25(3): 1195-1201
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. Indexed in=Scopus
14
Novel mutations of the SRD5A2 and AR genes in Thai patients with 46, XY disorders of sex development.
Ittiwut C, Pratuangdejkul J, Supornsilchai V, Muensri S, Hiranras Y, Sahakitrungruang T, Watcharasindhu S, Suphapeetiporn K, Shotelersuk V*. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism 2017; 30(1): 19-26
ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา. Indexed in=Scopus
15
Self-aggregation of cationically modified poly(ε-caprolactone)2-co-poly(ethylene glycol) copolymers: Effect of cationic grafting ligand and poly(ε-caprolactone) chain length.
Charoongchit P, Suksiriworapong J, Sripha K, Mao S, Sapin-Minet A, Maincent P, Junyaprasert VB*. Materials Science and Engineering C 2017; 72: 444-455
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชเคมี. Indexed in=Scopus
16
Solid-Phase Mediated Methodology to Incorporate Drug into Intermolecular Spaces of Cyclodextrin Columns in Polyethylene Glycol/Cyclodextrin-Polypseudorotaxanes by Cogrinding and Subsequent Heating.
Ogawa M, Higashi K, Namiki S, Liu N, Ueda K, Limwikrant W, Yamamoto K, Moribe K*. Crystal Growth and Design 2017; 17(3): 1055-1068
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. Indexed in=Scopus
17
Stabilizing ability of surfactant on physicochemical properties of drug nanoparticles generated from solid dispersions.
Thongnopkoon T, Puttipipatkhachorn S*. Drug Development and Industrial Pharmacy 2017; (Article in Press)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. Indexed in=Scopus
18
Surface-modified particles loaded with CaMKII inhibitor protect cardiac cells against mitochondrial injury.
Wongrakpanich A, Morris AS, Geary SM, Joiner M-LA*, Salem AK. International Journal of Pharmaceutics 2017; 520(1ก.พ.): 275-283
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopusผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ


1
Antiproliferative effects of three roots Thai herbal recipe on human cancer cell lines.
Lueangamornnara U, U-pratya Y, Jiratchariyakul W, Kulprom A, O-charoenrat P, Kummalue T*. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 44 (1): 22-31
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย.
2
Cost of pneumonia in children: A systematic review.
Sirisuksan V, Trung QV, Riewpaiboon A*. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 44 (1): 40-49
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
3
Review of new ultra-long-acting basal insulin: Insulin degludec.
Naw JP, Suksomboon N*. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 44 (1): 1-21
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service