ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2560
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2516 |

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


1
β-Adrenergic receptor and insulin resistance in the heart.
Mangmool S, Denkaew T, Parichatikanond W, Kurose H*. Biomolecules and Therapeutics 2017; 25(1): 44-56
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. Indexed in=Scopus
2
A case report of intravenous posaconazole in hepatic and renal impairment patient with invasive Aspergillus terreus infection: Safety and role of therapeutic drug monitoring.
Dilokpattanamongkol P, Panusitthikorn P, Boonprasert R, Chayakulkeeree M, Rotjanapan P*. BMC Pharmacology and Toxicology 2017; 18(1)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
3
Anticancer activity of a novel small molecule tubulin inhibitor STK899704.
Sakchaisri K, Kim S-O, Hwang J, Soung NK, Lee KH, Choi TW, Lee Y, Park C-M, Thimmegowda NR, Lee PY, Shwetha B, Srinivasrao G, Pham TTH, Jang J-H, Yum H-W, Surh Y-J, Lee KS, Park H, Kim SJ, Kwon YT, Ahn JS, Kim BY. PLoS ONE 2017; 12:3
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา, งานบริหารทั่วไป. Indexed in=Scopus
4
Bacterial communities on facial skin of teenage and elderly Thai females.
Somboonna N*, Wilantho A, Srisuttiyakorn C, Assawamakin A, Tongsima S. Archives of Microbiology 2017; (Article in Press)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวิทยา. Indexed in=Scopus
5
Biological activity evaluation and molecular docking study of chromone derivatives as cyclooxygenase-2 inhibitors.
Maicheen C, Phosrithong N, Ungwitayatorn J*. Medicinal Chemistry Research 2017; 26(3): 662-671
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. Indexed in=Scopus
6
Brompheniramine as a novel probe for indirect UV detection and its application for the capillary electrophoresis of adamantane drugs.
Prapatpong P, Prutthiwanasan B, Nuchtavorn N, Buranaphalin S, Suntornsuk L*. Journal of Separation Science 2017; 40(5): 1184-1192
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. Indexed in=Scopus
7
Camellia sinensis L. Extract and its potential beneficial effects in antioxidant, anti-inflammatory, anti-hepatotoxic, and anti-tyrosinase activities.
Thitimuta S, Pithayanukul P*, Nithitanakool S, Bavovada R, Leanpolchareanchai J, Saparpakorn P. Molecules 2017; 22(3): 401
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
8
Characterization and secretive expression in Bacillus subtilis of endoglucanase from Bacillus safensis isolated from freshwater swamp forest.
Kanchanadumkerng P, Sakka K, Sakka M, Wiwat C. Walailak Journal of Science and Technology 2017; 14(3): 199-213
ผลงานจาก: ภาควิชาอาหารเคมี, ภาควิชาจุลชีววิทยา. Indexed in=Scopus
9
Characterization of endoglucanase from Paenibacillus sp. M33, a novel isolate from a freshwater swamp forest.
Kanchanadumkerng P, Sakka M, Sakka K, Wiwat C*. Journal of Basic Microbiology 2017; 57(2): 121-131
ผลงานจาก: ภาควิชาอาหารเคมี, ภาควิชาจุลชีววิทยา. Indexed in=Scopus
10
Composition-dependent structural changes and antitumor activity of ASC-DP/DSPE-PEG nanoparticles.
Higashi K, Mibu F, Saito K, Limwikrant W, Yamamoto K, Moribe K*. European Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 99: 24-31
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. Indexed in=Scopus
11
Design and synthesis of caffeic amides by structure-based approaches.
Mudjupa C, Theeramunkong S, Vajragupta O*. Chiang Mai Journal of Science 2017; 44(2): 617-629.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. Indexed in=Scopus
12
Dissolution and dissolution/permeation experiments for predicting systemic exposure following oral administration of the BCS class II drug clarithromycin.
Kristin F, René H, Boontida M, Buraphacheep JV, Maximilian A, Johanna M, Peter L*. European Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 101: 211-219
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
13
Diversity of endophytic actinomycetes isolated from roots and root nodules of Pueraria candollei Grah. Ex Benth. And the analyses of their secondary metabolites.
Boonsnongcheep P, Nakashima T, Takahashi Y, Prathanturarug S*. Chiang Mai Journal of Science 2017; 44(1): 1-14
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์. Indexed in=Scopus
14
Effect of binary solid lipid matrix of wax and triglyceride on lipid crystallinity, drug-lipid interaction and drug release of ibuprofen-loaded solid lipid nanoparticles (SLN) for dermal delivery.
Chantaburanan T, Teeranachaideekul V, Chantasart D, Jintapattanakit A, Junyaprasert VB*. Journal of Colloid and Interface Science 2017; (Article in Press)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
15
Effect of Curcuma comosa extracts on the functions of peptide transporter and P-glycoprotein in intestinal epithelial cells.
Kawami M*, Yamada Y, Toshimori F, Issarachot O, Junyaprasert VB, Yumoto R, Takano M. Pharmazie 2017; 72: 123-127
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.264
16
Effect of vitamin K supplementation on insulin sensitivity: a meta-analysis.
Suksomboon N, Poolsup, Ko Ko HD. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy 2017; 10: 169-177.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, งานคลังและพัสดุ, ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม.
17
Efficacy and safety of “Yahom” as a traditional Thai herbal therapy: A systematic review.
Chootip K, Chaiyakunapruk N, Soonthornchareonnon N, Scholfield CN, Fuangchan A*. Journal of Ethnopharmacology 2017; 196: 110-123.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Indexed in=Scopus
18
Enhancement of β-Globin Gene Expression in Thalassemic IVS2-654 Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Erythroid Cells by Modified U7 snRNA.
Phanthong P, Borwornpinyo S, Kitiyanant N, Jearawiriyapaisarn N, Nuntakarn L, Saetan J, Nualkaew T, Sa-Ngiamsuntorn K, Anurathapan U, Dinnyes A, Kitiyanant Y, Hongeng S. Stem Cells Translational Medicine 2017; 1: 1-11
ผลงานจาก: ภาควิชาชีวเคมี. IF=4.247 Indexed in=pubmed
19
Evaluating the first introduction of rotavirus vaccine in Thailand: Moving from evidence to policy.
Tharmaphornpilas P*, Jiamsiri S, Boonchaiya S, Rochanathimoke O, Thinyounyong W, Tuntiwitayapun S, Guntapong R, Riewpaiboon A, Rasdjarmrearnsook A-O, Glass RI. Vaccine 2017; 35(5): 796-801
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
20
Fabrication and evaluation of Eudragit® polymeric films for transdermal delivery of piroxicam.
Chantasart D*, Tocanitchart P, Wongrakpanich A, Teeranachaideekul V, Junyaprasert VB. Pharmaceutical Development and Technology 2017; (Article in Press)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
21
Fast and simple method for semiquantitative determination of calcium propionate in bread samples.
Phechkrajang CM*, Yooyonga S. Journal of Food and Drug Analysis 2017; 25(2): 254-259
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. IF=1.98
22
Formulation development and characterization of topical itraconazole microemulsion-organogels.
Boonme P*, Wuttikul K, Fookloy K, Promjan S, Teeranachaideekul V. Latin American Journal of Pharmacy 2017; 36(5): 896-901.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
23
Genotypic detection of the blaCTX-M-1 gene among extended-spectrum β-lactamase-producing Enterobacteriaceae.
Thuengern A, Nathisuwan S, Chomnawang MT, Wiwat C, Thirapanmethee K*. Journal of Global Antimicrobial Resistance 2017; 9: 87-93.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาจุลชีววิทยา. Indexed in=Scopus
24
High-Throughtput Screening the Interaction of Xanthones from Mangosteen Pericarps with P-Glycoprotein Transporter.
Dechwongya P, Kulsirirat T, Dheeraprempree B, Boonnak N, Satirakul K . Drug Metabolism and Pharmacokinetics 2017; 32(1): S100-S100.
ผลงานจาก: . Indexed in=ISI
25
Impact of pharmaceutical care on pain and agitation in a medical intensive care unit in Thailand.
Dilokpattanamongkol P, Tangsujaritvijit V, Suansanae T, Suthisisang C*. International Journal of Clinical Pharmacy 2017; (Article in Press)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชวิทยา. Indexed in=Scopus
26
Impact of providing psychiatry specialty pharmacist intervention on reducing drug-related problems among children with autism spectrum disorder related to disruptive behavioural symptoms: A prospective randomized open-label study.
Wongpakaran R, Suansanae T*, Tan-khum T, Kraivichian C, Ongarjsakulman R, Suthisisang C. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 2017; 42(3): 329-336.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชวิทยา. Indexed in=Scopus
27
Influence of state and crystallinity of lipid matrix on physicochemical properties and permeation of capsaicin-loaded lipid nanoparticles for topical delivery.
Teeranachaideekul V, Chantaburanan T, Junyaprasert VB*. Journal of Drug Delivery Science and Technology 2017; 39: 300-307.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
28
Isolation of a new compound, 2-butanone 4-glucopyranoside 6′-O-gallate and other 8 compounds from the anti-inflammatory leave extracts of Memecylon edule Roxb.
Nualkaew S*, Thongpraditchote S, Wongkrajang Y, Umehara K, Noguchi H. Natural Product Research 2017; 31(12): 1370-1378
ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา. IF=1.057 Indexed in=Scopus
29
Long-term effect of sildenafil on echocardiographic parameters in dogs with asymptomatic myxomatous mitral valve degeneration.
Kijtawornrat A*, Komolvanich S, Saengklub N, Pirintr P, Boonpala P, Buranakarl C. Journal of Veterinary Medical Science 2017; 79(4): 788-794.
ผลงานจาก: ภาควิชาสรีรวิทยา. Indexed in=Scopus
30
Neuritogenic activity of bi-functional bis-tryptoline triazole.
Jiaranaikulwanitch J*, Tadtong S, Govitrapong P, Fokin VV, Vajragupta O. Bioorganic and Medicinal Chemistry 2017; 25(3): 1195-1201
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. Indexed in=Scopus
31
Novel mutations of the SRD5A2 and AR genes in Thai patients with 46, XY disorders of sex development.
Ittiwut C, Pratuangdejkul J, Supornsilchai V, Muensri S, Hiranras Y, Sahakitrungruang T, Watcharasindhu S, Suphapeetiporn K, Shotelersuk V*. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism 2017; 30(1): 19-26
ผลงานจาก: ภาควิชาจุลชีววิทยา. Indexed in=Scopus
32
Radiosynthesis of (S)-[18F]T1: The first PET radioligand for molecular imaging of α3β4 nicotinic acetylcholine receptors.
Sarasamkan J, Fischer S, Deuther-Conrad W, Ludwig F-A, Scheunemann M, Arunrungvichian K, Vajragupta O, Brust P*. Applied Radiation and Isotopes 2017; 124: 106-113.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชเคมี. Indexed in=Scopus
33
Self-aggregation of cationically modified poly(ε-caprolactone)2-co-poly(ethylene glycol) copolymers: Effect of cationic grafting ligand and poly(ε-caprolactone) chain length.
Charoongchit P, Suksiriworapong J, Sripha K, Mao S, Sapin-Minet A, Maincent P, Junyaprasert VB*. Materials Science and Engineering C 2017; 72: 444-455
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม, ภาควิชาเภสัชเคมี. Indexed in=Scopus
34
Self-assembled nanomicelles of damnacanthal-loaded amphiphilic modified chitosan: Preparation, characterization and cytotoxicity study.
Sukamporn P, Baek SJ, Gritsanapan W, Chirachanchai S, Nualsanit T, Rojanapanthu P*. Materials Science and Engineering C 2017; 77: 1068-1077.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย, ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
35
Simultaneous HPTLC Determination of Rhein and Aloe-emodin in Senna alata Leaves from Thailand and their Commercial Products.
Chewchinda S, Sithisarn P. Natural Product Communications 2017; 12(3): 399-401.
ผลงานจาก: ภาควิชาอาหารเคมี, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Indexed in=ISI
36
Solid-Phase Mediated Methodology to Incorporate Drug into Intermolecular Spaces of Cyclodextrin Columns in Polyethylene Glycol/Cyclodextrin-Polypseudorotaxanes by Cogrinding and Subsequent Heating.
Ogawa M, Higashi K, Namiki S, Liu N, Ueda K, Limwikrant W, Yamamoto K, Moribe K*. Crystal Growth and Design 2017; 17(3): 1055-1068
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. Indexed in=Scopus
37
Stabilizing ability of surfactant on physicochemical properties of drug nanoparticles generated from solid dispersions.
Thongnopkoon T, Puttipipatkhachorn S*. Drug Development and Industrial Pharmacy 2017; (Article in Press)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม. Indexed in=Scopus
38
Surface-modified particles loaded with CaMKII inhibitor protect cardiac cells against mitochondrial injury.
Wongrakpanich A, Morris AS, Geary SM, Joiner M-LA*, Salem AK. International Journal of Pharmaceutics 2017; 520(1ก.พ.): 275-283
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopusผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ


1
Antiproliferative effects of three roots Thai herbal recipe on human cancer cell lines.
Lueangamornnara U, U-pratya Y, Jiratchariyakul W, Kulprom A, O-charoenrat P, Kummalue T*. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 44 (1): 22-31
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย.
2
Cost of pneumonia in children: A systematic review.
Sirisuksan V, Trung QV, Riewpaiboon A*. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 44 (1): 40-49
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
3
Review of new ultra-long-acting basal insulin: Insulin degludec.
Naw JP, Suksomboon N*. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 44 (1): 1-21
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service