ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2561
เลือกปี พ.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541 | 2540 | 2539 | 2538 | 2537 | 2536 | 2535 | 2534 | 2533 | 2532 | 2531 | 2530 | 2529 | 2528 | 2527 | 2526 | 2525 | 2524 | 2522 | 2521 | 2520 | 2519 | 2516 |

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ


1
β-Cyclodextrin-based ternary complexes of haloperidol and organic acids: the effect of organic acids on the drug solubility enhancement.
Rakkaew P, Suksiriworapong J, Chantasart D*. Pharmaceutical Development and Technology 2018; (Article in Press)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
2
A comprehensive review of Non-Steroidal anti-inflammatory drug use in The Elderly.
Wongrakpanich S*, Wongrakpanich A, Melhad K, Rangaswami J. Aging and Disease 2018; 9(1): 143-150
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=4.648 Indexed in=ISI
3
Applying the Lists of Risk Drugs for Thai Elderly (LRDTE) as a mechanism to account for patient age and medicine severity in assessing potentially inappropriate medication use.
Prasert V*, Akazawa M, Shono A, Chanjaruporn F, Ploylearmsang C, Muangyim K, Wattanapongsatit T, Sutin U. Research in Social and Administrative Pharmacy 2018; (Article in Press)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
4
Comparative performance of pharmacogenetics-based warfarin dosing algorithms derived from Caucasian, Asian and mixed races in Thai population.
Chumnumwat S, Yi K, Lucksiri A, Nosoongnoen W, Chindavijak B, Chulavatnatol S, Sarapakdi A, Nathisuwan S. Cardiovascular Therapeutics. 2018; (Article in Press)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม.
5
Development and validation of stability indicating HPLC method for determination of adrenaline tartrate.
Kongkiatpaiboon S, Duangdee N, Chewchinda S, Poachanukoon O, Amnuaypattanapon K*. Journal of King Saud University - Science 2018; (Aticle in Press)
ผลงานจาก: ภาควิชาอาหารเคมี. Indexed in=Scoups
6
Fabrication and evaluation of Eudragit® polymeric films for transdermal delivery of piroxicam.
Chantasart D*, Tocanitchart P, Wongrakpanich A, Teeranachaideekul V, Junyaprasert VB. Pharmaceutical Development and Technology 2018; (Article in Press)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. IF=1.86 Indexed in=Scopus
7
Health related quality of life impact from rotavirus diarrhea on children and their family caregivers in Thailand.
Rochanathimoke O, Riewpaiboon A, Postma MJ, Thinyounyong W, Thavorncharoensap M*. Expert Review of Pharmacoeconomics and Outcomes Research 2018; 1-8. (Article in Press)
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชกรรม. Indexed in=Scopus
8
High power deep UV-LEDs for analytical optical instrumentation.
Li Y, Dvořák M, Nesterenko PN, Nuchtavorn N, Macka M. Sensors and Actuators, B: Chemical 2018; 255: 1238-1243.
ผลงานจาก: ภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรม, ภาควิชาเภสัชเคมี. Indexed in=Scopus
9
Marcanine G, a new cytotoxic 1-azaanthraquinone from the stem bark of Goniothalamus marcanii Craib.
Thanuphol P, Asami Y, Shiomi K, Wongnoppavich A, Tuchinda P, Soonthornchareonnon N*. Natural Product Research. 2018: 1-8. (Article in Press)
ผลงานจาก: ภาควิชาอาหารเคมี, ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย. Indexed in=scopusผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติ


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

447 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ดูเบอร์ติดต่อหน่วยงานต่างๆ | ดูข้อมูลการเดินทางและแผนที่

เว็บไซต์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการสอน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Copyright © 2013-2015
  Page Ranking Tool website monitoring service