หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ข่าวยาประจำสัปดาห์


      ดูข่าวยาทั้งหมด    


Tramadol (Ultram and Ultracet) Linked to Risk for Serotonin Syndrome


ข่าวประจำสัปดาห์ที่ 4 เดือน ตุลาคม ปี 2552 -- อ่านแล้ว 2294 ครั้ง

องค์การอาหารและยาได้อนุมัติการปรับปรุงข้อมูลความปลอดภัยของยา tramadol HCl (ซึ่งจำหน่ายทั้งแบบเดี่ยว หรือในรูป combination กับ acetaminophen ในชื่อ Ultram® และ Ultracet®) เพื่อเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเกิด serotonin syndrome ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้

Serotonin syndrome อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยา tramadol เดี่ยวๆได้ หรือใช้ร่วมกับยากลุ่มต่อไปนี้

- Selective serotonin reuptake inhibitors

- Serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors

- Tricyclic antidepressants

- Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs)

- Triptans

- ยาที่ยับยั้งการ metabolism ของ serotonin

- ยาที่มีผลต่อการ metabolism ของ tramadol เช่น ยาที่มีฤทธิ์ cytochrome P 450

isoenzyme 2D6 (CYP 2D6) และ CYP 3A4 inhibitors

โดยอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นอาจพบได้จากการใช้ tramadol ในขนาดปกติที่แนะนำไว้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์

อาการแสดงของ serotonin syndrome ได้แก่

- Mental status changes เช่น agitation, hallucinations และ coma

- Autonomic instability (เช่น tachycardia, labile blood pressure, and

hyperthermia)

- Neuromuscular aberrations (เช่น hyperreflexia และ incoordination)

- Gastrointestinal tract symptoms (เช่น nausea, vomiting และ diarrhea).

Tramadol มีข้อบ่งใช้สำหรับ moderate to moderately severe pain ในผู้ใหญ่ สามารถรับประทานร่วมกับ acetaminophen (paracetamol) ได้ และ tramadol มีข้อบ่งใช้สำหรับการรักษา acute pain ในระยะสั้น(< 5 วัน)

อ้างอิงจาก:
http://cme.medscape.com/viewarticle/711420?...

ดาวน์โหลด:
ดูหรือสั่งพิมพ์ในรูปแบบ PDF (106 KB.)      ดูข่าวยาทั้งหมด    


DIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service