หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ข่าวยาประจำสัปดาห์<< First | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Last >> 


421. FDA Approves Therapy to Treat Gaucher Disease
สัปดาห์ที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการอนุมัติยา velaglucerase alfa for injection (VPRIV) เพื่อรักษาเด็กและผู้ใหญ่ที่มีอาการของ Gaucher disease ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมที่พบได้น้อยมาก Gaucher disease เกิดขึ้นได้ในผู้ที่ไม่สา... อ่านแล้ว 756 ครั้ง
422. FDA Approves Once-Daily Pramipexole for Early Parkinson’s Disease
สัปดาห์ที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการอนุมัติยา pramipexole dihydrochloride แบบ once-daily (Mirapex ER tablets, Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc) สำหรับการรักษาอาการหรือสัญญาณของการเกิด parkinson’s disease ที่ไม่ทราบสาเหตุในช่วงแรก กา... อ่านแล้ว 780 ครั้ง
423. FDA Approves Inhaled Aztreonam for Cystic Fibrosis
สัปดาห์ที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการอนุมัติยา aztreonam inhalation solution (Cayston, Gilead Sciences, Inc) เพื่อช่วยให้ respiratory symptom ดีขึ้นในผู้ป่วย cystic fibrosis (CF) ที่มีการติดเชื้อ Pseudomonas aeruginosa ขนาดการใช้ยา aztreona... อ่านแล้ว 771 ครั้ง
424. Invirase (saquinavir): Ongoing safety review of clinical trial data
สัปดาห์ที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) แจ้งบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยเรื่องการดำเนินการทบทวนข้อมูลการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผลต่อหัวใจที่รุนแรงจากการใช้ยา Invirase (saquinavir) ร่วมกับ Norvir (ritonavir) เพื่อรักษาการติดเชื้อ HIV จากข้อมูลที่มีอยู... อ่านแล้ว 408 ครั้ง
425. Avandia (rosiglitazone): Ongoing Review of Cardiovascular Safety
สัปดาห์ที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการแจ้งแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย เกี่ยวกับการทบทวนข้อมูลในขั้นต้นจากการศึกษาระยะยาว ชื่อ RECORD เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจจากยา rosiglitazone นอกจากนี้ FDA ยังทำการทบทวน... อ่านแล้ว 452 ครั้ง
426. FDA Approves Rituxan to Treat Chronic Lymphocytic Leukemia
สัปดาห์ที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา(USFDA) ทำการอนุมัติยา Rituxan (rituximab) สำหรับการรักษาผู้ป่วย chronic lymphocytic leukemia (CLL) ที่มีการดำเนินไปของมะเร็งเม็ดเลือดและมะเร็งไขกระดูกเป็นไปอย่างช้าๆ Rituxan เป็นยาที่ใช้สำหรับผู้ป่วย CLL ที่เริ่มการรัก... อ่านแล้ว 1776 ครั้ง
427. Exjade (deferasirox): Boxed Warning
สัปดาห์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา(USFDA) และบริษัท Novartis ทำการประกาศเตือนบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของข้อมูลผลิตภัณฑ์ยา Exjade ซึ่งมีข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาภาวะ chronic iron overload จากการได้รับการถ่ายเลือดในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแ... อ่านแล้ว 687 ครั้ง
428. FDA Mandates New Safety Controls for Long-Acting Beta Agonists
สัปดาห์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ระบุผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาทางคลินิกล่าสุดว่าการใช้ LABA มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงในการทำให้อาการของโรคหืดแย่ลงซึ่งเป็นผลให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือใช้ท่อช่วยหายใจ... อ่านแล้ว 488 ครั้ง
429. Erythropoiesis-Stimulating Agents (ESAs): Procrit, Epogen and Aranesp: Drug Safety Communication
สัปดาห์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) และบริษัท Amgen ทำการแจ้งเตือนบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยเกี่ยวกับการใช้ ESA ว่าควรใช้ภายใต้ REMS risk management program ซึ่งส่วนหนึ่งของโปรแกรมนี้จะช่วยให้มีการอธิบายความเสี่ยงและประโยชน์จากการใช้ ESA แก่ผู้ป่... อ่านแล้ว 945 ครั้ง
430. FDA Approves Olmesartan for the Treatment of Pediatric Hypertension
สัปดาห์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาทำการอนุมัติข้อบ่งใช้เพิ่มเติมของ olmesartan medoxomil (Benicar tablets, Daiichi Sanyo, Inc) เพื่อรักษาภาวะความดันโลหิตสูงในเด็กอายุ 6-16 ปี การอนุมัติในครั้งนี้อาศัยข้อมูลจาก randomized, double-blind study ที่มีเด็กทั้... อ่านแล้ว 721 ครั้ง
<< First | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Last >> DIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  users online Page Ranking Tool website monitoring service