หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ข่าวยาประจำสัปดาห์<< First | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Last >> 


421. Methotrexate and Azathioprine Both Effective for Severe Eczema
สัปดาห์ที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554 -- Dr. Mandy Elvira Schram และคณะ ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบผลของ methotrexate และ azathioprine ในผู้ป่วย severe atopic eczema จำนวน 42 คน อายุเฉลี่ย 40 ปี ซึ่งไม่ตอบสนองหรือไม่ทนต่อการใช้ยา cyclosporine ผู้ป่วยถูกสุ่มให้ได้รับ methotrexate ขนาดเริ่มต้นที... อ่านแล้ว 1148 ครั้ง
422. FDA approves Zytiga for late-stage prostate cancer
สัปดาห์ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ.2554 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา(USFDA) ได้อนุมัติยา Zytiga (abiraterone acetate) เพื่อใช้ร่วมกับยา Prednisolone ในการรักษาผู้ป่วย late-stage (metastatic) castration-resistant prostate cancer (ก่อนหน้านี้เคยได้รับการรักษาด้วย docetaxel) โดยมีเป้าหมายไป... อ่านแล้ว 3699 ครั้ง
423. FDA approves Actemra to treat rare form of juvenile arthritis
สัปดาห์ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2554 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา(USFDA) ได้อนุมัติยา Actemra (tocilizumab) ซึ่งสามารถถูกใช้เดี่ยวๆหรือให้ร่วมกับ methotrexate สำหรับการรักษา systemic juvenile idiopathic arthritis (SJIA) ในเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป tocilizumab ซึ่งเป็น interleukin-6 re... อ่านแล้ว 2239 ครั้ง
424. More Data on Diabetes Risk With Statins
สัปดาห์ที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2554 -- ข้อมูลล่าสุดจากสามการศึกษาหลักของยา atorvastatin แสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงของการเกิด new-onset diabetes ของยาในกลุ่ม statin ขึ้นกับขนาดของยา (dose dependent) และสัมพันธ์กับความแรงในการลดระดับไขมัน (strength of cholesterol lowering) จากการศึกษาข้อมูล... อ่านแล้ว 1231 ครั้ง
425. ประสิทธิภาพของการให้ยาต้านเอชไอวี Darunavir วันละครั้ง: ผลการศึกษา ODIN
สัปดาห์ที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2554 -- การให้ยา darunavir วันละครั้ง ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่ไม่มียีนกลายพันธุ์ซึ่งสัมพันธ์กับการดื้อยา darunavir มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการให้ยาวันละสองครั้ง และมีอาการข้างเคียงจากการใช้ยาลดลง Darunavir เป็นยาต้านเอชไอวีที่ได้รับการรับรองเบื้องต้นให... อ่านแล้ว 2257 ครั้ง
426. Tricyclic Antidepressants (TCAs) กับความเสี่ยงต่อโรคในระบบหัวใจและหลอดเลือด
สัปดาห์ที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2554 -- จากการศึกษาทางระบาดวิทยาล่าสุดพบว่าการใช้ยาในกลุ่ม tricyclic antidepressants (TCAs) จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคในระบบหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งจากการศึกษาก่อนหน้านี้ได้แสดงผลของการใช้ยาในกลุ่ม TCAs กับความเสี่ยงต่อโรคในระบบหัวใจและหลอดเลือดส่วนใหญ่จะศึกษาในก... อ่านแล้ว 1914 ครั้ง
427. การรักษามะเร็งต่อมลูกหมากอาจเชื่อมโยงกับการเกิดต้อกระจก
สัปดาห์ที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2554 -- ส่วนสุขภาพ สำนักข่าว Reuter ได้รายงานผลการศึกษาอันหนึ่งที่แสดงถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยต่อการเกิดต้อกระจกในผู้ป่วยชายสูงอายุที่ได้รับการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากโดยการลดฮอร์โมนแอนโดรเจน (androgen deprivation therapy, ADT) ก่อนหน้านี้ในช่วงเดือ... อ่านแล้ว 1295 ครั้ง
428. ยาต้าน factor Xa ชนิดรับประทาน Apixaban มีประสิทธิภาพดีกว่าและมีความปลอดภัยพอกับ Enaoxaparin ในการป้องกันการเกิด venous thromboembolism หลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก
สัปดาห์ที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2554 -- ผู้ป่วยที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกมักมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด venous thromboembolism (VTE) จึงมีข้อแนะนำให้ใช้ยา low-molecular-weight heparins (LMWHs) เช่น enoxaparin, dalteparin หรือ vitamin K antagonists เช่น warfarin หลังผ่าตัดเพื่อลดความเสี่ยงต่อกา... อ่านแล้ว 6106 ครั้ง
429. คำเตือนขององค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อการเสียชีวิตจากการใช้ยา Somatropin
สัปดาห์ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2553 -- ล่าสุดองค์การอาหารและยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (USFDA) ได้ออกคำเตือนถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อการเสียชีวิตในเด็กที่ได้รับยา somatropin ทั้งนี้สืบเนื่องจากรายงานอาการไม่พึงประสงค์ร้ายแรงที่พบในระหว่างการศึกษา SAGhE ในประเทศฝรั่งเศส ในผู้ป่วยที่มีภา... อ่านแล้ว 5972 ครั้ง
430. FDA to Remove Avastin’s Breast Cancer Indication
สัปดาห์ที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2553 -- เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคมที่ผ่านมา องค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกาได้ประกาศเพิกถอนข้อบ่งใช้ของ bevacizumab (Avastin®) สำหรับการรักษามะเร็งเต้านม คณะกรรมการที่ปรึกษาขององค์การอาหารและยา ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขามะเร็งวิท... อ่านแล้ว 1960 ครั้ง
<< First | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Last >> DIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service