หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ข่าวยาประจำสัปดาห์<< First | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Last >> 


421. Meridia (sibutramine): Market Withdrawal Due to Risk of Serious Cardiovascular Events
สัปดาห์ที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2553 -- Abbott Laboratories และองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USFDA) แจ้งบุคลากรทางด้านสาธารณสุขและผู้ป่วยเกี่ยวกับการถอนยารักษาโรคอ้วน Meridia ออกจากตลาดยาสหรัฐอเมริกาเนื่องจากข้อมูลการทดลองทางคลินิคชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงในการเกิด heart attack และ stro... อ่านแล้ว 917 ครั้ง
422. Botox Approved for Chronic Migraine
สัปดาห์ที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2553 -- USFDA รับรองการใช้ onabotulinumtoxinA (Botox®) ในข้อบ่งใช้ป้องกันไมเกรนในผู้ป่วยที่ไมเกรนเรื้อรัง ซึ่งหมายถึงผู้ที่มีอาการมากกว่า 14 วัน ใน 1 เดือน การรักษาทำโดยการฉีด Botox® เข้าที่ผิวหนังรอบหนังศีรษะและที่กล้ามเนื้อคอ ทุก 12 สัปดาห์ Ne... อ่านแล้ว 1597 ครั้ง
423. Osteoporosis Drugs, Bisphosphonates Linked To Rare Thigh Bone Fracture Risk
สัปดาห์ที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USFDA) ได้ออกประกาศเตือนเกี่ยวกับการใช้ยากลุ่ม Bisphosphanates ซึ่งใช้ในการชะลอ Osteoporosis ว่ามีความเสี่ยงในการเกิด fracture ที่บริเวณ subtrochanteric femoral สูงขึ้น ซึ่งถือเป็น uncommon type ของการเกิดกระดูกหักด... อ่านแล้ว 999 ครั้ง
424. Promote Influenza Prevention: Pregnant Women Should Get Flu Shots
สัปดาห์ที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2553 -- สมาคมสูตินรีแพทย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา(The American College of Obstetricians and Gynecologists: ACOG)แนะนำว่าหญิงตั้งครรภ์ทุกคนควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดเชื้อตาย (inactivated influenza vaccinations) หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่นั้นม... อ่านแล้ว 1923 ครั้ง
425. Clopidogrel plus a PPI Does Not Increase Cardiovascular Risk Beyond PPIs Alone
สัปดาห์ที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2553 -- การใช้ clopidogrel ร่วมกับยาในกลุ่ม proton-pump inhibitor (PPI) ไม่เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจมากไปกว่าการใช้ยาในกลุ่ม PPI เพียงตัวเดียว จากการศึกษาก่อนหน้านี้ที่ตีพิมพ์ลงใน Annals of Internal Medicine เรื่องเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาระห... อ่านแล้ว 2088 ครั้ง
426. Inhaled Steroids Linked to Risk of Diabetes
สัปดาห์ที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2553 -- เมื่อวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา มีรายงานการศึกษาจาก American Journal of Medicine ถึงกลุ่มผู้ป่วยที่มีการใช้ยาเสตียรอยด์ชนิดสูดพ่นสำหรับควบคุมภาวะหอบหืดหรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มีแนวโน้มในการเกิดเบาหวาน หรือทำให้โรคเบาหวานมี progression เร็วขึ้น โดย ... อ่านแล้ว 866 ครั้ง
427. Tanezumab May Reduce Pain in Osteoarthritis of the Knee
สัปดาห์ที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ.2553 -- ผลจากการศึกษา tanezumab phase II ใน New England Journal of Medicine พบว่า tanezumab ซึ่งเป็น monoclonal antibody against nerve growth factor สามารถนำมาใช้ในการรักษาอาการปวดเข่าเนื่องจากโรคข้อเสื่อม (osteoarthritis)ได้ การศึกษานี้ได้ทำในผู้ป่วยข้อเข่า... อ่านแล้ว 865 ครั้ง
428. FDA Announces New Restrictions on Rosiglitazone, Europe Suspends the Drug
สัปดาห์ที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2553 -- FDA ประกาศจำกัดการใช้ยารักษาโรคเบาหวาน rosiglitazone (Avandia®) ในขณะที่องค์การยาแห่งสหภาพยุโรป (European Medicines Agency) ได้แนะนำให้ระงับการใช้ยาเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular risk) FDA กล่าวว่า บริษัทผ... อ่านแล้ว 1194 ครั้ง
429. Antipsychotic Use May Increase Venous Thromboembolism Risk
สัปดาห์ที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2553 -- จากรายงานการศึกษารูปแบบ nested case-control study พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับ antipsychotic drugs จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด venous thromboembolism (VTE) ภายใน 24 เดือนคิดเป็นร้อยละ 32 เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับ antipsychotic drugs โดยความเสี่ยงนี้จะพ... อ่านแล้ว 1034 ครั้ง
430. Treatment of Multidrug-Resistant Tuberculosis
สัปดาห์ที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ.2553 -- ภาวะ multidrug-resistant tuberculosis (MDRTB) คือการติดเชื้อที่ดื้อต่อการรักษาด้วยยา isoniazid และ rifampicin ซึ่งแนวทางการรักษา MDRTB ในปัจจุบันนั้นมักจะเป็นสูตรยาที่ต้องใช้ระยะเวลานาน ผู้ป่วยมีความสามารถทนต่ออาการข้างเคียงได้ต่ำ และสูตรยาที่ยากต่อก... อ่านแล้ว 3604 ครั้ง
<< First | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Last >> DIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service