หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ข่าวยาประจำสัปดาห์<< First | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Last >> 


421. Rotavirus Vaccine: Benefits and a Possible Risk
สัปดาห์ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- Rotavirus เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิด severe gastroenteritis ในเด็กทั่วโลก แม้ว่าวัคซีนที่มีอยู่ 2 ชนิด จะมีประสิทธิภาพที่ดีดังข้อมูลจากการศึกษาก่อนหน้านี้ที่ทำในละตินอเมริกา ยุโรป และสหรัฐอเมริกา แต่ความกังวลในเรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีนในประเทศกำลั... อ่านแล้ว 723 ครั้ง
422. FDA Approves New Indication for Crestor
สัปดาห์ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาทำการอนุมัติข้อบ่งใช้ใหม่ของยาลดระดับไขมันในเลือด Crestor (rosuvastatin) สำหรับผู้ป่วยที่ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจที่สูงขึ้นโดยที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อน ข้อบ่งใช้ใหม่นี้เป็นไปเพื่อการลดความเสี่ยงในการเกิด heart attac... อ่านแล้ว 554 ครั้ง
423. Tysabri (Natalizumab): Update of Healthcare Professional Information
สัปดาห์ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการแจ้งเตือนบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเกิด progressive multifocal leukoencephalopathy (PML) จากการได้รับ Tysabri การประกาศเปลี่ยนแปลงข้อมูลความปลอดภัยในครั้งนี้อาศัยข้อม... อ่านแล้ว 380 ครั้ง
424. FDA Approves Extended-Release Lamotrigine for Primary Generalized Tonic-Clonic Seizures
สัปดาห์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการอนุมัติข้อบ่งใช้เพิ่มเติมของยา lamotrigine extended-release tablets (Lamictal XR, GlaxoSmithKline) ซึ่งใช้ยาเพียงวันละครั้ง เพื่อเป็นยาเสริมในการรักษา primary generalized tonic-clonic seizures แก่ผู้ป่... อ่านแล้ว 621 ครั้ง
425. FDA Approves Xiaflex for Debilitating Hand Condition
สัปดาห์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการอนุมัติยา Xiaflex (collagenase clostridium histolyticum) สำหรับการรักษา Dupuytren\’s contracture ซึ่งเป็นโรคที่ส่งผลต่อความสามารถในการออกแรงและการทำงานของนิ้วมือ Dupuytren\’s contracture มีสาเหตุจากการที่ร... อ่านแล้ว 450 ครั้ง
426. FDA Approves Lapatinib/Letrozole Combination for Advanced Breast Cancer
สัปดาห์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการอนุมัติข้อบ่งใช้เพิ่มเติมสำหรับการใช้ยาร่วมกันระหว่าง lapatinib (Tykerb, GlaxoSmithKline) และ letrozole (Femara, Novartis AG) เพื่อรักษา hormone-positive and human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)–p... อ่านแล้ว 560 ครั้ง
427. Videx/Videx EC (didanosine): Labeling Revision - Risk of Non-Cirrhotic Portal Hypertension
สัปดาห์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการแจ้งเตือนบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับาภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงของตับ คือ non-cirrhotic portal hypertension ในผู้ป่วยที่ได้รับยา Videx หรือ Videx EC (didanosine) ซึ่งใช้ในการรักษา human immunodeficiency virus (HI... อ่านแล้ว 489 ครั้ง
428. Zyprexa (olanzapine): Use in Adolescents
สัปดาห์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- บริษัท Lilly และองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลฉลากยา Zyprexa ในส่วนของข้อบ่งใช้สำหรับ เด็กอายุ 13-17 ปี (adolescent) เพื่อรักษา schizophrenia and bipolar I disorder [manic หรือ mixed episodes]โดยมีรา... อ่านแล้ว 519 ครั้ง
429. Velcade (bortezomib): Starting Dose Adjustments for Patients with Hepatic Impairment
สัปดาห์ที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2553 -- บริษัท Takeda Oncology และองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลง Prescribing Information ของยา Velcade ใน หัวข้อที่ (section) 2.5 เกี่ยวกับผู้ป่วยที่มีภาวะ hepatic impairment ขณะที่เริ่มการรักษาด้วยยา Velcade นอกจากนี้ยัง... อ่านแล้ว 661 ครั้ง
430. FDA Approves Morphine Sulfate Oral Solution for Relief of Acute and Chronic Pain
สัปดาห์ที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ได้ทำการอนุมัติยา Morphine Sulfate Oral Solution เพื่อบรรเทาอาการปวดในระดับ moderate to severe และอาการปวดเรื้อรังในผู้ป่วยที่มีภาวะ opioid tolerant โดยยาดังกล่าวจะมีขนาดความแรง 100 mg/5ml หรือ 20 mg/ml แม้ว่า... อ่านแล้ว 543 ครั้ง
<< First | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Last >> DIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  users online Page Ranking Tool website monitoring service