หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ข่าวยาประจำสัปดาห์<< First | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Last >> 


421. Fibrate/statin Initiation in Warfarin Users Ups Risk of GI Bleeding
สัปดาห์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- จากรายงานของ Reuters Health เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาระบุว่า การเริ่มต้นใช้ยากลุ่ม fibrate หรือ statin ที่มีผลในการยับยั้ง CYP3A4 enzymes ได้ เช่น fenofibrate, gemfibrozil, fluvastatin, simvastatin, และ atorvastatin จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการ... อ่านแล้ว 958 ครั้ง
422. Infliximab Safe and Effective in Children With Ulcerative Colitis
สัปดาห์ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- จากการนำข้อมูลจาก Pediatric Inflammatory Bowel Disease Collaborative Research Group Registry ของผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการรักษาโรค ulcerative colitis ด้วยยา infliximab จำนวน 52 รายซึ่งไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา เช่น corticosteroid หรือ immunomodulator... อ่านแล้ว 489 ครั้ง
423. FDA Approves Trazodone Extended-Release Formulation for Depression
สัปดาห์ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการอนุมัติ once-daily trazodone HCl extended-release tablets (Oleptro, Labopharm, Inc) สำหรับการรักษา major depressive disorder ในผู้ใหญ่ การอนุมัติในครั้งนี้อาศัยข้อมูลจากการศึกษาชนิด double-blind, 2-group,... อ่านแล้ว 544 ครั้ง
424. Rotavirus Vaccine: Benefits and a Possible Risk
สัปดาห์ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- Rotavirus เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิด severe gastroenteritis ในเด็กทั่วโลก แม้ว่าวัคซีนที่มีอยู่ 2 ชนิด จะมีประสิทธิภาพที่ดีดังข้อมูลจากการศึกษาก่อนหน้านี้ที่ทำในละตินอเมริกา ยุโรป และสหรัฐอเมริกา แต่ความกังวลในเรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีนในประเทศกำลั... อ่านแล้ว 773 ครั้ง
425. FDA Approves New Indication for Crestor
สัปดาห์ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาทำการอนุมัติข้อบ่งใช้ใหม่ของยาลดระดับไขมันในเลือด Crestor (rosuvastatin) สำหรับผู้ป่วยที่ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจที่สูงขึ้นโดยที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อน ข้อบ่งใช้ใหม่นี้เป็นไปเพื่อการลดความเสี่ยงในการเกิด heart attac... อ่านแล้ว 590 ครั้ง
426. Tysabri (Natalizumab): Update of Healthcare Professional Information
สัปดาห์ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการแจ้งเตือนบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเกิด progressive multifocal leukoencephalopathy (PML) จากการได้รับ Tysabri การประกาศเปลี่ยนแปลงข้อมูลความปลอดภัยในครั้งนี้อาศัยข้อม... อ่านแล้ว 394 ครั้ง
427. FDA Approves Extended-Release Lamotrigine for Primary Generalized Tonic-Clonic Seizures
สัปดาห์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการอนุมัติข้อบ่งใช้เพิ่มเติมของยา lamotrigine extended-release tablets (Lamictal XR, GlaxoSmithKline) ซึ่งใช้ยาเพียงวันละครั้ง เพื่อเป็นยาเสริมในการรักษา primary generalized tonic-clonic seizures แก่ผู้ป่... อ่านแล้ว 678 ครั้ง
428. FDA Approves Xiaflex for Debilitating Hand Condition
สัปดาห์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการอนุมัติยา Xiaflex (collagenase clostridium histolyticum) สำหรับการรักษา Dupuytren\’s contracture ซึ่งเป็นโรคที่ส่งผลต่อความสามารถในการออกแรงและการทำงานของนิ้วมือ Dupuytren\’s contracture มีสาเหตุจากการที่ร... อ่านแล้ว 474 ครั้ง
429. FDA Approves Lapatinib/Letrozole Combination for Advanced Breast Cancer
สัปดาห์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการอนุมัติข้อบ่งใช้เพิ่มเติมสำหรับการใช้ยาร่วมกันระหว่าง lapatinib (Tykerb, GlaxoSmithKline) และ letrozole (Femara, Novartis AG) เพื่อรักษา hormone-positive and human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)–p... อ่านแล้ว 601 ครั้ง
430. Videx/Videx EC (didanosine): Labeling Revision - Risk of Non-Cirrhotic Portal Hypertension
สัปดาห์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการแจ้งเตือนบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับาภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงของตับ คือ non-cirrhotic portal hypertension ในผู้ป่วยที่ได้รับยา Videx หรือ Videx EC (didanosine) ซึ่งใช้ในการรักษา human immunodeficiency virus (HI... อ่านแล้ว 521 ครั้ง
<< First | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Last >> DIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  users online Page Ranking Tool website monitoring service