หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
***ขออภัยผู้สมัครสมาชิกสารคลังข้อมูลยา*** ขณะนี้มีผู้สมัครสมาชิกสารคลังข้อมูลยาเป็นจำนวนมาก การตอบรับจึงใช้เวลานานกว่าที่กำหนด
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ข่าวยาประจำสัปดาห์<< First | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Last >> 


421. FDA to Consider Market Withdrawal of Rosiglitazone
สัปดาห์ที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2553 -- ขณะนี้ USFDA กำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะพิจารณาถอน rosiglitazone ออกจากประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องจากความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยในวันที่13-14 กรกฎาคม 2010 นี้ USFDA จะทำการพิจารณาว่าจะทำการยุติการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากบริษัท... อ่านแล้ว 997 ครั้ง
422. Community-Acquired Pneumonia: Following Treatment Guidelines Results in Better Outcomes
สัปดาห์ที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2553 -- โรคปอดอักเสบชุมชน (community-acquired pneumonia) เป็นโรคติดเชื้อที่มีความรุนแรง ซึ่งหากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับยาต้านจุลชีพที่เหมาะสม ในปัจจุบันได้มีแนวทางการรักษาที่กำหนดให้เป็นมาตรฐานสำหรับการรักษาโรคปอดอักเสบชุมชนโ... อ่านแล้ว 4098 ครั้ง
423. FDA Warns of Risks of Using Malaria Drug Qualaquin for Leg Cramps
สัปดาห์ที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (USFDA) ได้ออกประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (8 กรกฎาคม 2553) ว่าไม่ควรนำยารักษาโรคมาเลเรีย quinine sulfate มาใช้เพื่อรักษาอาการตะคริว เนื่องจากมีความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง มีรายงานการเกิดผลข้างเคียงที... อ่านแล้ว 1018 ครั้ง
424. Aspirin for Primary Prevention in Patients with Diabetes
สัปดาห์ที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2553 -- จากรายงานล่าสุดของ The American Heart Association, the American College of Cardiology และ the American Diabetes Association ได้มีข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดการใช้ aspirin เพื่อเป็นการป้องกันแบบปฐมภูมิในผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งข้อตกลงนี้นำมาจากผลการศึกษาในรูป... อ่านแล้ว 10988 ครั้ง
425. Should Ranitidine and Omeprazole Be Combined for Peptic Ulcer Disease?
สัปดาห์ที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2553 -- โรคแผลในทางเดินอาหาร (peptic ulcer disease; PUD) เป็นโรคหรือกลุ่มอาการที่มีความผิดปกติของทางเดินอาหารส่วนบน เดิมอาจเรียกว่า peptic ulcer หรือโรคกระเพาะ หรือโรคแผลในกระเพาะอาหาร เนื่องจากเป็นแผลที่พบในเยื่อบุทางเดินอาหารที่สัมผัสกับน้ำหลั่งจากกระเพาะอ... อ่านแล้ว 6029 ครั้ง
426. How Can Leg Cramps Be Treated?
สัปดาห์ที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2553 -- ปัจจุบันผู้ที่เป็นตะคริวที่ขาโดยไม่ทราบสาเหตุนั้นมีมากขึ้น โดยยังไม่มีรายงานถึงสาเหตุที่แน่ชัด รวมถึงการที่ผู้ป่วยมีความกังวลถึงการเกิดอาการรุนแรงตามมาในอนาคต ซึ่งส่งผลทำให้มีผู้ป่วยมาเพื่อรักษาอาการตะคริวตามแหล่งบริการทางสาธารณสุขมากขึ้นด้วย Quin... อ่านแล้ว 5677 ครั้ง
427. FDA Warns of ’Generic Tamiflu’ Sold Online
สัปดาห์ที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการแจ้งเตือนเกี่ยวกับยา \"Generic Tamiflu\" ซึ่งมีขายทางอินเตอร์เน็ตอยู่ขณะนี้ โดยระบุว่ายาดังกล่าวมีฉลากที่แสดงส่วนประกอบสำคัญไว้ คือ ยา oseltamivir แต่เมื่อ USFDA ได้ทำการตรวจสอบ พบว่าข้างในนั้นประกอบด้วยตัว... อ่านแล้ว 757 ครั้ง
428. Diclofenac: Similar CV Risk to Rofecoxib in Healthy People
สัปดาห์ที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2553 -- การศึกษาล่าสุดในเดือนมิถุนายน 2010 รายงานการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในระบบหัวใจและหลอดเลือดที่สัมพันธ์กับการใช้ NSAIDs ในผู้ป่วยสุขภาพดี โดยพบว่ายา diclofenac, rofecoxib และ ibuprofen ในขนาดสูงเพิ่มอัตราการเกิดทุพพลภาพ และอัตราการเสียชีวิต... อ่านแล้ว 1342 ครั้ง
429. FDA Reviews Olmesartan Safety Record, Cites CV Deaths in Trials
สัปดาห์ที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2553 -- USFDA ประกาศเรื่องการดำเนินการรวบรวมข้อมูลเรื่องความปลอดภัยของยา olmesartan (Benicar® ) หลังจากที่พบรายงานจากการศึกษาทางคลินิก 2 การศึกษาว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับยา olmesartan (Benicar® ) จะมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดเพิ่ม... อ่านแล้ว 929 ครั้ง
430. Rheumatoid Arthritis Incidence on the Rise in Women
สัปดาห์ที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2553 -- โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis; RA) เป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังที่เกิดจากความผิดปกติในการทำงานของภูมิคุ้มตนเองโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งจะนำไปสู่การเกิดข้อผิดรูป ประสิทธิภาพของการทำงานของข้อแย่ลง อัตราการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น รวมถึงอาจทำให้ผู้ป่วยเก... อ่านแล้ว 1346 ครั้ง
<< First | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Last >> DIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service