หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
***ขออภัยผู้สมัครสมาชิกสารคลังข้อมูลยา*** ขณะนี้มีผู้สมัครสมาชิกสารคลังข้อมูลยาเป็นจำนวนมาก การตอบรับจึงใช้เวลานานกว่าที่กำหนด
Drug Information Center
A+   A-    TOP
โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา
เพื่อพัฒนาเว็บไซต์และบริการให้ดียิ่งขึ้น

ตอบแบบสอบถาม


ข่าวยาประจำสัปดาห์<< First | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Last >> 


421. ACIP Publishes Recommendations for 2010–11 Influenza Vaccination
สัปดาห์ที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2553 -- The CDC\’s Advisory Committee on Immunization Practices(ACIP) แนะนำว่าควรให้วัคซีนกับสำหรับในช่วง 2010–11 นี้ โดยหลักใหญ่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก 2009 คือ • มีการแนะนำการฉีดวัคซีนแก่เด็กที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป • เด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนถึง 8 ปีที่... อ่านแล้ว 884 ครั้ง
422. Men Who Use Erectile Dysfunction Drugs Have Higher Rates of STDs
สัปดาห์ที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2553 -- สำหรับผู้ชายที่มีการใช้ยาในข้อบ่งใช้สำหรับ erectile dysfunction (ED) นั้นพบอัตราการเกิดโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ (sexually transmitted diseases; STD) สูงขึ้นด้วย โดยพบทั้งก่อนการใช้ยา1 ปีและเกิดหลังการใช้ยา 1 ปี จาก cohort study ซึ่งเป็นการศึกษาแบบย... อ่านแล้ว 829 ครั้ง
423. Some Antiretrovirals Increase Risk for Myocardial Infarction
สัปดาห์ที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2553 -- การศึกษา Archives of Internal Medicine ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการใช้ยา abacavir, ยากลุ่มnucleoside reverse transcriptase inhibitors (NRTIs) ตัวอื่นๆ, ยากลุ่ม protease inhibitors (PIs) และยากลุ่ม non-NRTIs กับความเสี่ยงในการเกิด MI โดยทำการศึกษาแบบ c... อ่านแล้ว 647 ครั้ง
424. Certain Epilepsy Drugs May Increase Risk Of Suicide
สัปดาห์ที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2553 -- เมื่อเร็ว ๆ นี้ USFDA ได้ออกคำเตือนเรื่องการใช้ยากันชัก ในเรื่องการเพิ่มความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย อย่างไรก็ตามสมาคมแพทย์โรคระบบประสาทแห่งสหรัฐอเมริกามีความเห็นว่า กลุ่มยาที่เพิ่มความเสี่ยงดังกล่าว จำกัดอยู่ในกลุ่มยากันชักชนิดใหม่ ๆ เท่านั้น เช่น leve... อ่านแล้ว 917 ครั้ง
425. Another Study of Proton-Pump Inhibitor "Withdrawal Symptoms"
สัปดาห์ที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2553 -- ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของอาสาสมัครที่ไม่มีอาการในระบบทางเดินอาหาร (asymptomatic dyspepsia) มีการเกิด dyspepsia หลังจากได้รับการรักษาด้วย pantoprazole เมื่อครบระยะเวลาของการรักษานาน 4 สัปดาห์ และอีกการศึกษาซึ่งเป็นแบบ randomized trial พบว่าอาสาสมัครที่... อ่านแล้ว 805 ครั้ง
426. NICE Issues Final Guidance on Dronedarone
สัปดาห์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2553 -- วันที่ 20 กรกฎาคม 2553 UK National Institute for Clinical Excellence (NICE) ทำการประกาศแนวทางการใช้ยา dronedarone (Multaq, Sanofi-Aventis) เพื่อรักษา atrial fibrillation (AF) อย่างเป็นทางการ โดยระบุให้ใช้ dronedarone เป็นยาตัวเลือกรอง (second-line ... อ่านแล้ว 881 ครั้ง
427. FDA Approves Ondansetron Oral Soluble Film
สัปดาห์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการอนุมัติยา ondansetron ในรูปแบบแผ่นฟิล์มชนิดรับประทาน (oral soluble film formulation) ซึ่งมีชื่อทางการค้าว่า “Zuplenz” สำหรับป้องกันการคลื่นไส้ อาเจียนจากการรักษาด้วยเคมีบำบัด รังสีรักษา และการผ่าตัด การอ... อ่านแล้ว 2406 ครั้ง
428. FDA to Consider Market Withdrawal of Rosiglitazone
สัปดาห์ที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2553 -- ขณะนี้ USFDA กำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะพิจารณาถอน rosiglitazone ออกจากประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องจากความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยในวันที่13-14 กรกฎาคม 2010 นี้ USFDA จะทำการพิจารณาว่าจะทำการยุติการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากบริษัท... อ่านแล้ว 1045 ครั้ง
429. Community-Acquired Pneumonia: Following Treatment Guidelines Results in Better Outcomes
สัปดาห์ที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2553 -- โรคปอดอักเสบชุมชน (community-acquired pneumonia) เป็นโรคติดเชื้อที่มีความรุนแรง ซึ่งหากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับยาต้านจุลชีพที่เหมาะสม ในปัจจุบันได้มีแนวทางการรักษาที่กำหนดให้เป็นมาตรฐานสำหรับการรักษาโรคปอดอักเสบชุมชนโ... อ่านแล้ว 4298 ครั้ง
430. FDA Warns of Risks of Using Malaria Drug Qualaquin for Leg Cramps
สัปดาห์ที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (USFDA) ได้ออกประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (8 กรกฎาคม 2553) ว่าไม่ควรนำยารักษาโรคมาเลเรีย quinine sulfate มาใช้เพื่อรักษาอาการตะคริว เนื่องจากมีความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรง มีรายงานการเกิดผลข้างเคียงที... อ่านแล้ว 1056 ครั้ง
<< First | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Last >> DIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service