หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ข่าวยาประจำสัปดาห์<< First | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Last >> 


421. การเสียชีวิตจากยา Dabigatran ในประเทศญี่ปุ่น
สัปดาห์ที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2554 -- ยา dabigatran ได้มีการใช้ในผู้ป่วยประมาน 64,000 รายในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ยาออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนมกราคม พศ. 2554 โดยมีรายงานการเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงในผู้ป่วย 81 ราย รวมทั้งการเกิดเลือดออกในทางเดินอาหาร และเสียชีวิต 5 ราย ในผู้ป่วยที่ได้รับยา dabig... อ่านแล้ว 1673 ครั้ง
422. Everolimus-eluting stent มีประสิทธิผลเทียบเท่ากับ Sirolimus-eluting stent
สัปดาห์ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2554 -- จากการศึกษาแบบ prospective, multicenter, randomized study และเป็นการศึกษาแบบ noninferiority เปรียบเทียบการใส่ขดลวดเคลือบยา 2 ชนิดระหว่าง everolimus-eluting stent (n=149) และ sirolimus-eluting stent (n=151) ในผู้ป่วย coronary artery disease with diabe... อ่านแล้ว 1551 ครั้ง
423. ยากลุ่ม angiotensin receptor blocker (ARB) ไม่ได้ช่วยป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน
สัปดาห์ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2554 -- Dr. Barzilay จาก Kaiser Permanente of Georgia & Emory University School of Medicine, Atlanta, Georgia และคณะ กล่าวว่าการยับยั้งระบบ renin angiotensin system จากยา telmisartan ไม่ได้มีประโยชน์ในการควบคุมระดับน้ำตาลหรือช่วยในการป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน... อ่านแล้ว 1751 ครั้ง
424. FDA อนุมัติยา Complera ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV
สัปดาห์ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2554 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) อนุมัติยา Complera, a fixed dose combination (FDC) ของยา rilpivirine, non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI) ขนาด 25 มิลลิกรัม, tenofovir, nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI) ขนาด 3... อ่านแล้ว 2721 ครั้ง
425. FDA อนุมัติข้อมูลใหม่ในเอกสารกำกับยา pioglitazone
สัปดาห์ที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2554 -- FDA ได้ให้เพิ่มข้อมูลในเอกสารกำกับยา pioglitazone ว่าไม่ควรใช้ในผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเฉียบพลัน(active bladder cancer) และควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีประวัติมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (bladder cancer)นอกจากนี้ยังแนะนำว่า ผู้ป่วยควรมาพบแพทย์เ... อ่านแล้ว 2022 ครั้ง
426. FDA เตือนการใช้ยา fluconazole ขนาดสูงในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์
สัปดาห์ที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2554 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้ประกาศเตือนการใช้ยา fluconazole ขนาดสูง คือ 400-800 มิลลิกรัมในระยะยาว ระหว่างไตรมาสแรก (3 เดือนแรก) ของการตั้งครรภ์ ซึ่งอาจมีผลทำให้เกิดความผิดปกติในทารกแรกเกิด โดยความเสี่ยงนี้ไม่พบจากการให้ยา fluconazole ในขน... อ่านแล้ว 3189 ครั้ง
427. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ Pandemrix ถูกจำกัดการใช้ในยุโรป
สัปดาห์ที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2554 -- The European Medicines Agency (EMA) ได้จำกัดการใช้ Pandemrix® ของบริษัท GlaxoSmithKline (GSK) ในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เนื่องจากมีรายงานว่าเพิ่มความเสี่ยงของการเกิด narcolepsy ในผู้ที่ได้รับวัคซีนอายุระหว่าง 4-19 ปี มากกว่า 31 ล้านโดสของ Pande... อ่านแล้ว 1058 ครั้ง
428. FDA เตือนการใช้ยา aspirin ขนาดมากกว่า 100 มิลลิกรัมลดประสิทธิภาพของยา ticagrelor
สัปดาห์ที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2554 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (US FDA) ได้อนุมัติยา ticagrelor จากข้อมูลของการศึกษา PLATO trial (Platelet Inhibition and Patient Outcomes) ในผู้ป่วย acute coronary syndromes (ACS) กว่า 18,000 คน โดยผู้ป่วยถูกสุ่มให้ได้รับยา ticagrelor (180 mg loading... อ่านแล้ว 2321 ครั้ง
429. Switch From 3TC/ABC to FTC/TDF Maintains HIV Suppression
สัปดาห์ที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2554 -- หลายการศึกษาที่ผ่านมา (ACTG 5202, ASSERT และ BICOMBO trials) รายงานอัตราการเกิด virologic failure จากยา lamivudine/abacavir (3TC/ABC) มากกว่า emtricitabine/tenofovir (FTC/TDF) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนยาจาก (3TC/ABC) มาเป็น FTC/TDF อาจจะช่วยในการ... อ่านแล้ว 1912 ครั้ง
430. Once-Daily Mesalamine Approved for UC Remission Maintenance
สัปดาห์ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2554 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (US FDA) ได้อนุมัติยา Lialda® (mesalamine) ในรูปแบบ delayed-release formulation สำหรับใช้รักษาเพื่อควบคุมอาการ (maintenance of remission) ในผู้ป่วยลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรังเป็นแผลเปื่อย (ulcerative colitis) ซึ่งก่อนหน้... อ่านแล้ว 1921 ครั้ง
<< First | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Last >> DIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service