หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ข่าวยาประจำสัปดาห์<< First | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Last >> 


421. FDA ยังกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเกิด venous thromboembolism ของ drospirenone
สัปดาห์ที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2554 -- ถึงแม้ว่า FDA ยังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับ drospirenone ในเรื่องความเสี่ยงของการเกิด venous thromboembolism (VTE) ที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 50 ในกลุ่มผู้หญิงที่ใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดที่ประกอบด้วย drospirenone FDA ได้ทำการทบทวนรายงานจากการศึกษา 2 ฉบับที่เปรีย... อ่านแล้ว 1257 ครั้ง
422. Linezolid อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในการรักษาโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อ MRSA ในผู้ป่วยเบาหวาน
สัปดาห์ที่ 5 เดือนกันยายน พ.ศ.2554 -- Dr. Equils และคณะกล่าวว่ายา linezolid เหนือกว่ายา vancomycin ทั้ง clinical success rate และ Microbiological success rates ในการรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นโรคปอดอักเสบในโรงพยาบาล (nosocomial pneumonia) จากการติดเชื้อ Methicillin-resistant Staphylococc... อ่านแล้ว 3311 ครั้ง
423. Orlistat กับการเกิดตับอักเสบ
สัปดาห์ที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ.2554 -- The European Medicines Agency (EMA) ได้กำลังทบทวนประโยชน์และความเสี่ยงจากการใช้ยา orlistat จากรายงานการเกิดตับอักเสบ 21 ราย ที่สงสัยว่าเกิดจากการใช้ยา orlistat 120 มิลลิกรัม ระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 ถึง มกราคม พ.ศ. 2554 โดยมีอาการรุนแรง 4 ราย แ... อ่านแล้ว 1008 ครั้ง
424. Lenalidomide ยังมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่จะได้รับ
สัปดาห์ที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ.2554 -- The European Medicines Agency (EMA) กล่าวว่าการใช้ยา Lenalidomide ยังมีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่จะได้รับ ถึงแม้จะมีข้อมูลว่าการใช้ยา Lenalidomide มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง ซึ่งยา Lenalidomide มีข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาผู้ป่วยที่มีภ... อ่านแล้ว 2637 ครั้ง
425. FDA อนุมัติยา Infliximab ในการรักษา Ulcerative Colitis ในเด็ก
สัปดาห์ที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ.2554 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA) อนุมัติยา Infliximab ในการรักษาผู้ป่วยลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรังเป็นแผลเปื่อย (ulcerative colitis) เฉียบพลันที่มีความรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมาก (moderate to severe active ulcerative colitis) ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ที่ไ... อ่านแล้ว 2674 ครั้ง
426. Telavancin ได้รับการอนุมัติในยุโรปในการรักษาโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล
สัปดาห์ที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ.2554 -- The European Commission (EC) ได้อนุมัติยา telavancin HCl ซึ่งเป็นสาร lipoglycopeptide โดยเป็นอนุพันธุ์ของยา vancomycin ออกฤทธิ์ในการยับยั้งการสร้างผนังเซลล์ และทำลายเยื้อหุ้มเซลล์ของเชื้อแบคทีเรีย ในการรักษาโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล (hos... อ่านแล้ว 1182 ครั้ง
427. ยา Telaprevir ได้รับการอนุมัติในยุโรป
สัปดาห์ที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ.2554 -- ยา Telaprevir (direct-acting protease inhibitor) ได้รับการอนุมัติในยุโรปเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554 สำหรับรักษาไวรัสตับอักเสบซีสายพันธุ์ 1 (genotype 1 ) ร่วมกับ peg-interferon alfa และ ribavirin ในชื่อการค้า INCIVO ก่อนหน้านี้ยา Telaprevir เพิ่ง... อ่านแล้ว 1371 ครั้ง
428. Zotarolimus-Eluting Stents เพิ่มความเสี่ยงในการเกิด adverse cardiac events ในผู้ป่วยเบาหวาน
สัปดาห์ที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2554 -- Dr. Michael Maeng และคณะจาก Aarhus University Hospital ทำการวิจัยโดยสุ่มผู้ป่วยจำนวน 2,332 ราย ให้ได้รับ Zotarolimus-Eluting Stents (ZESs)(n=1162) หรือ Sirolimus-eluting stents (SESs)(n=1170) โดยในกลุ่มที่ได้รับ ZES มีผู้ป่วยเบาหวานจำนวน 169 ราย และใ... อ่านแล้ว 1153 ครั้ง
429. FDA เตือนการติดเชื้อ Legionella และ Listeria จากการใช้ยา TNF Blocker
สัปดาห์ที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2554 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้ประกาศเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554 เรื่องการ updated ข้อมูลในเอกสารกำกับยาในกลุ่ม Tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha) inhibitors ทั้งหมด คือ Remicade (infliximab), Enbrel (etanercept), Humira (adalimumab... อ่านแล้ว 1909 ครั้ง
430. FDA เตือนห้ามใช้ยา Reclast® ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง
สัปดาห์ที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2554 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารกำกับยา เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2554 ของยา Zoledronic acid (Reclast®) ซึ่งเป็นยาฉีดในกลุ่ม bisphosphonate ที่ใช้ป้องกันและรักษาภาวะกระดูกพรุน โดยห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีค่า cre... อ่านแล้ว 2474 ครั้ง
<< First | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Last >> DIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service