หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ข่าวยาประจำสัปดาห์<< First | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Last >> 


421. CTT Meta-Analysis: No Cancer Risk With Statins, Low LDL-Cholesterol Levels
สัปดาห์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2553 -- งานวิจัยขนาดใหญ่จาก Cholesterol Trialists\’ Collaboration พบว่ายาในกลุ่ม statins ไม่ได้ทำให้ความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งมากขึ้น ผู้วิจัยรายงานว่าการใช้ยา statin นั้นไม่ได้ส่งผลข้างเคียงเรื่องของการเกิดมะเร็ง และระยะเวลาที่ได้รับยานั้นไม่เกิดการเปลี่ย... อ่านแล้ว 999 ครั้ง
422. Acyclovir, Valacyclovir in First Trimester Not Linked to Major Birth Defects
สัปดาห์ที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2553 -- มีรายงานจากการศึกษา Cohort Study ถึงความสัมพันธ์ของการใช้ยา acyclovir หรือ valacyclovir ในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ว่า ไม่มีความสัมพันธ์กันของการเกิดความผิดปกติของทารกกับการใช้ยาดังกล่าว โดยการศึกษาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่... อ่านแล้ว 3447 ครั้ง
423. Treating Recurrent Headache: Naproxen or Sumatriptan?
สัปดาห์ที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2553 -- อาการปวดหัวที่กลับเป็นซ้ำมักพบได้บ่อยหลังจากการพักรักษาตัวที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล การรักษานั้นจึงมีหลายๆวิธีแตกต่างกันไป โดยมีงานวิจัยหนึ่งได้ทำการศึกษาไปข้างหน้า เป็นการทดลองแบบสุ่ม โดยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้รับยา naproxen 500 mg และอีกกลุ่... อ่านแล้ว 1201 ครั้ง
424. Parkinson’s Drug Under FDA Review: Stalevo Suspected of Upping Cardiovascular Risk
สัปดาห์ที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2553 -- The US Food and Drug Administration (FDA) ประกาศเตือนผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease)ที่ใช้ยาผสมที่มีตัวยา carbidopa และ levodopa และ entacapone (C/LE; Stalevo®) อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด (myocardial infarction, MI), โรคห... อ่านแล้ว 1864 ครั้ง
425. Acetaminophen Linked to Asthma in Adolescents
สัปดาห์ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2553 -- การใช้ยา acetaminophen ในปัจจุบันพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับโรคหอบหืดในผู้ใหญ่ โดยมีการศึกษาแบบ cross-sectional study ตีพิมพ์ลงในวารสาร American Journal of Respiratory และ Critical Care Medicine ผู้วิจัยทำการสำรวจผู้ที่มีอายุระหว่าง 13-14 ปี จำนวน 360... อ่านแล้ว 852 ครั้ง
426. Rising Furosemide Doses in Heart Failure Patients Don’t Bode Well
สัปดาห์ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2553 -- มีรายงานใน American Heart Journal ถึงการเพิ่มขนาดการรักษาของ furoseminde เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคหัวใจล้มเหลว (heart failure) ร่วมอยู่ด้วย Dr. Douglas S. Lee และคณะของสถาบัน Clinical Evaluative Sciences ประเทศแคนาดา ทำ... อ่านแล้ว 2472 ครั้ง
427. FDA: Aseptic Meningitis Risk With Use Of Seizure Drug Lamictal
สัปดาห์ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2553 -- USFDA ได้ประกาศคำเตือนเกี่ยวกับการใช้ยา Lamotrigine ที่อาจเป็นสาเหตุของ Aseptic meningitis ได้ ซึ่งขณะนี้ทาง USFDA กำลังพิจารณาเพื่อปรับปรุงข้อมูลยาใน Product information ร่วมด้วย เนื่องจากภาวะ Aseptic meningitis ถือเป็นข้อควรระวัง และผลข้างเคียงที่ส... อ่านแล้ว 1291 ครั้ง
428. More Bad News for Rosiglitazone
สัปดาห์ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2553 -- Thiazolidinediones (TZDs) เป็นกลุ่มยาลดระดับน้ำตาลในเลือดรูปแบบรับประทานที่มีการสั่งใช้มากในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งภายหลังยากลุ่มนี้ได้มีหลักฐานที่ค่อนข้างแน่ชัดว่าสัมพันธ์กับการเกิดหัวใจล้มเหลว บทความนี้จะได้กล่าวถึงอาการข้างเคียงอื่นๆ ในระบบหัวใจแล... อ่านแล้ว 1144 ครั้ง
429. FDA Approves a "Five-Days-After" Pill
สัปดาห์ที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2553 -- FDA รับรองยาคุมฉุกเฉินตัวใหม่ ulipristal acetate ชื่อการค้า ella เป็น progesterone agonist/antagonist ออกฤทธิ์โดยหลักโดยการยับยั้งหรือชะลอการตกไข่ ให้รับประทาน 1 เม็ดภายใน 120 ชั่วโมง (5 วัน) หลังจากล้มเหลวจากยาคุมหรือภายหลังการมีเพศสัมพันธ์แบบไ... อ่านแล้ว 1310 ครั้ง
430. Bisphosphonates Not Associated with Risk for Esophageal, Gastric Cancers
สัปดาห์ที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2553 -- ถึงแม้ว่าจะมีรายงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างยาในกลุ่ม oral bisphosphonates และการเกิดมะเร็งที่หลอดอาหาร(esophageal cancer) ยากลุ่มนี้ก็ยังไม่พบว่าเกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด จากการศึกษาแบบ case-control study ตีพิมพ์ลงในวารสาร JAMA โดยการใช้... อ่านแล้ว 725 ครั้ง
<< First | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Last >> DIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service