หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ข่าวยาประจำสัปดาห์<< First | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Last >> 


421. Does Aspirin Extend Breast Cancer Survival?
สัปดาห์ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2553 -- ข้อมูลจาก preclinical study จำนวนหลายการศึกษาระบุว่าการใช้ aspirin และยาในกลุ่ม NSAIDs อื่นๆ สามารถยับยั้งการแพร่กระจายของมะเร็งได้ ทำให้นักวิจัยมีการนำข้อมูลจาก Nurses\’ Health Study (NHS) มาประเมินว่าการใช้ยา aspirin ในผู้หญิงที่ได้รับการวินิจฉัยว่... อ่านแล้ว 632 ครั้ง
422. A New Agent for Lowering Lipid Levels?
สัปดาห์ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2553 -- แม้ว่าการใช้ยากลุ่ม statin จะช่วยลดอัตราการเกิดเหตุการณ์โรคหลอดเลือดหัวใจได้ดีในผู้ป่วยบางกลุ่ม แต่ผู้ป่วยอีกหลายรายยังคงอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดเหตุการณ์โรคหลอดเลือดหัวใจ ข้อมูลจาก multicenter, double-blind, randomized trial (สนับส... อ่านแล้ว 527 ครั้ง
423. FDA Approves Botox to Treat Spasticity in Flexor Muscles of the Elbow, Wrist and Fingers
สัปดาห์ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการอนุมัติ Botox (onabotulinumtoxin A) เพื่อใช้รักษาการแข็งเกร็งของ flexor muscle บริเวณข้อศอก ข้อมือและนิ้วมือในผู้ใหญ่ โดยอาการแข็งเกร็งนี้เกิดขึ้นได้ทั่วไปหลังจากเกิด stroke, การบาดเจ็บของสมอง, หรือมีการดำเ... อ่านแล้ว 577 ครั้ง
424. FDA Approves New Somatropin Injection Pen for Growth Hormone Disorders
สัปดาห์ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาทำการอนุมัติยา prefilled somatropin (rDNA origin) injection pen (Norditropin FlexPro, Novo Nordisk, Inc) สำหรับการรักษา growth hormone disorder ในผู้ป่วยผู้ใหญ่และเด็กเล็ก (pediatric) โดยผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ปรับปรุงจากผลิตภัณฑ์เดิม คือ N... อ่านแล้ว 1385 ครั้ง
425. FDA Approves Name Change for Heartburn Drug Kapidex
สัปดาห์ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อทางการค้าของยา Kapidex® (dexlansoprazole) เป็น Dexilant® เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนกับยาอื่นๆ เช่น Casodex® และ Kadian® โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม... อ่านแล้ว 1145 ครั้ง
426. FDA Approves Pneumococcal Disease Vaccine with Broader Protection
สัปดาห์ที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาทำการอนุมัติยา Prevnar 13 ซึ่งเป็น pneumococcal 13-valent conjugate vaccine สำหรับเด็กทารกและเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 6 สัปดาห์ จนถึง 5 ปี โดย Prevnar 13 เป็นวัคซีนชนิดถัดมาจาก Prevnar ซึ่งเป็น pneumococcal 7-valent conjugate ... อ่านแล้ว 721 ครั้ง
427. FDA Approves Extended-Release Hydromorphone for Chronic Pain
สัปดาห์ที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการอนุมัติยา hydromorphine HCl extended-release tablets (Exalgo, CombinatoRx, Inc) เพื่อรักษาอาการปวดในระดับ moderate-to-severe ในผู้ป่วยที่ทนต่อยา opioid ที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วย opioid ตลอดทั้งวันอย่าง... อ่านแล้ว 760 ครั้ง
428. FDA Approves First Generic Tamsulosin to Treat Enlarged Prostate Gland
สัปดาห์ที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาทำการอนุมัติ generic drug ตัวแรกของ tamsulosin (ยาต้นแบบ คือ Flomax Capsule 0.4 mg; tamsulosin hydrochloride) เพื่อรักษาต่อมลูกหมากโต (benign prostatic hyperplasia; BPH) ซึ่งเป็นภาวะที่มีการขยายตัวของต่อลูกหมากเป็นสาเหตุท... อ่านแล้ว 946 ครั้ง
429. FDA Approves Therapy to Treat Gaucher Disease
สัปดาห์ที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการอนุมัติยา velaglucerase alfa for injection (VPRIV) เพื่อรักษาเด็กและผู้ใหญ่ที่มีอาการของ Gaucher disease ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมที่พบได้น้อยมาก Gaucher disease เกิดขึ้นได้ในผู้ที่ไม่สา... อ่านแล้ว 825 ครั้ง
430. FDA Approves Once-Daily Pramipexole for Early Parkinson’s Disease
สัปดาห์ที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการอนุมัติยา pramipexole dihydrochloride แบบ once-daily (Mirapex ER tablets, Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc) สำหรับการรักษาอาการหรือสัญญาณของการเกิด parkinson’s disease ที่ไม่ทราบสาเหตุในช่วงแรก กา... อ่านแล้ว 860 ครั้ง
<< First | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Last >> DIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  users online Page Ranking Tool website monitoring service