หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ข่าวยาประจำสัปดาห์<< First | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Last >> 


421. FDA Approves Xiaflex for Debilitating Hand Condition
สัปดาห์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการอนุมัติยา Xiaflex (collagenase clostridium histolyticum) สำหรับการรักษา Dupuytren\’s contracture ซึ่งเป็นโรคที่ส่งผลต่อความสามารถในการออกแรงและการทำงานของนิ้วมือ Dupuytren\’s contracture มีสาเหตุจากการที่ร... อ่านแล้ว 417 ครั้ง
422. FDA Approves Lapatinib/Letrozole Combination for Advanced Breast Cancer
สัปดาห์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการอนุมัติข้อบ่งใช้เพิ่มเติมสำหรับการใช้ยาร่วมกันระหว่าง lapatinib (Tykerb, GlaxoSmithKline) และ letrozole (Femara, Novartis AG) เพื่อรักษา hormone-positive and human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)–p... อ่านแล้ว 530 ครั้ง
423. Videx/Videx EC (didanosine): Labeling Revision - Risk of Non-Cirrhotic Portal Hypertension
สัปดาห์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการแจ้งเตือนบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับาภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงของตับ คือ non-cirrhotic portal hypertension ในผู้ป่วยที่ได้รับยา Videx หรือ Videx EC (didanosine) ซึ่งใช้ในการรักษา human immunodeficiency virus (HI... อ่านแล้ว 459 ครั้ง
424. Zyprexa (olanzapine): Use in Adolescents
สัปดาห์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- บริษัท Lilly และองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลฉลากยา Zyprexa ในส่วนของข้อบ่งใช้สำหรับ เด็กอายุ 13-17 ปี (adolescent) เพื่อรักษา schizophrenia and bipolar I disorder [manic หรือ mixed episodes]โดยมีรา... อ่านแล้ว 495 ครั้ง
425. Velcade (bortezomib): Starting Dose Adjustments for Patients with Hepatic Impairment
สัปดาห์ที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2553 -- บริษัท Takeda Oncology และองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลง Prescribing Information ของยา Velcade ใน หัวข้อที่ (section) 2.5 เกี่ยวกับผู้ป่วยที่มีภาวะ hepatic impairment ขณะที่เริ่มการรักษาด้วยยา Velcade นอกจากนี้ยัง... อ่านแล้ว 627 ครั้ง
426. FDA Approves Morphine Sulfate Oral Solution for Relief of Acute and Chronic Pain
สัปดาห์ที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ได้ทำการอนุมัติยา Morphine Sulfate Oral Solution เพื่อบรรเทาอาการปวดในระดับ moderate to severe และอาการปวดเรื้อรังในผู้ป่วยที่มีภาวะ opioid tolerant โดยยาดังกล่าวจะมีขนาดความแรง 100 mg/5ml หรือ 20 mg/ml แม้ว่า... อ่านแล้ว 514 ครั้ง
427. FDA Approves New Treatment for Type 2 Diabetes
สัปดาห์ที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาทำการอนุมัติยา Victoza (liraglutide), สำหรับฉีดวันละครั้ง เพื่อรักษาผู้ป่วยบางรายที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 Victoza ใช้สำหรับลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย รวมถึงยารักษาเบาหวานอื่นๆด้ว... อ่านแล้ว 2364 ครั้ง
428. Nipro GlucoPro Insulin Syringes: Recall
สัปดาห์ที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2553 -- บริษัท Nipro Medical Corporation ทำการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเรียกเก็บคืน GlucoPro Insulin Syringes จากท้องตลาด เนื่องจากพบการหลุดออกของเข็มจากกระบอกฉีดยา ซึ่งอาจทำให้เข็มติดกับขวดอินซูลินหรือติดกับผิวหนังในระหว่างหรือหลังจากการใช้งานได้ การเรียกเก็บ... อ่านแล้ว 463 ครั้ง
429. FDA Approves Ampyra to Improve Walking in Adults with Multiple Sclerosis
สัปดาห์ที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการอนุมัติยา Ampyra (dalfampridine) extended release tablets สำหรับช่วยในการพัฒนาการเดินของผู้ป่วย multiple sclerosis (MS) โดยข้อมูลจากการศึกษาทางคลินิกระบุว่า ผู้ป่วย MS ที่ได้รับการรักษาด้วย Ampyra นั้นสามารถ... อ่านแล้ว 396 ครั้ง
430. Meridia (sibutramine hydrochloride): Follow-Up to an Early Communication about an Ongoing Safety Review
สัปดาห์ที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการแจ้งแก่บุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับการทบทวนข้อมูลเพิ่มเติมที่บ่งชี้ถึงความเสี่ยงในการเกิด heart attack และ stroke ที่เพิ่มขึ้น ในผู้ป่วยที่มีประวัติของ cardiovascular disease ที่ใช้ยา sibutramine โดยทาง USFD... อ่านแล้ว 309 ครั้ง
<< First | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Last >> DIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  users online Page Ranking Tool website monitoring service