หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ข่าวยาประจำสัปดาห์<< First | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Last >> 


421. FDA เตือนการติดเชื้อ Legionella และ Listeria จากการใช้ยา TNF Blocker
สัปดาห์ที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2554 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้ประกาศเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554 เรื่องการ updated ข้อมูลในเอกสารกำกับยาในกลุ่ม Tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha) inhibitors ทั้งหมด คือ Remicade (infliximab), Enbrel (etanercept), Humira (adalimumab... อ่านแล้ว 1878 ครั้ง
422. FDA เตือนห้ามใช้ยา Reclast® ในผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง
สัปดาห์ที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2554 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารกำกับยา เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2554 ของยา Zoledronic acid (Reclast®) ซึ่งเป็นยาฉีดในกลุ่ม bisphosphonate ที่ใช้ป้องกันและรักษาภาวะกระดูกพรุน โดยห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีค่า cre... อ่านแล้ว 2208 ครั้ง
423. ปัญหาการติดเชื้อที่ดวงตาจากการแบ่งบรรจุยา bevacizumab intravitreal injections
สัปดาห์ที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2554 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA) เตือนแพทย์ที่ใช้ยา bevacizumab (off-label use) ในการรักษาโรคจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุ age-related macular degeneration (AMD) ยาได้ถูกนำมาใช้รักษาผู้ป่วย AMD ชนิดWet หรือ Neovascular AMD คือ ผู้ป่วยจะเกิดการสูญเส... อ่านแล้ว 3538 ครั้ง
424. FDA อนุมัติยา crizotinib ในการรักษา late-stage lung cancer (ALK gene positive)
สัปดาห์ที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ.2554 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA) อนุมัติยา crizotinib (kinase inhibitor) ในการรักษาผู้ป่วย non-small cell lung cancers (NSCLC) ที่มีความผิดปกติของ anaplastic lymphoma kinase (ALK) gene ซึ่งพบได้ประมาณ 1-7% ของผู้ป่วย NSCLC และได้รับการตรวจ ALK gen... อ่านแล้ว 3321 ครั้ง
425. การใช้ยากลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitors ขนาดสูงกับการเกิดหัวใจเต้นผิดปกติ
สัปดาห์ที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2554 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) เตือนการใช้ยา citalopram ซึ่งเป็นยาในกลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) ในขนาดที่สูงกว่า 40 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งเป็นสาเหตุของการเต้นของหัวใจผิดปกติ เนื่องจากผลการศึกษาที่พบว่ายา citalopram ในขน... อ่านแล้ว 1587 ครั้ง
426. สิ้นสุดการศึกษาของยา Dronedarone ในผู้ป่วย permanent atrial fibrillation
สัปดาห์ที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2554 -- Dronedarone ได้รับการอนุมัติจาก USFDA ในการรักษา paroxysmal หรือ persistent atrial fibrillation (AF) หรือ atrial flutter โดยบริษัท Sanofi-Aventis ได้ประกาศว่าการศึกษาของยา Dronedarone ในผู้ป่วย permanent AF ของการศึกษา The Permanent-Atrial Fibrillati... อ่านแล้ว 1282 ครั้ง
427. การเสียชีวิตจากยา Dabigatran ในประเทศญี่ปุ่น
สัปดาห์ที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2554 -- ยา dabigatran ได้มีการใช้ในผู้ป่วยประมาน 64,000 รายในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ยาออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนมกราคม พศ. 2554 โดยมีรายงานการเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงในผู้ป่วย 81 ราย รวมทั้งการเกิดเลือดออกในทางเดินอาหาร และเสียชีวิต 5 ราย ในผู้ป่วยที่ได้รับยา dabig... อ่านแล้ว 1712 ครั้ง
428. Everolimus-eluting stent มีประสิทธิผลเทียบเท่ากับ Sirolimus-eluting stent
สัปดาห์ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2554 -- จากการศึกษาแบบ prospective, multicenter, randomized study และเป็นการศึกษาแบบ noninferiority เปรียบเทียบการใส่ขดลวดเคลือบยา 2 ชนิดระหว่าง everolimus-eluting stent (n=149) และ sirolimus-eluting stent (n=151) ในผู้ป่วย coronary artery disease with diabe... อ่านแล้ว 1583 ครั้ง
429. ยากลุ่ม angiotensin receptor blocker (ARB) ไม่ได้ช่วยป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน
สัปดาห์ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2554 -- Dr. Barzilay จาก Kaiser Permanente of Georgia & Emory University School of Medicine, Atlanta, Georgia และคณะ กล่าวว่าการยับยั้งระบบ renin angiotensin system จากยา telmisartan ไม่ได้มีประโยชน์ในการควบคุมระดับน้ำตาลหรือช่วยในการป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน... อ่านแล้ว 1782 ครั้ง
430. FDA อนุมัติยา Complera ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV
สัปดาห์ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2554 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) อนุมัติยา Complera, a fixed dose combination (FDC) ของยา rilpivirine, non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI) ขนาด 25 มิลลิกรัม, tenofovir, nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI) ขนาด 3... อ่านแล้ว 2759 ครั้ง
<< First | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Last >> DIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service