หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP
โปรดสละเวลา 5 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา
เพื่อพัฒนาเว็บไซต์และบริการให้ดียิ่งขึ้น

ตอบแบบสอบถาม


ข่าวยาประจำสัปดาห์<< First | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Last >> 


421. Nipro GlucoPro Insulin Syringes: Recall
สัปดาห์ที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2553 -- บริษัท Nipro Medical Corporation ทำการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเรียกเก็บคืน GlucoPro Insulin Syringes จากท้องตลาด เนื่องจากพบการหลุดออกของเข็มจากกระบอกฉีดยา ซึ่งอาจทำให้เข็มติดกับขวดอินซูลินหรือติดกับผิวหนังในระหว่างหรือหลังจากการใช้งานได้ การเรียกเก็บ... อ่านแล้ว 417 ครั้ง
422. FDA Approves Ampyra to Improve Walking in Adults with Multiple Sclerosis
สัปดาห์ที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการอนุมัติยา Ampyra (dalfampridine) extended release tablets สำหรับช่วยในการพัฒนาการเดินของผู้ป่วย multiple sclerosis (MS) โดยข้อมูลจากการศึกษาทางคลินิกระบุว่า ผู้ป่วย MS ที่ได้รับการรักษาด้วย Ampyra นั้นสามารถ... อ่านแล้ว 361 ครั้ง
423. Meridia (sibutramine hydrochloride): Follow-Up to an Early Communication about an Ongoing Safety Review
สัปดาห์ที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการแจ้งแก่บุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับการทบทวนข้อมูลเพิ่มเติมที่บ่งชี้ถึงความเสี่ยงในการเกิด heart attack และ stroke ที่เพิ่มขึ้น ในผู้ป่วยที่มีประวัติของ cardiovascular disease ที่ใช้ยา sibutramine โดยทาง USFD... อ่านแล้ว 281 ครั้ง
424. Does Clopidogrel Work Differently in Men and Women?
สัปดาห์ที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2553 -- ข้อมูลจากการศึกษาชี้ให้เห็นถึงการตอบสนองต่อยาในผู้ป่วยที่มีเพศแตกต่างกัน สำหรับยาต้านเกล็ดเลือดบางชนิด เช่น aspirin และ glycoprotein IIb/IIIa inhibitors แต่อย่างไรก็ดียังไม่พบข้อมูลความแตกต่างของการตอบสนองต่อยา clopidogrel ในผู้ป่วยที่มีเพศต่างกัน ดั... อ่านแล้ว 303 ครั้ง
425. ACE Inhibitors for Patients with Ischemic Heart Disease and Preserved Ventricular Function
สัปดาห์ที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2553 -- การใช้ยากลุ่ม Angiotensin-converting–enzyme inhibitor (ACEI) และ angiotensin II–receptor blocker (ARB) ก่อให้ประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่มี ejection fractions ต่ำหลังจากเกิด myocardial infarction จากการศึกษาแบบ meta-analysis (ได้รับการตีพิมพ์ใน Annals of... อ่านแล้ว 504 ครั้ง
426. Levetiracetam Not Effective for Generalized Social Anxiety Disorder
สัปดาห์ที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2553 -- การศึกษาของ Dr. Stein และคณะ ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน Journal of Clinical Psychiatry ประจำเดือนธันวาคม 2009 ที่ศึกษาผลด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ levetiracetam ในผู้ป่วย moderate to severe generalized social anxiety disorder (GSAD) จำนวน 217 ราย เป... อ่านแล้ว 526 ครั้ง
427. Glyburide Outperformed Metformin in Treating Women with Gestational Diabetes
สัปดาห์ที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2553 -- Gestational diabetes (GDM) สามารถพบได้ประมาณ 4% ของหญิงตั้งครรภ์ insulin นับได้ว่าเป็นมาตรฐานในการรักษา GDM ชนิดที่ไม่สามารถด้วยการควบคุมอาหาร ส่วนการรักษาด้วยการใช้ยาชนิดรับประทานเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดนั้นยังไม่มีข้อมูล ดังนั้นนักวิจัยจึ... อ่านแล้ว 507 ครั้ง
428. FDA Updates Earlier Guidance on Respiratory Treatment Spiriva HandiHaler
สัปดาห์ที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการประกาศข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่ของ Spiriva HandiHaler ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการรักษา chronic obstructive pulmonary disease (COPD) ว่าไม่มีผลในการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิด stroke, heart attack หรือเสียชีวิต ในผู้ป่วย... อ่านแล้ว 654 ครั้ง
429. Combined Antiplatelet and Anticoagulant Drugs Raise Bleeding Risk
สัปดาห์ที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2553 -- Aspirin และ clopidogrel ได้รับการแนะนำให้ใช้ในผู้ป่วยหลังจากเกิด acute myocardial infarction (AMI) ซึ่งผู้ป่วย AMI หลายรายยังมีข้อบ่งใช้ vitamin K antagonist ด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ดีการใช้ยาเหล่านี้ร่วมกันสามารถเพิ่มความเสี่ยงของการเกิด bleeding ซึ... อ่านแล้ว 497 ครั้ง
430. Do Inhaled Steroids Affect Bone Density?
สัปดาห์ที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2553 -- ความกังวลอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการใช้ corticosteroid ชนิดสูดพ่นเป็นระยะเวลานาน คือ การเกิดกระดูกพรุน (osteoporosis) ซึ่งเป็นอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ systemic steroid ดังนั้นเพื่อทำการตรวจสอบความเกี่ยวข้องดังกล่าว จึงมีการทำ substudy ของการศึกษาชื่อ ... อ่านแล้ว 362 ครั้ง
<< First | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Last >> DIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  users online Page Ranking Tool website monitoring service