หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ข่าวยาประจำสัปดาห์<< First | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Last >> 


421. FDA Approves Rituxan to Treat Chronic Lymphocytic Leukemia
สัปดาห์ที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา(USFDA) ทำการอนุมัติยา Rituxan (rituximab) สำหรับการรักษาผู้ป่วย chronic lymphocytic leukemia (CLL) ที่มีการดำเนินไปของมะเร็งเม็ดเลือดและมะเร็งไขกระดูกเป็นไปอย่างช้าๆ Rituxan เป็นยาที่ใช้สำหรับผู้ป่วย CLL ที่เริ่มการรัก... อ่านแล้ว 1656 ครั้ง
422. Exjade (deferasirox): Boxed Warning
สัปดาห์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา(USFDA) และบริษัท Novartis ทำการประกาศเตือนบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของข้อมูลผลิตภัณฑ์ยา Exjade ซึ่งมีข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาภาวะ chronic iron overload จากการได้รับการถ่ายเลือดในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแ... อ่านแล้ว 663 ครั้ง
423. FDA Mandates New Safety Controls for Long-Acting Beta Agonists
สัปดาห์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ระบุผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาทางคลินิกล่าสุดว่าการใช้ LABA มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงในการทำให้อาการของโรคหืดแย่ลงซึ่งเป็นผลให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือใช้ท่อช่วยหายใจ... อ่านแล้ว 466 ครั้ง
424. Erythropoiesis-Stimulating Agents (ESAs): Procrit, Epogen and Aranesp: Drug Safety Communication
สัปดาห์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) และบริษัท Amgen ทำการแจ้งเตือนบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยเกี่ยวกับการใช้ ESA ว่าควรใช้ภายใต้ REMS risk management program ซึ่งส่วนหนึ่งของโปรแกรมนี้จะช่วยให้มีการอธิบายความเสี่ยงและประโยชน์จากการใช้ ESA แก่ผู้ป่... อ่านแล้ว 875 ครั้ง
425. FDA Approves Olmesartan for the Treatment of Pediatric Hypertension
สัปดาห์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาทำการอนุมัติข้อบ่งใช้เพิ่มเติมของ olmesartan medoxomil (Benicar tablets, Daiichi Sanyo, Inc) เพื่อรักษาภาวะความดันโลหิตสูงในเด็กอายุ 6-16 ปี การอนุมัติในครั้งนี้อาศัยข้อมูลจาก randomized, double-blind study ที่มีเด็กทั้... อ่านแล้ว 689 ครั้ง
426. Fibrate/statin Initiation in Warfarin Users Ups Risk of GI Bleeding
สัปดาห์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- จากรายงานของ Reuters Health เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาระบุว่า การเริ่มต้นใช้ยากลุ่ม fibrate หรือ statin ที่มีผลในการยับยั้ง CYP3A4 enzymes ได้ เช่น fenofibrate, gemfibrozil, fluvastatin, simvastatin, และ atorvastatin จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการ... อ่านแล้ว 1013 ครั้ง
427. Infliximab Safe and Effective in Children With Ulcerative Colitis
สัปดาห์ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- จากการนำข้อมูลจาก Pediatric Inflammatory Bowel Disease Collaborative Research Group Registry ของผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการรักษาโรค ulcerative colitis ด้วยยา infliximab จำนวน 52 รายซึ่งไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา เช่น corticosteroid หรือ immunomodulator... อ่านแล้ว 528 ครั้ง
428. FDA Approves Trazodone Extended-Release Formulation for Depression
สัปดาห์ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการอนุมัติ once-daily trazodone HCl extended-release tablets (Oleptro, Labopharm, Inc) สำหรับการรักษา major depressive disorder ในผู้ใหญ่ การอนุมัติในครั้งนี้อาศัยข้อมูลจากการศึกษาชนิด double-blind, 2-group,... อ่านแล้ว 594 ครั้ง
429. Rotavirus Vaccine: Benefits and a Possible Risk
สัปดาห์ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- Rotavirus เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิด severe gastroenteritis ในเด็กทั่วโลก แม้ว่าวัคซีนที่มีอยู่ 2 ชนิด จะมีประสิทธิภาพที่ดีดังข้อมูลจากการศึกษาก่อนหน้านี้ที่ทำในละตินอเมริกา ยุโรป และสหรัฐอเมริกา แต่ความกังวลในเรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีนในประเทศกำลั... อ่านแล้ว 812 ครั้ง
430. FDA Approves New Indication for Crestor
สัปดาห์ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาทำการอนุมัติข้อบ่งใช้ใหม่ของยาลดระดับไขมันในเลือด Crestor (rosuvastatin) สำหรับผู้ป่วยที่ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจที่สูงขึ้นโดยที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อน ข้อบ่งใช้ใหม่นี้เป็นไปเพื่อการลดความเสี่ยงในการเกิด heart attac... อ่านแล้ว 632 ครั้ง
<< First | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Last >> DIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  users online Page Ranking Tool website monitoring service