หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
***ขออภัยผู้สมัครสมาชิกสารคลังข้อมูลยา*** ขณะนี้มีผู้สมัครสมาชิกสารคลังข้อมูลยาเป็นจำนวนมาก การตอบรับจึงใช้เวลานานกว่าที่กำหนด
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ข่าวยาประจำสัปดาห์<< First | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Last >> 


421. Growth Hormone Safe for Infants With Chronic Kidney Failure
สัปดาห์ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2553 -- ข้อมูลจากการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทผู้ผลิตระบุว่าการใช้ Growth hormone (GH) มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตในทารกที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง (CRF) Santos F และคณะ ทำการศึกษาแบบสุ่มในเด็กทารก 16 คนที่มีไตวายเรื้อรัง... อ่านแล้ว 1038 ครั้ง
422. Proton Pump Inhibitors May Increase Fracture Risk, FDA Warns
สัปดาห์ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (USFDA) ได้ออกคำเตือนให้ระวังการสั่งจ่ายยากลุ่ม proton pump inhibitors; PPIs เนื่องจากพบหลักฐานทางวิชาการว่าการให้ยา PPIs ในขนาดสูง หรือการให้เป็นระยะเวลานานจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด hip, wrist และ spine fracture ... อ่านแล้ว 1097 ครั้ง
423. Revisiting Colchicine for Acute Gout
สัปดาห์ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2553 -- ที่ผ่านมาการรักษาผู้ป่วยโรคเก๊าท์เมื่อมีอาการปวดกำเริบจะให้การรักษาโดยใช้ยา colchicine ทุก 1-2 ชั่วโมงจนกว่าอาการปวดหายไปหรือเมื่อผู้ป่วยไม่สามารถทนผลข้างเคียงของยาได้ นอกจากนี้การใช้ยา colchicine นั้นยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เป็นประโยชน์ในผู้ป่วยที... อ่านแล้ว 3151 ครั้ง
424. Topical Tretinoin Gel Improved Acne in Preadolescents: Study
สัปดาห์ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2553 -- ข้อมูลจากการศึกษาขนาดเล็กที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทผู้ผลิตที่ทำการศึกษาถึงประสิทธิภาพของ 0.04% tretinoin รูปแบบเจลในการรักษาสิวในเด็กที่มีอายุอยู่ในช่วงก่อนวัยรุ่น (อายุระหว่าง 8-12 ปี) แบบ open-label ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า 0.04% tretinoin รูปแบ... อ่านแล้ว 866 ครั้ง
425. Metoclopramide vs. Promethazine for Hyperemesis Gravidarum
สัปดาห์ที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553 -- แนวทางการรักษาอาการคลื่นไส้อาเจียนในหญิงตั้งครรภ์ของ American College of Obstetricians and Gynecologists ในปี ค.ศ. 2004 ระบุให้ใช้ dimenhydrinate, metoclopramide หรือ promethazine ชนิดฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ (IV) เป็นทางเลือกแรกสำหรับการรักษาผู้หญิงที่... อ่านแล้ว 2788 ครั้ง
426. FDA Adds Risk for Severe Liver Injury to Orlistat Label
สัปดาห์ที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการประกาศเปลี่ยนแปลงข้อมูลความปลอดภัยของฉลากยา orlistat เกี่ยวกับการเกิดความผิดปกติของตับที่รุนแรงจากการใช้ยาดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในครั้งนี้อาศัยข้อมูลจากการศึกษาทางคลินิก และรายงานหลังการจำหน่ายยา ... อ่านแล้ว 807 ครั้ง
427. Ultram (tramadol hydrochloride), Ultracet (tramadol hydrochloride/acetaminophen): Label Change
สัปดาห์ที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553 -- บริษัท Ortho-McNeil-Janssen และองค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์ในส่วนของ “คำเตือน” (Warning section) ของยา tramadol ซึ่งเป็นยาแก้ปวดกลุ่ม opioid ชนิดสังเคราะห์ที่มีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาอาการปวดเรื้... อ่านแล้ว 4317 ครั้ง
428. FDA Approves 0.5% Gatifloxacin Eye Drops for Pinkeye
สัปดาห์ที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ได้ทำการอนุมัติยา gatifloxacin 0.5% ophthalmic solution (Zymaxid; Allergan, Inc) สำหรับรักษา bacterial conjunctivitis ที่มีสาเหตุจากเชื้อ Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis,... อ่านแล้ว 2357 ครั้ง
429. Isotretinoin and Inflammatory Bowel Disease Revisited
สัปดาห์ที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553 -- Crockett และคณะ ทำการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ยา isotretinoin และการเกิด inflammatory bowel disease (IBD) โดยใช้รูปแบบการศึกษาเป็น case-control study ซึ่งผู้วิจัยอาศัยข้อมูลจาก U.S. database ในการเปรียบเทียบผู้ป่วยที่ใช้ยา isotretinoin ที่มีอา... อ่านแล้ว 915 ครั้ง
430. FDA Approves Orphan Drug Status for Type 1 Diabetes Stem Cell Therapy
สัปดาห์ที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาทำการอนุมัติยาชื่อ Prochyma ผลิตโดยบริษัท Osiris Therapeutics, Inc สำหรับการรักษาด้วย stem cell ในผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในรูปของยาฉีดเข้าหลอดเลือดดำ (intravenous formulation) ซึ่ง... อ่านแล้ว 907 ครั้ง
<< First | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Last >> DIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service