หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP
โปรดสละเวลา 1 นาที ในการตอบแบบสอบถามจากเรา
เพื่อพัฒนาเว็บไซต์และบริการให้ดียิ่งขึ้น

ตอบแบบสอบถาม


ข่าวยาประจำสัปดาห์<< First | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Last >> 


421. FDA Approves Morphine Sulfate Oral Solution for Relief of Acute and Chronic Pain
สัปดาห์ที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ได้ทำการอนุมัติยา Morphine Sulfate Oral Solution เพื่อบรรเทาอาการปวดในระดับ moderate to severe และอาการปวดเรื้อรังในผู้ป่วยที่มีภาวะ opioid tolerant โดยยาดังกล่าวจะมีขนาดความแรง 100 mg/5ml หรือ 20 mg/ml แม้ว่า... อ่านแล้ว 457 ครั้ง
422. FDA Approves New Treatment for Type 2 Diabetes
สัปดาห์ที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาทำการอนุมัติยา Victoza (liraglutide), สำหรับฉีดวันละครั้ง เพื่อรักษาผู้ป่วยบางรายที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 Victoza ใช้สำหรับลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกาย รวมถึงยารักษาเบาหวานอื่นๆด้ว... อ่านแล้ว 2171 ครั้ง
423. Nipro GlucoPro Insulin Syringes: Recall
สัปดาห์ที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2553 -- บริษัท Nipro Medical Corporation ทำการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเรียกเก็บคืน GlucoPro Insulin Syringes จากท้องตลาด เนื่องจากพบการหลุดออกของเข็มจากกระบอกฉีดยา ซึ่งอาจทำให้เข็มติดกับขวดอินซูลินหรือติดกับผิวหนังในระหว่างหรือหลังจากการใช้งานได้ การเรียกเก็บ... อ่านแล้ว 434 ครั้ง
424. FDA Approves Ampyra to Improve Walking in Adults with Multiple Sclerosis
สัปดาห์ที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการอนุมัติยา Ampyra (dalfampridine) extended release tablets สำหรับช่วยในการพัฒนาการเดินของผู้ป่วย multiple sclerosis (MS) โดยข้อมูลจากการศึกษาทางคลินิกระบุว่า ผู้ป่วย MS ที่ได้รับการรักษาด้วย Ampyra นั้นสามารถ... อ่านแล้ว 372 ครั้ง
425. Meridia (sibutramine hydrochloride): Follow-Up to an Early Communication about an Ongoing Safety Review
สัปดาห์ที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการแจ้งแก่บุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับการทบทวนข้อมูลเพิ่มเติมที่บ่งชี้ถึงความเสี่ยงในการเกิด heart attack และ stroke ที่เพิ่มขึ้น ในผู้ป่วยที่มีประวัติของ cardiovascular disease ที่ใช้ยา sibutramine โดยทาง USFD... อ่านแล้ว 285 ครั้ง
426. Does Clopidogrel Work Differently in Men and Women?
สัปดาห์ที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2553 -- ข้อมูลจากการศึกษาชี้ให้เห็นถึงการตอบสนองต่อยาในผู้ป่วยที่มีเพศแตกต่างกัน สำหรับยาต้านเกล็ดเลือดบางชนิด เช่น aspirin และ glycoprotein IIb/IIIa inhibitors แต่อย่างไรก็ดียังไม่พบข้อมูลความแตกต่างของการตอบสนองต่อยา clopidogrel ในผู้ป่วยที่มีเพศต่างกัน ดั... อ่านแล้ว 308 ครั้ง
427. ACE Inhibitors for Patients with Ischemic Heart Disease and Preserved Ventricular Function
สัปดาห์ที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2553 -- การใช้ยากลุ่ม Angiotensin-converting–enzyme inhibitor (ACEI) และ angiotensin II–receptor blocker (ARB) ก่อให้ประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่มี ejection fractions ต่ำหลังจากเกิด myocardial infarction จากการศึกษาแบบ meta-analysis (ได้รับการตีพิมพ์ใน Annals of... อ่านแล้ว 526 ครั้ง
428. Levetiracetam Not Effective for Generalized Social Anxiety Disorder
สัปดาห์ที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2553 -- การศึกษาของ Dr. Stein และคณะ ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน Journal of Clinical Psychiatry ประจำเดือนธันวาคม 2009 ที่ศึกษาผลด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพของ levetiracetam ในผู้ป่วย moderate to severe generalized social anxiety disorder (GSAD) จำนวน 217 ราย เป... อ่านแล้ว 545 ครั้ง
429. Glyburide Outperformed Metformin in Treating Women with Gestational Diabetes
สัปดาห์ที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2553 -- Gestational diabetes (GDM) สามารถพบได้ประมาณ 4% ของหญิงตั้งครรภ์ insulin นับได้ว่าเป็นมาตรฐานในการรักษา GDM ชนิดที่ไม่สามารถด้วยการควบคุมอาหาร ส่วนการรักษาด้วยการใช้ยาชนิดรับประทานเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดนั้นยังไม่มีข้อมูล ดังนั้นนักวิจัยจึ... อ่านแล้ว 528 ครั้ง
430. FDA Updates Earlier Guidance on Respiratory Treatment Spiriva HandiHaler
สัปดาห์ที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการประกาศข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่ของ Spiriva HandiHaler ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการรักษา chronic obstructive pulmonary disease (COPD) ว่าไม่มีผลในการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิด stroke, heart attack หรือเสียชีวิต ในผู้ป่วย... อ่านแล้ว 674 ครั้ง
<< First | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Last >> DIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  users online Page Ranking Tool website monitoring service