หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ข่าวยาประจำสัปดาห์<< First | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Last >> 


421. FDA Approves New Somatropin Injection Pen for Growth Hormone Disorders
สัปดาห์ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาทำการอนุมัติยา prefilled somatropin (rDNA origin) injection pen (Norditropin FlexPro, Novo Nordisk, Inc) สำหรับการรักษา growth hormone disorder ในผู้ป่วยผู้ใหญ่และเด็กเล็ก (pediatric) โดยผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ปรับปรุงจากผลิตภัณฑ์เดิม คือ N... อ่านแล้ว 1337 ครั้ง
422. FDA Approves Name Change for Heartburn Drug Kapidex
สัปดาห์ที่ 2 เดือนมีนาคม พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อทางการค้าของยา Kapidex® (dexlansoprazole) เป็น Dexilant® เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนกับยาอื่นๆ เช่น Casodex® และ Kadian® โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม... อ่านแล้ว 1111 ครั้ง
423. FDA Approves Pneumococcal Disease Vaccine with Broader Protection
สัปดาห์ที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาทำการอนุมัติยา Prevnar 13 ซึ่งเป็น pneumococcal 13-valent conjugate vaccine สำหรับเด็กทารกและเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 6 สัปดาห์ จนถึง 5 ปี โดย Prevnar 13 เป็นวัคซีนชนิดถัดมาจาก Prevnar ซึ่งเป็น pneumococcal 7-valent conjugate ... อ่านแล้ว 696 ครั้ง
424. FDA Approves Extended-Release Hydromorphone for Chronic Pain
สัปดาห์ที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการอนุมัติยา hydromorphine HCl extended-release tablets (Exalgo, CombinatoRx, Inc) เพื่อรักษาอาการปวดในระดับ moderate-to-severe ในผู้ป่วยที่ทนต่อยา opioid ที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วย opioid ตลอดทั้งวันอย่าง... อ่านแล้ว 739 ครั้ง
425. FDA Approves First Generic Tamsulosin to Treat Enlarged Prostate Gland
สัปดาห์ที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกาทำการอนุมัติ generic drug ตัวแรกของ tamsulosin (ยาต้นแบบ คือ Flomax Capsule 0.4 mg; tamsulosin hydrochloride) เพื่อรักษาต่อมลูกหมากโต (benign prostatic hyperplasia; BPH) ซึ่งเป็นภาวะที่มีการขยายตัวของต่อลูกหมากเป็นสาเหตุท... อ่านแล้ว 903 ครั้ง
426. FDA Approves Therapy to Treat Gaucher Disease
สัปดาห์ที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการอนุมัติยา velaglucerase alfa for injection (VPRIV) เพื่อรักษาเด็กและผู้ใหญ่ที่มีอาการของ Gaucher disease ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมที่พบได้น้อยมาก Gaucher disease เกิดขึ้นได้ในผู้ที่ไม่สา... อ่านแล้ว 802 ครั้ง
427. FDA Approves Once-Daily Pramipexole for Early Parkinson’s Disease
สัปดาห์ที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการอนุมัติยา pramipexole dihydrochloride แบบ once-daily (Mirapex ER tablets, Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc) สำหรับการรักษาอาการหรือสัญญาณของการเกิด parkinson’s disease ที่ไม่ทราบสาเหตุในช่วงแรก กา... อ่านแล้ว 835 ครั้ง
428. FDA Approves Inhaled Aztreonam for Cystic Fibrosis
สัปดาห์ที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการอนุมัติยา aztreonam inhalation solution (Cayston, Gilead Sciences, Inc) เพื่อช่วยให้ respiratory symptom ดีขึ้นในผู้ป่วย cystic fibrosis (CF) ที่มีการติดเชื้อ Pseudomonas aeruginosa ขนาดการใช้ยา aztreona... อ่านแล้ว 828 ครั้ง
429. Invirase (saquinavir): Ongoing safety review of clinical trial data
สัปดาห์ที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) แจ้งบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยเรื่องการดำเนินการทบทวนข้อมูลการศึกษาทางคลินิกเกี่ยวกับผลต่อหัวใจที่รุนแรงจากการใช้ยา Invirase (saquinavir) ร่วมกับ Norvir (ritonavir) เพื่อรักษาการติดเชื้อ HIV จากข้อมูลที่มีอยู... อ่านแล้ว 429 ครั้ง
430. Avandia (rosiglitazone): Ongoing Review of Cardiovascular Safety
สัปดาห์ที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 -- องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ทำการแจ้งแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย เกี่ยวกับการทบทวนข้อมูลในขั้นต้นจากการศึกษาระยะยาว ชื่อ RECORD เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจจากยา rosiglitazone นอกจากนี้ FDA ยังทำการทบทวน... อ่านแล้ว 482 ครั้ง
<< First | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Last >> DIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  users online Page Ranking Tool website monitoring service