หน่วยคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Drug Information Center
A+   A-    TOP

ข่าวยาประจำสัปดาห์<< First | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Last >> 


421. AAP Says Annual Flu Vaccination Should Be Mandatory for Healthcare Workers
สัปดาห์ที่ 2 เดือนกันยายน พ.ศ.2553 -- มีการแนะนำว่าบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนควรจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในแต่ละปี นอกจากนี้ American Academy of Pediatrics ยังแนะนำเพิ่มเติมอีกว่า \"แม้ว่าหลายองค์กรพยายามทำให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคไข้หวัดใหญ่ให้เพิ่มขึ้นในกลุ่มของผู... อ่านแล้ว 730 ครั้ง
422. Tigecycline Linked to Increased Mortality Risk
สัปดาห์ที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ.2553 -- เมื่อวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา ทางองค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (USFDA) ได้ออกประกาศเตือน เกี่ยวกับการเพิ่มความเสี่ยงในการเสียชีวิตของผู้ป่วยมี่มีการใช้ยา Tigecycline ในการรักษาการติดเชื้อชนิดรุนแรง โดยเฉพาะ hospital-acquired pneumonia, ventil... อ่านแล้ว 1858 ครั้ง
423. Antihistamines Linked to Extra Pounds
สัปดาห์ที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ.2553 -- มีการทำการศึกษาในผู้ใหญ่ 867 คนในมหาวิทยาลัย Yale พบว่า ผู้ที่ใช้ยาต้านฮีสตามีน (antihistamine) มีโอกาสน้ำหนักเกินหรืออ้วนมากกว่าผู้ที่ไม่ใช้ยา ในผู้ที่ใช้ยาต้านฮีสตามีน (antihistamine) 268 คน พบว่า 45% น้ำหนักเกิน เปรียบเทียบกับ 30% น้ำหนักเกินในผู้... อ่านแล้ว 1171 ครั้ง
424. Extended-duration thromboprophylaxis lowered risk for VTE in some high-risk medical patients.
สัปดาห์ที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ.2553 -- ผู้ป่วยผ่าตัดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิด venous thromboembolism (VTE) การรักษาที่เป็นมาตรฐานคือการได้รับยาเพื่อป้องกันภาวะดังกล่าวเป็นเวลา 4 สัปดาห์ แต่ข้อมูลของการเพิ่มระยะเวลาในการป้องกัน VTE หลังจากที่ผู้ป่วยออกจากการดูแลรักษาในหอผู้ป่วยเฉียบพลัน... อ่านแล้ว 1643 ครั้ง
425. CTT Meta-Analysis: No Cancer Risk With Statins, Low LDL-Cholesterol Levels
สัปดาห์ที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2553 -- งานวิจัยขนาดใหญ่จาก Cholesterol Trialists\’ Collaboration พบว่ายาในกลุ่ม statins ไม่ได้ทำให้ความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งมากขึ้น ผู้วิจัยรายงานว่าการใช้ยา statin นั้นไม่ได้ส่งผลข้างเคียงเรื่องของการเกิดมะเร็ง และระยะเวลาที่ได้รับยานั้นไม่เกิดการเปลี่ย... อ่านแล้ว 1009 ครั้ง
426. Acyclovir, Valacyclovir in First Trimester Not Linked to Major Birth Defects
สัปดาห์ที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2553 -- มีรายงานจากการศึกษา Cohort Study ถึงความสัมพันธ์ของการใช้ยา acyclovir หรือ valacyclovir ในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ว่า ไม่มีความสัมพันธ์กันของการเกิดความผิดปกติของทารกกับการใช้ยาดังกล่าว โดยการศึกษาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่... อ่านแล้ว 3515 ครั้ง
427. Treating Recurrent Headache: Naproxen or Sumatriptan?
สัปดาห์ที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2553 -- อาการปวดหัวที่กลับเป็นซ้ำมักพบได้บ่อยหลังจากการพักรักษาตัวที่แผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล การรักษานั้นจึงมีหลายๆวิธีแตกต่างกันไป โดยมีงานวิจัยหนึ่งได้ทำการศึกษาไปข้างหน้า เป็นการทดลองแบบสุ่ม โดยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้รับยา naproxen 500 mg และอีกกลุ่... อ่านแล้ว 1210 ครั้ง
428. Parkinson’s Drug Under FDA Review: Stalevo Suspected of Upping Cardiovascular Risk
สัปดาห์ที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2553 -- The US Food and Drug Administration (FDA) ประกาศเตือนผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease)ที่ใช้ยาผสมที่มีตัวยา carbidopa และ levodopa และ entacapone (C/LE; Stalevo®) อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด (myocardial infarction, MI), โรคห... อ่านแล้ว 1885 ครั้ง
429. Acetaminophen Linked to Asthma in Adolescents
สัปดาห์ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2553 -- การใช้ยา acetaminophen ในปัจจุบันพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับโรคหอบหืดในผู้ใหญ่ โดยมีการศึกษาแบบ cross-sectional study ตีพิมพ์ลงในวารสาร American Journal of Respiratory และ Critical Care Medicine ผู้วิจัยทำการสำรวจผู้ที่มีอายุระหว่าง 13-14 ปี จำนวน 360... อ่านแล้ว 860 ครั้ง
430. Rising Furosemide Doses in Heart Failure Patients Don’t Bode Well
สัปดาห์ที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2553 -- มีรายงานใน American Heart Journal ถึงการเพิ่มขนาดการรักษาของ furoseminde เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในผู้ป่วยสูงอายุที่มีโรคหัวใจล้มเหลว (heart failure) ร่วมอยู่ด้วย Dr. Douglas S. Lee และคณะของสถาบัน Clinical Evaluative Sciences ประเทศแคนาดา ทำ... อ่านแล้ว 2503 ครั้ง
<< First | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Last >> DIC QRCODE
©2013 www.pharmacy.mahidol.ac.th
ออกแบบและพัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  website monitoring service